Grøn Varme

Grøn varme er varme baseret på energikilder med lav eller ingen CO2-udledning og med maksimal energiudnyttelse uden spild og forurening.

Service

Alle opvarmningsanlæg har brug for service og eftersyn. Vi kan hjælpe.

gasfyr

Et godt naturgasfyr er en effektiv og meget miljøvenlig kilde til varme i dit hjem.

varmepumper

En moderne, højeffektiv varmepumpe er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen.

solvarme

Et moderne solvarmeanlæg kan dække op til 70% af en husstands behov for varmt brugsvand.

ikon-industriel-opvarmning-green

Gastech-Energi samarbejder med førende producenter af gaskedler, brændere og strålevarme.