Søg om Grøn Donation nu

Betingelser for GRØN DONATION

Gastech-Energi A/S støtter hvert år grønne ildsjæle med GRØN DONATION.

Foreninger, klubber, skoler, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner mv. kan søge om GRØN DONATION.

Donationen går til en klub, forening eller skole, der gør noget særligt for at hjælpe vores natur og klima.

I september 2022 støtter vi med 12.500 kr.

Ansøgers ansvar

Den, der ansøger på vegne af foreningen, skal være minimum 18 år.

Det er ansøgers ansvar, at der er samtykke fra de personer, der er portræteret på tilsendte billeder. Både til brug på Gastech-Energi’s hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook og Linkedin.

Der gives ikke GRØN DONATION til:

Eksempelvis politiske og religiøse foreninger, foreninger uden for Danmark, enkeltpersoners individuelle projekter, private erhvervsvirksomheder og selskaber (A/S, ApS, I/S mv.).

Vindere af Grøn Donation kan ikke ansøge de efterfølgende 2 ansøgningsrunder.

Ansatte eller bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer i Gastech-Energi A/S kan ikke søge på vegne af den ansøgende klub, forening, skole mv.

Hvad kan der søges GRØN DONATION til?

Der kan kun søges om GRØN DONATION til grønne projekter i Danmark.

Formålet med det grønne projekt skal være at gøre en særlig indsats for at værne om naturen og klimaet.

Det grønne projekt skal komme almenvellet til gode og være uden kommerciel vinding for virksomheder eller enkeltpersoner. Vi støtter derfor ikke formål, der kun kommer enkeltpersoner eller virksomheder til gode.

Vi støtter aktuelle eller kommende grønne projekter og giver derfor ikke støtte til projekter, der allerede er afviklet eller udstyr mv., der er anskaffet, inden I ved, om I har vundet GRØN DONATION.

Hvad skal donation bruges til?

I bestemmer selv, hvad I vil bruge donationen til, hvis I vinder. Donationen behøver ikke at gå til det grønne projekt, men kan fx bruges til nyt udstyr i foreningen eller lejrtur i skolen.

Donationen skal dog bruges til det formål, I nævner i ansøgningen.

Donationen må ikke videregives til 3. part.

Betingelse for modtagelse af donationen

Det er en betingelse for modtagelse af donationen, at ansøgningsskemaet er udfyldt sandfærdigt, og at I kan dokumentere det grønne projekt, og hvad donationen bliver brugt til. Ellers kan Gastech-Energi A/S til enhver tid kræve donationen tilbagebetalt.

Udvælgelsesproces

Gastech-Energi udvælger de grønne projekter, der kan stemmes om på hjemmesiden i en bestemt periode. Det grønne projekt som får flest stemmer, modtager donationen.

Der kan stemmes på flere projekter, men kun én gang pr. person.

Offentliggørelse af vinderen

Vinderen offentliggøres på angivne dato. Vinderen offentliggøres i Gastech-Energi’s nyhedsbrev, på Facebook, Linkedin og på den e-mailadresse der er oplyst i ansøgningen.

Udbetaling af donationen

Donationen udbetales til foreningens Nemkonto.

Ændring af betingelser

Gastech-Energi kan til enhver tid og uden varsel ændre eller rette i betingelserne for GRØN DONATION.

For yderligere information

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, er I velkomne til at kontakte:

Lone Meyer

Tlf. +45 8742 5933
E-mail: lme@gastech.dk