Gastech-Energi er ISO 9001-certificeret

Gastech-Energi er den 9. juni 2020 blevet ISO 9001-certificeret af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Gyldighedsområde

Salg og dimensionering af varmepumper. Opstilling, montering, idriftsætning, årlige eftersyn, reparation, vedligeholdelse og nedlukning af varmepumper.

ISO 9001 kvalitetsstyringssystemet indarbejdes i alle områder af virksomheden og har bl.a. fokus på:

  • at styre Gastech-Energis kvalitetsproces mere effektivt.
  • forbedre kundetilfredsheden.
  • forbedre driftssikkerheden for at opfylde og overgå kundernes krav.

Hvad betyder det for dig som kunde?

Et ISO 9001-certifikat er et kvalitetsstempel. ISO-standarden forpligter Gastech-Energi til hele tiden at forbedre os og øge effektiviteten. Certifikatet er derfor din garanti for, at vi hver gang leverer en ensartet og høj kvalitet, så du altid kan have tillid til os som leverandør.

ISO 9001-standarden bidrager til verdensmålene

FNs 17 verdensmål er anerkendt på globalt plan og vigtige for at opnå en bæredygtig udvikling. For at få succes med målene, kræver det bl.a. engagement fra erhvervslivet, og her spiller ISO-standarderne en vigtig rolle, da de skaber grundlag for, hvilken retning en udvikling skal tage.

Ifølge International Organization for Standardization bidrager ISO 9001-standarden til følgende 4 verdensmål:

  • Mål 1: At afskaffe alle former for fattigdom i verden.
  • Mål 9: At bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  • Mål 12: At sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
  • Mål 14: At bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 er en international, anerkendt kvalitetsstyringsstandard og et værdifuldt redskab for Gastech-Energi til at indføre et effektivt ledelsessystem, som vi kan bruge til hele tiden at blive bedre og øge effektiviteten.