Akut nedbrud?
Virker dit gasfyr eller din varmepumpe ikke?

Ring til os på
70 10 15 50
(1.okt-30.apr) Alle dage 7.30-22
(1.maj-30.sep) Man-tor 7.30-16. Fre 7.30-15.30
Meld din fejl via e-mail her

Gode råd til dig, der har gasfyr

Leder du efter gode råd til, hvordan du selv vedligeholder dit gasfyr? Eller måske vil du gerne vide, hvad balanceret aftræk og modulerende brænder er for nogle størrelser? Her på siden kan du få masser af gode råd, sådan så du kan lære dit naturgasfyr endnu bedre at kende.

Med en serviceaftale hos Gastech-Energi er det ikke lige så vigtigt, at du er fortrolig med dit naturgasfyr. Du er dog et skridt nærmere at sikre dit naturgasfyr den maksimale levetid, hvis du selv er observant på dit gasfyrs vaner og lyde. På den måde får du også det maksimale ud af din investering og mindre bøvl. Så har du måske også lidt ekstra at snakke med din servicemontør om?

Tips til vedligeholdelse af naturgasfyr

Hvad skal du gøre, hvis der pludselig ikke er varme i radiatorerne? Eller hvis dit naturgasfyr siger en underlig lyd? Det er godt at kende sit gasfyr og vide, hvad det betyder, hvis noget pludselig ændrer sig. Med en serviceaftale har du mindre at bekymre dig om, men det kan nu alligevel godt betale sig f.eks. at tjekke om dit gasfyrs forbrug stemmer overens med det forventede forbrug.

Betjening

 • Hvis temperaturen i varmeanlægget er for lav eller høj ved lave udetemperaturer, skal varmekurvens hældning ændres. Er temperaturen for lav øges hældningen – er den for høj sænkes hældningen.
 • Er temperaturen i varmeanlægget generelt ikke i orden, uanset udetemperatur, er det forskydning af varmekurve der skal ændres. Forskydningen øges ved for lav temperatur og sænkes ved for høj temperatur i varmeanlæg.
 • Gasfyrets styring vil normalt, automatisk omstille mellem sommer- og vinterdrift. Vinterdrift, både varme og varmt vand, kan ske når udetemperaturen er under 20°C og har været det i 4-8 timer. Omstilling til sommerdrift, kun varmt vand, sker når udetemperaturen er over 20°C og har været det i 4-8 timer. De nævnte tider og temperaturer er standardindstillinger, men disse kan ændres i styringen.
 • Er en større del af varmeanlægget udført som gulvvarme, bør man ikke benytte natsænkning og automatisk omstilling til sommerdrift. I stedet for automatisk omstilling til sommerdrift, indstilles en min. fremløbstemperatur som holdes uanset udetemperatur, normalt 28-35°C.

Vedligehold

Vedligehold

Åben forbrænding

Gasfyr der tager luft til forbrændingen fra opstillingsrummet. Denne luft tilføres opstillingsrummet via en friskluftventil til det fri eller til åbent loftsrum. Røggas bortledes via skorsten eller enkelt aftrækskanal.

 • Gasfyr med åben forbrænding skal efterses min. hvert andet år af en uddannet servicetekniker, f.eks. gennem en Gastech serviceaftale.
 • Hold øje med forbrug på gasfyret, aflæs gasmåler hver måned og skriv det ind i skema fra gasselskab.
 • Vær opmærksom på ændret lyd fra gasfyret, larmer mere eller en ny lyd.
 • Vær opmærksom på fugt i rum hvor gasfyr er installeret. Er der meget fugtigt kan dette skyldes dårligt virkende aftræk/ skorsten.
 • Kontroller jævnligt vandtryk på varmeanlæg, 1-2 bar og efterfyld hvis tryk er for lavt.Gasfyr hvor luft til forbrændingen tilføres mekanisk via et lukket aftrækssystem. Her er forbrændingsluft ikke i forbindelse med rummet.

Lukket forbrænding

Gasfyr med lukket forbrænding bør efterses hvert 2. eller 3. år af en uddannet servicetekniker.

 • Hold øje med forbrug på gasfyret, aflæs gasmåler hver måned og skriv det ind i skema fra gasselskab.
 • Vær opmærksom på ændret lyd fra gasfyret, larmer mere eller en ny lyd.
 • Kontroller jævnligt vandtryk på varmeanlæg, 1-2 bar og efterfyld hvis tryk er for lavt.

Er uheldet ude

Er uheldet ude

Hvis der ikke er varmt vand og radiatorerne/ gulvvarmen er kold(e)kan følgende afprøves:

 • Er der lys i display, kører cirkulationspumpen? Hvis ikke kontroller el sikringer, HFI relæ og at afbryder til gasfyret er aktiveret.
 • Er der vand på varmeanlæg, 1-2 bar, hvis ikke efterfyldes anlæg.
 • Ved fejlmelding/ fejludkobling på gasfyret, forsøges genstart ved at trykke på genindkoblingsknap/ resetknap. Starter gasfyret ikke efter dette noteres evt. fejlmelding/ fejlkode og servicefirma kontaktes, hvor denne kode/ melding oplyses.
 • Er der åbnet for gassen? Kontroller at greb på gashane står langs med gasrør (kuglehane med gult håndtag)
 • Hvis gasfyret står stille uden der er fejlmelding/ fejludkobling afbrydes spænding til gasfyret i 15 sek. og aktiveres igen. Starter gasfyret ikke efter dette kontaktes servicefirma.

Hvis gasfyret stadig ikke fungerer, har du følgende muligheder

 • Fejlmeld installationen via selvbetjening.
 • Ring til vores kundecenter på telefon 7010 1550.
 • Send en mail til fejlmelding@gastech.dk

Ordbog

Balanceret aftræk? Modulerende brænder? Er du også lidt forvirret? Det kan vi godt forstå. Gode råd er dog ikke dyre her på siden. Vi har lavet en lille parlør til den gasfyrs-forvirrede. Så kan du nemlig blive klogere på, hvorfor det er så fantastisk (hvis vi selv skal sige det), at dit gasfyr er kondenserende eller vejrkompenserende.

Her får du en kort oversigt over betydningen af nogle af de tekniske betegnelse, der knytter sig til naturgasfyr i almindelighed – og Geminox naturgasfyr i særdeleshed.

Ordbog

Balanceret aftræk

Balanceret aftræk er et kompakt system, som sikrer optimal drift af gasfyret. Systemet består af to rør inde i hinanden. Gennem det yderste rør trækkes luft ind til forbrændingen. Det inderste rør er aftræksrøret. I et vandret balanceret aftræk føres dobbeltrøret ud gennem ydervæggen til det fri. Med et lodret balanceret aftræk er dobbeltrøret ført op gennem taget. Den lodret balancerede løsning kan også føres op gennem den gamle skorsten, så man slipper for et nyt hul i taget.

Elsparepumpe

Geminox naturgasfyr er forsynet med en fuldt modulerende, energibesparende cirkulationspumpe fra danske Grundfos. Pumpen tilpasser automatisk omdrejningerne – og dermed vandcirkulationen – til det aktuelle behov. Er der et stort varmebehov, kører den for fuld kraft, og modsat drosler den ned på lavt omdrejningstal, når behovet er lille. Det betyder besparelser på din elregning – ofte 200-300 kWh pr. år i forhold til en standardpumpe. ZEM gasfyr er udstyret med en A-mærket lavenergipumpe fra Grundfos.

God isolering

Sikrer meget begrænset varmetab i varmtvandsbeholderen.

Kondenserende

Et kondenserende gasfyr udnytter den energi, som normalt ville forsvinde op igennem skorstenen. Du får større udnyttelse af naturgassen, lavere forbrug og mindre forurening af miljøet. Fyret udnytter både gassen til forbrændingen og genbruger dén varme, der er gemt i røgen efter forbrændingen.

Kvalitetskomponenter

F.eks. Grundfos cirkulationspumpe, Siemens elektronisk styring og komponenter i rustfrit stål.

Lavt elforbrug

Besparelse på elforbrug i forhold til gammel kedel.

Modulerende brænder

Når kartoflerne er bragt i kog, skruer du sikkert ned fra 6 til 1 eller 2. Det er nok til at holde vandet småkogende, og det er betydeligt billigere end at lade gryden buldre videre på 6. En modulerende brænder sørger automatisk for, at der lige akkurat er varme nok til at holde naturgasfyret på den rigtige temperatur. Ikke for meget, ikke for lidt.

Rustfri brænder (Patenteret brænder)

Sikrer lang levetid = færre omkostninger.

Rustfri varmtvandsbeholder

Sikrer lang levetid og meget lidt behov for vedligeholdelse (ingen anodeskift). Sikring mod dannelse af legionella-bakterier ved, at temperaturen automatisk øges til 75°C en gang om ugen.

Rustfri veksler

Sikrer lang levetid. Forhindrer tilstopning pga. stor åbning på vandsiden. Ingen belægninger sikrer høj effektivitet i hele levetiden.

Vejrkompenserende

En udeføler informerer den elektroniske styring i gasfyret om, hvor koldt eller varmt det er udenfor. Styringen sender så automatisk den varme gennem rør og radiatorer, der skal til, for at du holder indendørstemperaturen konstant.

Varmetips til naturgasfyr

Der er en række foranstaltninger, du selv kan gøre, for at få den bedste ydelse fra dit naturgasfyr.

Varmetips

Skru ned på fyrets termostater

Gasfyr har to termostater. Den ene er til varmt brugsvand og den anden er til gulvarme, radiatorerne og så videre. Jo lavere disse termostater står, jo mindre naturgas bruger du. For at undgå bakteriedannelse i varmtvandsbeholderen bør det varme brugsvand dog altid holdes over 55 grader.

Skru i stedet op på dine radiatorer

Du kan spare op til 10 procent på energiforbruget ved at holde termostaterne på dit naturgasfyr nede og i stedet skrue op for dine radiatorer for at tilpasse din varmekomfort.

Forventet forbrug

Kontrollér at gasforbruget i naturgasfyret svarer til det forventede forbrug. Vi anbefaler du aflæser forbruget på gasmåleren hver måned og bruger skemaet fra gasselskabet.

Varmeydelse tilpasset behov

For at sikre en optimal drift, skal naturgasfyrets varmeydelse indstilles efter husets behov. Gasfyret er normalt indstillet sådan, at det kan opvarme boligen ved en udetemperatur på ned til -12°C. Hvis du bygger til eller efterisolerer dit hus, er det en god idé at få varmeydelsen tilpasset. Er der installeret natsænkning af rumtemperaturen, kan den maksimale ydelse indstilles til et højere niveau, så der opnås en hurtig genopvarmning.

Vandstand og tryk

Tjek med jævne mellemrum vandstand på dit gasfyr. Der er ingen grund til at fylde for meget på – et tryk på 1,0 bar er rigeligt.

Oplever du problemer med dit gasfyr? Er det en ældre model? Beregn hvad du kan spare ved at skifte til et nyt Geminox gasfyr her. En varmepumpe kan også være et godt alternativ til et gasfyr. Det kan du læse mere om her.

Få et uforpligtende tilbud på et nyt gasfyr
Få et uforpligtende tilbud på en varmepumpe
display-elco-thision-mini-600x400
montoer-ved-bil-3-600x400

Comments are closed.