Hvad er grønnest – en varmepumpe eller et gasfyr?

Grøn varme, grøn energi, vindenergi, biomasse. Udtrykkene flyver om ørerne på én. Men hvad er det? Det hele handler om CO2-udledning og global opvarmning.

Den store synder

CO2 er den store synder, og jo mere vi kan reducere udledningen, desto bedre. Afbrændingen af kul og olie er en af de store kilder til CO2. Kul og olie er fossile brændsler og reelt gammelt CO2, der har ligget i undergrunden i millioner af år. Fra begyndelsen af det forrige århundrede har vi frigivet CO2 for at skaffe energi til opvarmning, produktion og transport. Denne frigivelse, inden for en meget kort årrække, har været med til at give os de klimaproblemer, vi står overfor i dag.

Læs også: Sådan vælger du den rette varmeløsning.

Opgør med fossile brændsler

”Grøn energi er et opgør med afbrændingen af gamle, fossile brændsler. I stedet taler man om CO2-fri energi og CO2-neutral energi. Begge energiformer betragtes som vedvarende og miljøvenlige” udtaler direktør Per Langkilde, Gastech-Energi.

CO2-fri energi er vindkraft, vandkraft og solenergi. Der udledes ingen CO2, når vi bruger disse energikilder til produktion af elektricitet. CO2-neutral energi er biomasse, træpiller og brænde. Biomassen bruges til produktion af biogas, der afbrændes direkte til varmeproduktion eller bruges til elproduktion. Træpiller og brænde afbrændes direkte. Vi kalder det ”CO2-neutralt”, fordi den CO2, der udløses ved forbrændingen, ville være udløst alligevel, hvis biomassen og træet selv var rådnet op i naturen. Det skaber ikke noget ekstra CO2 at udnytte denne gas til opvarmning.

Hvor grøn er en varmepumpe?

En varmepumpe er avanceret elvarme. Den er særdeles energieffektiv, fordi den giver 3-5 kW varme igen, for hver kW strøm, den bruger. Den el, vi anvender i Danmark, er produceret af 2/3 vedvarende energikilder, og 1/3 fossile brændsler. Hvis vi bruger almindelig strøm, er varmepumpen delvis grøn. Hvis vi bruger strøm produceret af vindmøller, såkaldt ”vindstrøm”, som du kan bestille hos dit elselskab, så er varmepumpen 100% grøn, fordi der teoretisk set ikke udledes CO2.

Kan et gasfyr være grønt?

Et gasfyr bruger naturgas, og det er hovedsageligt et fossilt brændstof. Men der blandes en stigende mængde biogas, udvundet af biomasse, i naturgassen. I dag er ca. 10% af naturgassen biogas – en andel der forventes at stige til 30% i 2025. Også her kan du bestille biogas hos dit gasselskab. Gør du det, er gasfyret CO2-neutralt og dermed 100% grønt.

Læs også: Gasfyr kan også være klimavenlige og CO2-neutrale.

Gasfyr og varmepumper kan være lige grønne

Med hensyn til, hvad der er grønnest – en varmepumpe eller et gasfyr, så er svaret, at både en varmepumpe og et gasfyr kan gøres 100% grønne ved en enkel henvendelse til dit el- eller gasselskab.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Per Langkilde
Adm. direktør/CEO
Gastech-Energi A/S
Direct: +45 8742 5955
Office: +45 7010 1540
E-mail: pl@gastech.dk

Så meget kan du spare om året

Prøv vores beregner og se, hvor meget du kan spare på varmeregningen ved at skifte til en ny varmeløsning.