Ordforklaring – varmepumper

Her kan du se, hvad de tekniske betegnelser i forbindelse med din varmepumpe betyder.

Bimåler

En ekstra elmåler, der monteres, så den kun måler en del af elforbruget fx forbrug til en varmepumpe, airconditionanlæg, affugter osv.

Brine

Er den væskeblanding, der cirkulerer i udlagte jordvarmeslanger. Væsken består som regel af 70% vand og 30% frostsikringsvæske. I Danmark benyttes oftest IPA-sprit eller propylenglykol til frostsikring.

Læs også: Lær din varmepumpe at kende.

COP og ydelse

Dette er to vigtige begreber, som dækker over, hvor meget varme varmepumpen kan levere i en given driftssituation (ydelse), samt hvor effektivt den gør det (COP). COP (Coefficient Of Performance) kaldes varmefaktor på dansk. COP findes ved at dividere afgivet effekt med tilført effekt. Med andre ord hvor mange gange mere varme, der afgives i forhold til den elektricitet, som tilføres. Jo højere, desto bedre. Du skal være opmærksom på, at ydelse og COP varierer meget med stigende/faldende temperaturniveau. Så når forskellige varmepumper sammenlignes, er det vigtigt, at ydelse og COP er opgivet ved samme driftstilstand. I Danmark er der indført krav til den såkaldte normeffektivitet. Ligesom COP er normeffektiviteten et udtryk for, hvor effektiv varmepumpen er. Normeffektfaktoren er beregnet ud fra producenternes egne tal.

SCOP

SCOP er en forkortelse for “Seasonal Coefficient Of Performance” og viser, hvor effektiv en varmepumpe gennemsnitlig er til at levere varme over et helt år. En SCOP på fx 5, fortæller at varmepumpen producerer 5 kWh varme ved et forbrug af 1 kWh el. Jo højere SCOP, jo bedre. Ikke alle varmepumper er lige effektive i koldt vejr. Derfor udregnes SCOP i tre forskellige klimazoner; kold, middel og varm. Danmark er placeret i middel zonen, der også kaldes ”Average” og er markeret med grønt på varmepumpens energimærke. Klimazone Middel er baseret på temperaturerne i Strasbourg. Det betyder at Danmark har markant flere opvarmningstimer i varmepumpens krævende temperaturområde fra -2°C – +7 °C. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de opgivede SCOP værdier er svære at opnå i Danmark.
 SCOP vurderes alene for varmeproduktion. Opvarmning af brugsvandsproduktion angives særskilt.

Forsikring

Den første sikringsgruppe i en eltavle. Denne sikringsgruppe afgør, hvor meget der kan tilkobles i installationen.

Fremløbstemperatur

Den temperatur vandet har, når det sendes fra varmekilden (gasfyr, oliefyr, varmepumpe osv.) og ind i varmeanlægget. Kan være en fast temperatur eller styret ved hjælp af en udeføler. En udeføler sikrer, at når udetemperaturen falder, stiger fremløbstemperaturen – og når udetemperaturen stiger, falder fremløbstemperaturen. Denne regulering sikrer, at der ikke produceres mere varme, end der er behov for. Derved spares der på energiforbruget.

Se også vores: Luft til vand-varmepumper og jordvarmepumper.

Lavtemperaturanlæg

Betegnelse for et varmeanlæg, der ved en udetemperatur på –12°C og en fremløbstemperatur på maks. 55°C, er i stand til at opvarme boligen til 20°C.

Varmetab

Er det tab af varme (energi), som kan opstå flere steder i boligen fx ved utilstrækkelig isolering af varmerør, gulve, vægge og lofter. Der er også varmetab omkring og gennem døre og vinduer. Alle disse tab regnes sammen og giver boligens samlede varmetab. Dette bruges så til at beregne den nødvendige størrelse/effekt på en ny varmekilde.

Få et tilbud på en luft til vand- eller jordvarmepumpe

Vil du vide, hvilken løsning der er den rigtige for dig og din bolig?
Så se her, hvordan du nemt bestiller et tilbud.

Husk serviceaftalen!

Med en serviceaftale overholdes de lovpligtige årlige eftersyn. Du får den bedst mulige varmeøkonomi, forebygger nedbrud og forlænger varmepumpens levetid.