Mand er ved at servicere en ELCO varmepumpe i forbindelse med en serviceaftale til varmepumpen

Forstå de tekniske begreber til varmepumper

Hvad betyder COP og SCOP? Og hvad er “fremløbstemperatur” egentlig? Bliv klogere og få styr på de tekniske begreber omkring varmepumper her.

Vi har listet 8 af de tekniske begreber op, som vi oplever, at der oftest er tvivl om hvad betyder.

Hvad er COP og ydelse?

COP (Coefficient of Performance) og ydelse er to nøglebegreber, der anvendes til at evaluere effektiviteten af varmepumper. COP fokuserer på forholdet mellem produceret varme og forbrugt elektrisk energi, mens ydelse mere generelt henviser til den samlede varmeproduktion af varmepumpen.

 1. COP (Coefficient of Performance):
  • COP er forholdet mellem den leverede varmeeffekt og den tilførte energi til varmepumpen.
  • Matematisk set er COP = Nyttig varmeeffekt / Tilført elektrisk energi.
  • En COP-værdi på 3 betyder, at varmepumpen producerer tre gange så meget varmeenergi, som den modtager i elektrisk energi. Jo højere COP, desto mere energieffektiv er varmepumpen.
 2. Ydelse:
  • Ydelse refererer til den samlede evne af varmepumpen til at producere varme under bestemte betingelser.
  • Ydelse måles ofte i kilowatt (kW) og angiver, hvor meget varme varmepumpen kan producere på et givet tidspunkt.
  • Ydelse påvirkes af faktorer som udendørstemperatur, varmekildens beskaffenhed og varmesystemets krav.

Læs også: Sådan undgår du Legionella når du har varmepumpe

Hvad er SCOP?

SCOP står for “Seasonal Coefficient of Performance” og er en måleenhed, der bruges til at evaluere effektiviteten af varmepumper over en hel opvarmningssæson. SCOP tager hensyn til varierende vejrforhold og belastninger over tid og giver en mere realistisk vurdering af varmepumpens ydelse i løbet af en hel sæson.

I modsætning til COP, som måler varmepumpens ydelse under konstante betingelser, tager SCOP højde for de skiftende vejrforhold og driftsbetingelser, der typisk opstår over en hel sæson. SCOP udtrykkes som forholdet mellem den samlede varmeeffekt, der produceres i løbet af opvarmningssæsonen, og den samlede elektriske energi, der forbruges i samme periode.

Høj SCOP indikerer en mere energieffektiv varmepumpe, der kan levere en stabil varmeeffekt under varierende forhold. Når du vurderer varmepumper, kan SCOP være en nyttig parameter at overveje, da det giver et mere holistisk billede af varmepumpens ydeevne over længere tidsperioder.

En SCOP på fx 5, fortæller at varmepumpen producerer 5 kWh varme ved et forbrug af 1 kWh el. Jo højere SCOP, jo bedre. Ikke alle varmepumper er lige effektive i koldt vejr. Derfor udregnes SCOP i tre forskellige klimazoner; kold, middel og varm. Danmark er placeret i middel zonen, der også kaldes ”Average” og er markeret med grønt på varmepumpens energimærke. Klimazone Middel er baseret på temperaturerne i Strasbourg. Det betyder at Danmark har markant flere opvarmningstimer i varmepumpens krævende temperaturområde fra -2°C – +7 °C. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de opgivede SCOP værdier er svære at opnå i Danmark.
 SCOP vurderes alene for varmeproduktion. Opvarmning af brugsvandsproduktion angives særskilt.

Bestil her: Få et tilbud på en varmepumpe

Hvad er “fremløbstemperatur”?

“Fremløbstemperaturen” bruges til at beskrive den temperatur, hvormed varmen overføres fra varmepumpen til det varmesystem, der opvarmer bygninger eller leverer varmt vand. Det er en vigtig parameter, da det påvirker varmesystemets effektivitet og ydeevne.

For eksempel, hvis en varmepumpe bruger jorden som varmekilde, kan fremløbstemperaturen være lavere sammenlignet med varmepumper, der udnytter luft som varmekilde. Lavere fremløbstemperaturer er generelt mere effektive, da de tillader varmepumpen at arbejde med højere COP (Coefficient of Performance), hvilket resulterer i mere energieffektiv opvarmning. Fremløbstemperaturen kan dog variere afhængigt af specifikke systemkrav og opvarmningsbehov.

Fremløbstemperaturen kan være en fast temperatur eller styret ved hjælp af en udeføler. En udeføler sikrer, at når udetemperaturen falder, stiger fremløbstemperaturen – og når udetemperaturen stiger, falder fremløbstemperaturen. Denne regulering sikrer, at der ikke produceres mere varme, end der er behov for. Derved spares der på energiforbruget.

Lavtemperaturanlæg

Lavtemperaturanlæg er betegnelse for et varmeanlæg, der ved en udetemperatur på –12°C og en fremløbstemperatur på maks. 55°C, er i stand til at opvarme boligen til 20°C.

Et lavtemperaturanlæg er en type opvarmningssystem, der leverer varme ved relativt lave temperaturer i forhold til mere traditionelle opvarmningssystemer. Den typiske fremløbstemperatur i et lavtemperaturanlæg ligger normalt i området 35-55 grader Celsius. Dette står i kontrast til højtemperaturanlæg, hvor fremløbstemperaturen kan være betydeligt højere, for eksempel ved brug af traditionelle radiatorer.

Lavtemperaturanlæg bruger ofte varmepumper, gulvvarmesystemer eller lavtemperaturradiatorer til at distribuere varmen effektivt. Her er nogle situationer og applikationer, hvor man typisk vælger at bruge et lavtemperaturanlæg:

 1. Gulvvarme:
  • Lavtemperaturanlæg er velegnede til gulvvarmesystemer, hvor vand med lav temperatur cirkulerer gennem rør i gulvet og opvarmer rummet jævnt. Gulvvarme fungerer godt ved lavere temperaturer og giver en behagelig og ensartet opvarmning.
 2. Varmepumper:
  • Lavtemperaturanlæg kombineres ofte med varmepumper, der kan udnytte energien fra varmekilder som luft, vand eller jord ved lavere temperaturer. Dette øger varmepumpens effektivitet.
 3. Energibesparelse:
  • Lavtemperaturanlæg er mere energieffektive sammenlignet med højtemperaturanlæg, især når de bruger avancerede teknologier som varmepumper. Dette kan føre til lavere energiforbrug og dermed reducere driftsomkostningerne.
 4. Nye byggerier og renoveringer:
  • Lavtemperaturanlæg er ofte valgt i nye byggerier og ved renoveringer, hvor der lægges vægt på energieffektivitet og brug af alternative energikilder.

Brugen af lavtemperaturanlæg kan variere afhængigt af klimaet, bygningsdesignet og de specifikke behov for opvarmning og køling i et givet område. Generelt set kan lavtemperaturanlæg bidrage til mere bæredygtig og energieffektiv opvarmningssystemer.

Læs mere om luft- til vandvarmepumper

Hvad er en bimåler?

En ekstra elmåler, der monteres, så den kun måler en del af elforbruget eksempelvis forbruget til en varmepumpe, airconditionanlæg, affugter osv. Måleren kan være digital eller analog og kan bruges til at overvåge og rapportere det nøjagtige strømforbrug.

Hvad er “forsikring” i eltavlen?

Den første sikringsgruppe i en eltavle. Denne sikringsgruppe afgør, hvor meget der kan tilkobles i installationen.

Hvad er brine?

Brine i forbindelse med varmepumper refererer normalt til en blanding af vand og en frysepunktssænkende kemisk forbindelse, ofte en form for antifrostmiddel. Denne blanding cirkulerer i varmeveksleren af varmepumpen for at absorbere og overføre varme mellem varmekilden (f.eks. jorden, vandet eller luften) og varmepumpens kølekreds.

Typisk anvendes en vand-glykolblanding som brine i varmepumper, især i områder, hvor lave temperaturer kan forårsage frysning af vandet. Glykol fungerer som et frysepunktssænkende middel og forhindrer brinen i at fryse ved lave temperaturer. Brugen af brine i varmepumper bidrager til at gøre systemet mere effektivt og pålideligt, især i områder med koldt klima.

Læs mere om jordvarmepumper

Varmetab

Er det tab af varme (energi), som kan opstå flere steder i boligen fx ved utilstrækkelig isolering af varmerør, gulve, vægge og lofter. Der er også varmetab omkring og gennem døre og vinduer. Alle disse tab regnes sammen og giver boligens samlede varmetab. Dette bruges så til at beregne den nødvendige størrelse/effekt på en ny varmekilde.

Ved luft-til-vand- og jordvarmepumper refererer varmetabet typisk til de tab, der opstår under overførslen af varmeenergi fra den eksterne varmekilde (luft eller jord) til varmepumpens kølekreds og derefter til det interne varmesystem i bygningen. Disse tab kan opstå på forskellige trin i varmepumpens driftscyklus. Her er nogle aspekter af varmetab, der er relevante for luft-til-vand- og jordvarmepumper:

 1. Ledningsmæssigt varmetab:
  • Ledningsmæssigt varmetab opstår under transporten af varmebærervæsken gennem rørsystemet, der forbinder varmepumpen med den eksterne varmekilde (f.eks. udeluften eller jorden). Rørene kan være udsat for temperaturpåvirkninger og varmetab undervejs.
 2. Konvektivt varmetab:
  • Konvektivt varmetab sker, når varmebærervæsken cirkulerer gennem rør og overfører varme til omgivende luft eller materialer. Dette kan forekomme i både den eksterne og interne del af varmepumpesystemet.
 3. Ventilationsvarmetab:
  • Hvis varmepumpen har et ventilationsanlæg, kan varmetab forekomme gennem ventilationskanalerne, når varm luft udveksles med omgivende luft.
 4. Strålingsvarmetab:
  • Strålingsvarmetab kan forekomme, når varmepumpen er i drift, og der sker varmeoverførsel fra varmevekslerne eller andre komponenter til omgivelserne.
 5. Driftsrelateret varmetab:
  • Driftsrelateret varmetab kan opstå som følge af ineffektiviteter i varmepumpens komponenter eller systemet som helhed.

Effekten af varmetab er en vigtig faktor at tage i betragtning, når man evaluerer varmepumpens samlede ydelse og energieffektivitet. Jo lavere varmetabet er, desto mere effektiv er varmepumpen i at omdanne den tilførte energi fra den eksterne varmekilde til nyttig varme til opvarmning af bygningen. Optimering af varmepumpesystemets design og komponenter er ofte nøglen til at reducere varmetab og forbedre systemets overordnede ydeevne.

Husk at få indstillet din varmepumpe korrekt

Med en serviceaftale overholdes de lovpligtige årlige eftersyn og din varmepumpe indstilles korrekt. Det giver dig den bedst mulige varmeøkonomi, forebygger nedbrud og forlænger varmepumpens levetid.

Vi deler vores viden og erfaring

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få relevante artikler, sparetips, gode råd om vedligehold, konkurrencer og meget mere.
Du vil modtage nyhedsbrevet ca. 2 gange om måneden, det er uforpligtende og kan til enhver tid afmeldes.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Få en serviceaftale inkl. årligt, lovpligtigt eftersyn af din varmepumpe.

Med en serviceaftale bliver din luft til vand- eller jordvarmepumpe løbende vedligeholdt, og det lovpligtige eftersyn overholdes. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.