Sådan vedligeholder du din varmepumpe

Vedligeholdelse af din varmepumpe er vigtig for at sikre korrekt indstilling, optimal ydeevne og levetid. Her er hvad du selv kan gøre for, at din varmepumpe fungerer optimalt.

Her er nogle generelle retningslinjer for vedligeholdelse af en varmepumpe. Det er dog vigtigt, at du altid følger altid producentens anbefalinger og retningslinjer for vedligeholdelse, og hvis du er usikker på noget, bør du kontakte en professionel tekniker.

 1. Rengøring af filtre:
  • Støv og snavs kan opsamle sig i varmepumpens filtre og nedsætte effektiviteten. Rengør eller skift filtre regelmæssigt (oftest hver 1-3 måned afhængigt af brugen).
 2. Kontrol af luftudløb:
  • Sikr dig, at luftudløbene ikke er blokerede af møbler eller gardiner. God luftcirkulation er vigtig for effektiv varmefordeling.
 3. Tjek vandtrykket:
  • Kontrollér jævnligt varmepumpens vandtryk. Trykket skal være 1-2 bar. Er trykket for lavt, så efterfyld med vand.
 4. Lyder varmepumpen som den plejer:

  • Hvis varmepumpen larmer eller laver en ny lyd, kan det indikere at der er noget galt og du bør tilkalde en serviceteknikker med det samme.
 5. Hold øje med dit forbrug

  • Det er en god idé at holde øje med dit forbrug. Ændrer dit forbrug sig uden grund kan det være tegn på, at der er noget galt med varmepumpen.
 6. Kontrol af udendørsenheden:
  • Hold udendørsenheden fri for løv, grene eller andet affald. Regelmæssig rengøring og fjernelse af eventuelle hindringer sikrer optimal varmeveksling.
 7. Tjek for lækager:
  • Kontroller regelmæssigt for eventuelle lækager ved rør og fittings. Hvis du opdager lækager, skal du kontakte en professionel tekniker.
 8. Kontrol af kølemiddelniveau:
  • Varmepumpen skal have det rette mængde kølemiddel for at fungere korrekt. Lad en kvalificeret tekniker inspicere og om nødvendigt påfylde kølemidlet.
 9. Kontrol af termostater og indstillinger:
  • Tjek og juster termostater og indstillinger i overensstemmelse med dine præferencer. Dette kan hjælpe med at optimere energieffektiviteten.
 10. Professionel service:
  • Planlæg regelmæssige serviceeftersyn med en kvalificeret tekniker mindst en gang om året. Dette sikrer, at alle systemkomponenter fungerer korrekt, og potentielle problemer identificeres og løses i tide.

  Læs også: Forstå de tekniske begreber for varmepumper

  Det er lovpligtigt at få varmepumpen efterset hvert år

  Luft til vand- og jordvarmepumper skal serviceres årligt af en uddannet servicetekniker. Har du en serviceaftale hos Gastech-Energi, sørger vi for det lovpligtige eftersyn af din varmepumpe.

  En serviceaftale indebærer regelmæssige eftersyn og vedligeholdelsesbesøg af en professionel tekniker som regelmæssigt giver din varmepumpe opmærksomhed og pleje. Regelmæssig vedligeholdelse kan forlænge levetiden for din varmepumpe og forhindre potentielle problemer, før de bliver alvorlige. En effektivt fungerende og korrekt indstillet varmepumpe bruger mindre energi, hvilket kan reducere dine energiomkostninger. En serviceaftale hjælper med at optimere ydeevnen og effektiviteten af dit varmesystem.

  En serviceaftale er det rigtige for dig, der vil være sikker på,

  • at kunne få hjælp alle ugens dage – også i weekenden og på helligdage – i hele fyringssæsonen
  • at din varmepumpe altid er indstillet og justeret korrekt ift. husstandens behov
  • at din varmepumpe løbende bliver vedligeholdt af dygtige og professionelle fagfolk
  • at din varmepumpe bruger mindst mulig energi

  Serviceaftaler til varmepumper: Se priser og bestil her

  Læs også: Kan en serviceaftale betale sig?

  Få en serviceaftale inkl. årligt, lovpligtigt eftersyn af din varmepumpe.

  Med en serviceaftale bliver din luft til vand- eller jordvarmepumpe løbende vedligeholdt, og det lovpligtige eftersyn overholdes. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.