Bør dit gasfyr udskiftes nu?

Kære gasfyrsejer. Er du også i tvivl, om du skal beholde dit gasfyr, og om det er klimamæssigt forsvarligt fortsat at fyre med naturgas? Det korte svar er JA!

Den nye klimaplan er en proces, der formentligt vil foregå over de næste 15-30 år. Den lange periode gør det nemt at svare på, om de cirka 400.000 gasfyr i de danske hjem bør udskiftes: Det skal de, men først når de har nået deres naturlige levealder på ca. 15-30 år.

Behold dit gasfyr til det ikke kan mere

At vedligeholde sine ting har altid været bedre for miljøet end at smide ud. Hvis dit gasfyr er under 10-15 år gammelt, kan du sikkert beholde det mange år endnu. Miljøet har i hvert fald bedst af, at du beholder dit gasfyr og vedligeholder det. Vi råder til at få det serviceret jævnligt, så fyrer du mest økonomisk og udleder mindst muligt CO2.

Læs mere om vores serviceaftaler til gasfyr

Har du et gammelt og ”træt” gasfyr, eller hvis dit gasfyr bryder helt ned, kan du overveje at skifte til en varmepumpe – eller måske et nyt gasfyr.

Nyt gasfyr eller varmepumpe?

Gasfyret er ikke ved at blive taget af hylden, så hvis budgettet ikke er til en ny varmepumpe, kan du sagtens udskifte det gamle gasfyr med et nyt og stadig være klimavenlig. De nye gasfyr er faktisk så energieffektive, og udnyttelsen af naturgassen er i dag så god, at CO2-udslippet er markant lavere end tidligere. Samtidig blandes der løbende mere biogas i naturgassen (25% i dag) så den hele tiden bliver mere klimavenlig. Biogas regnes nemlig for 100% CO2-neutral.

Beregn hvor meget du kan spare ved at skifte varmeløsning

Gasfyret er mere udskældt end fortjent

Det er opfattelsen, at en ny varmepumpe er bedst for miljøet. Men helt så enkelt er det ikke. En fjerdedel af strømmen til varmepumpen produceres indtil videre med fossilt brændsel – og en anden fjerdedel med træpiller. Samtidig blandes der stigende mængder biogas i naturgasnettet. Det betyder, at miljøpåvirkningen fra varmepumper og naturgasfyr nærmer sig hinanden. Den dag strømmen leveres fra 100% fossilfri energi, så vinder varmepumpen. Og det vil ske! Der er derfor ingen tvivl om, at varmepumpen er en helt væsentlig del af fremtiden.

Læs også: Går du glip af disse energibesparelser på dit gasfyr?

Pas på miljøet og fyr med biogas

I dag blandes der biogas fra husdyrgødning, affald, halm osv. i naturgassen, så der i stedet for ren naturgas anvendes en mere klimavenlig bionaturgas. Så hvis du allerede i dag gerne vil passe ekstra godt på klimaet, så kontakt dit gasselskab og hør, om du kan bestille biogas i stedet for naturgas. Det kan du hos en række af landets gasselskaber.

Vi er med på den grønne bølge

Gastech-Energi har en positiv holdning til regeringens klimaplan. Vi skylder hinanden og de kommende generationer at gøre noget ved klimaudfordringerne, og vi vil gerne gå foran. Vi har gennem mange år specialiseret os i salg og pasning af effektive, miljøvenlige gasfyr og varmepumper og har udvalgt en række produkter i høj kvalitet. Vores lange serviceaftaler sikrer lavest mulig miljøpåvirkning og lang holdbarhed.

Få en serviceaftale til dit gasfyr

Med en serviceaftale bliver dit gasfyr løbende vedligeholdt. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.