Sådan vedligeholder du dit gasfyr

Uanset, om du har et gasfyr med åben eller lukket forbrænding, skal det vedligeholdes.

Et gasfyr skal serviceres i henhold til fabrikantens anvisninger, hvilket typisk er 2 år for kondenserende gasfyr og 3 år for ikke-kondenserende gasfyr. Gasfyr med åben forbrænding skal minimum have udført service hvert 2. år. Har du en serviceaftale, sørger vi for at efterse og vedligeholde dit fyr hvert 2. år.

Læs også: Sådan bevarer du fabriksgarantien på dit gasfyr.

Du kan være med til, at dit gasfyr fungerer optimalt

  • Hold øje med dit forbrug på gasfyret. Aflæs gasmåleren hver måned og skriv det ind i et skema fra dit gasselskab.
  • Vær opmærksom, hvis gasfyret lyder anderledes, end det plejer, og fx larmer mere eller laver en ny lyd.
  • Vær opmærksom på fugt i rummet, hvor gasfyret er installeret. Er der meget fugtigt, kan det skyldes dårligt virkende aftræk/skorsten. I dette tilfælde skal gasfyret stoppes, døre og vinduer skal åbnes, og en servicetekniker skal tilkaldes.
  • Kontrollér jævnligt vandtrykket på dit gasfyr. Trykket skal være 1-2 bar. Er trykket for lavt, så efterfyld med vand.

Læs også: Se, hvordan du tjekker vandtrykket og fylder vand på gasfyret.

Få en serviceaftale til dit gasfyr

Med en serviceaftale bliver dit gasfyr løbende vedligeholdt. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.

Åben eller lukket forbrænding

Et gasfyr har enten et lukket eller et åbent forbrændingskammer. Har du et gasfyr med lukket forbrænding, får fyret luft til forbrænding af gassen fra et separat rør eller et dobbeltrør. Den friske luft trækkes ind af det ene rør, og røggassen ledes ud af det andet rør.

Har du et gasfyr med åben forbrænding, får fyret luft til forbrænding fra det rum, som det står i. Røggassen ledes ud via skorsten eller aftrækskanal.