GRØN DONATION

Hvem af disse ildsjæle skal vinde 15.000 kr.?

Stem på din favorit

 

I år har 15 foreninger, klubber og skoler søgt om GRØN DONATION og muligheden for at vinde 15.000 kr. til deres grønne projekt.

Vi er så glade for, at så mange har valgt at deltage og endnu mere – at der er så mange, som har gang i grønne projekter. Derfor har vi i år valgt at give GRØN DONATION til de 3 mest populære projekter.

1. pladsen får 15.000 kr., 2. pladsen får 10.000 kr. og 3. pladsen får 5.000 kr.

Nedenfor kan du læse om foreningernes projekter og afgive din stemme.
Du har mulighed for at stemme på flere projekter, men kun én gang på det enkelte projekt.

Stemmer afgivet i alt: 1046

Afstemningen slutter om:

# dage
# timer
# min.
# sek.
DDS Spejderne i Slagelse Vi er 2 spejdergrupper i Slagelse, der har et stort fælles spejderhus fra 1965. Vores gamle gasfyr er brudt sammen, og vi ønsker i stedet at få installeret varmepumper.
Stem
Antal stemmer: 311
Genoprettelse af Tastum Sø Vi vil lave et rekreativt naturområde med basis for stor bio-diversitet. Allerede i dag findes et rigt fugle-, dyre- og planteliv.
Stem
Antal stemmer: 156
Gærum borgerforening Vi har i byen og 2-3 årlige affalds indsamlinger. Hvor frivillige går i by og land og samler skrald. Derudover er vores byforskønnelses-gruppe rigtig gode til at holde vores by, med ca. 800 indbyggere, indbydende og pæn.
Stem
Antal stemmer: 123
Grib Skov Trop Vores 'Ulve' ønsker at arbejde med FN's verdensmål og undersøge, hvordan man som spejder kan bidrage. Vi ønsker at anlægge små højbede med insektvenlige planter på spejdergrunden og bygge et insekthotel.
Stem
Antal stemmer: 78
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening Vi vil gerne forbedre biodiversiteten i Horsens Fjord, ved at plante ålegræs og udlægge diffuse rev
Stem
Antal stemmer: 74
Stubbæk skole Emneuge satte klima på skoleskemaet bl.a. med skabelsen af egne insekthoteller. Det arbejde ønsker vi at fortsætte.
Stem
Antal stemmer: 59
Askov Malt Jagtforening Vi vil give endnu flere jægere og revirplejere i hele landet mulighed for at bevare og etablere naturområder med vildtvenlige træer og buske.
Stem
Antal stemmer: 54
Fonden Selling Forsamlingshus Med 3-lags lavenergi-ruder i vores ryttergang, har vi et ønske om at skabe et bedre indeklima og bedre isolering i Selling Børnehus.
Stem
Antal stemmer: 50
Grundejerforeningen Ved Kagså I vores lille forening har vi for flere år siden nedlagt en legeplads. Vi har nu besluttet, at vi vil have en blomstermark på området, til glæde for insekterne.
Stem
Antal stemmer: 36
Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn Vi ønsker at øge vores medlemstal, og få endnu flere til at interessere sig for, og passe på, honningbierne. Vi ønsker at afholde flere begynderkurser for nye biavlere og udbrede vores viden med andre tiltag.
Stem
Antal stemmer: 33
Københavns åbne Gymnasium (KG) Gennem elevengagement vil vi videreudvikle vores biodiversitets-fremmende projekt. Vi arbejder på at videreudvikle vores "Grønne Klasselokale" på taget med planter og andre insektfremmende tiltag, og også udnytte hvert et jordlod på matriklen.
Stem
Antal stemmer: 33
Deutsche Schule Buhrkall Vi dyrker vores egen køkkenhave for at lære om det gamle bæredygtige håndværk. Vi ønsker, at udvide projektet ved også at fokusere på biernes rolle og skabe et bihotel og en blomstermark.
Stem
Antal stemmer: 16
Gamle Roskilde Amts Biavlerforening Vi ønsker et nyt tag med hældning på vores nye klubhus. I den forbindelse vil vi lave ekstra isolering, så vi kan skære ned på varmeudgifterne og stadig bevare et godt indeklima.
Stem
Antal stemmer: 12
Udeskole på Balsmoseskolen Vi er en skole der lægger vægt på, at børnene skal have både føling med naturen og viden om den. Derfor bruger vi meget tid på udeskole i naturen, så børnene lærer, hvordan man kan bruge den og samtidig beskytte den.
Annullér
Antal stemmer: 6
Lilleådalens Græsningslaug Kreaturgræsningen holder engene lysåbne, og derved opretholdes en varieret fauna og levesteder for flere truede planter.
Annullér
Antal stemmer: 5

Sådan søger du om GRØN DONATION

Har du og din forening et projekt, der gør noget særligt for at passe på vores natur eller klima, så kan I også søge om GRØN DONATION. Læs mere og se, hvordan du søger.

Vi giver en ny donation i 2022, men du kan søge allerede nu!

Søg om GRØN DONATION her