GRØN DONATION

Hvem af disse ildsjæle skal vinde 15.000 kr.?

Afstemningen er slut.

Se vinderen her.

 

I år har 15 foreninger, klubber og skoler søgt om GRØN DONATION og muligheden for at vinde 15.000 kr. til deres grønne projekt.

Vi er så glade for, at så mange har valgt at deltage og endnu mere – at der er så mange, som har gang i grønne projekter. Derfor har vi i år valgt at give GRØN DONATION til de 3 mest populære projekter.

1. pladsen får 15.000 kr., 2. pladsen får 10.000 kr. og 3. pladsen får 5.000 kr.

Nedenfor kan du læse om foreningernes projekter og afgive din stemme senest 31. oktober 2021.
Du har mulighed for at stemme på flere projekter, men kun én gang på det enkelte projekt.

Stemmer afgivet i alt: 8061
Vinder
Udeskole på Balsmoseskolen Vi er en skole der lægger vægt på, at børnene skal have både føling med naturen og viden om den. Derfor bruger vi meget tid på udeskole i naturen, så børnene lærer, hvordan man kan bruge den og samtidig beskytte den.
DDS Spejderne i Slagelse Vi er 2 spejdergrupper i Slagelse, der har et stort fælles spejderhus fra 1965. Vores gamle gasfyr er brudt sammen, og vi ønsker i stedet at få installeret varmepumper.
Genoprettelse af Tastum Sø Vi vil lave et rekreativt naturområde med basis for stor bio-diversitet. Allerede i dag findes et rigt fugle-, dyre- og planteliv.
Gærum borgerforening Vi har store visioner for vores by og lokalsamfund. Vi er netop ved at starte op med et stykke jord, som skal blomstre vildt, med stier for at gøre det spændende for børn og voksne at gå en tur.
Grib Skov Trop Vores 'Ulve' ønsker at arbejde med FN's verdensmål og undersøge, hvordan man som spejder kan bidrage. Vi ønsker at anlægge små højbede med insektvenlige planter på spejdergrunden og bygge et insekthotel.
Stubbæk skole Emneuge satte klima på skoleskemaet bl.a. med skabelsen af egne insekthoteller. Det arbejde ønsker vi at fortsætte.
Københavns åbne Gymnasium (KG) Gennem elevengagement vil vi videreudvikle vores biodiversitets-fremmende projekt. Vi arbejder på at videreudvikle vores "Grønne Klasselokale" på taget med planter og andre insektfremmende tiltag, og også udnytte hvert et jordlod på matriklen.
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening Vi vil gerne forbedre biodiversiteten i Horsens Fjord, ved at plante ålegræs og udlægge diffuse rev
Askov Malt Jagtforening Vi vil give endnu flere jægere og revirplejere i hele landet mulighed for at bevare og etablere naturområder med vildtvenlige træer og buske.
Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn Vi ønsker at øge vores medlemstal, og få endnu flere til at interessere sig for, og passe på, honningbierne. Vi ønsker at afholde flere begynderkurser for nye biavlere og udbrede vores viden med andre tiltag.
Fonden Selling Forsamlingshus Med 3-lags lavenergi-ruder i vores ryttergang, har vi et ønske om at skabe et bedre indeklima og bedre isolering i Selling Børnehus.
Lilleådalens Græsningslaug Kreaturgræsningen holder engene lysåbne, og derved opretholdes en varieret fauna og levesteder for flere truede planter.
Grundejerforeningen Ved Kagså I vores lille forening har vi for flere år siden nedlagt en legeplads. Vi har nu besluttet, at vi vil have en blomstermark på området, til glæde for insekterne.
Gamle Roskilde Amts Biavlerforening Vi ønsker et nyt tag med hældning på vores nye klubhus. I den forbindelse vil vi lave ekstra isolering, så vi kan skære ned på varmeudgifterne og stadig bevare et godt indeklima.
Deutsche Schule Buhrkall Vi dyrker vores egen køkkenhave for at lære om det gamle bæredygtige håndværk. Vi ønsker, at udvide projektet ved også at fokusere på biernes rolle og skabe et bihotel og en blomstermark.

Sådan søger du om GRØN DONATION

Har du og din forening et projekt, der gør noget særligt for at passe på vores natur eller klima, så kan I også søge om GRØN DONATION.

Følg os på Facebook eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, så giver vi dig besked, når der igen kan søges i 2022.