Askov Malt Jagtforening

Jagtforening planter 160.000 planter og træer

Kort om os

Askov Malt Jagtforening er en lille lokal jagtforening i Vejen Kommune med ca. 420 medlemmer.

Vores grønne projekt

Vi giver hvert år vores medlemmer mulighed for at plante træer og buske. Vi har over årene uddelt mere end 160.000 planter til gavn for vildtet. Vi har i foråret plantet 800 planter ved vores eget foreningshus.

Donationen går til

Med planter vil vi etablere og bevare masser af små naturområder i hele landet til gavn for vildtet.

Jagtforening uddeler 160.000 planter og træer

Askov/Malt Jagtforenings medlemmer har plantet mere end 160.000 træer og buske siden 1986.

Da Askov/Malt Jagtforenings eget jagtblad så dagens lys i 1986 var målet bl.a. at det skulle give foreningen økonomisk mulighed for at kunne give tilskud til medlemmernes natur- og vildtpleje. Siden da har foreningen hvert år givet medlemmerne tilskud til at plante træer og buske. Mere end 160.000 vildtvenlige planter er siden blevet plantet med tilskud fra foreningen. Ideen med vildtplanter blev skabt allerede i 1933 og siden har masser af naturbeviste jægere og revirplejere fået tildelt vildtvenlige træer og buske over hele landet med tilskud fra Naturstyrelsen. Dette er ret enestående og har ikke sin lige i noget vestligt land. Danske jægere har således gjort en stor indsats for at etablere og bevare masser af små grønne pletter over hele landet. Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Derudover er mange af især buskenes blomster og frugter vigtige fødekilder for både dyr og insekter. Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Dette administreres af Naturstyrelsen og pengene stammer fra den afgift, jagttegnet, som de danske jægere hvert år indbetaler for at gå på jagt i Danmark. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Ved ansøgning inden den 31. oktober vil planterne blive udleveret i begyndelsen af april. Er jægeren medlem af Askov-Malt Jagtforening kan der gives et tilskud til resten via foreningens årlige blad, Jagtmagasinet.

De andre deltagere

Udeskole på Balsmoseskolen

Vi er en skole der lægger vægt på, at børnene skal have både føling med naturen og viden om den. Derfor bruger vi meget tid på udeskole i naturen, så børnene lærer, hvordan man kan bruge den og samtidig beskytte den.

DDS Spejderne i Slagelse

Vi er 2 spejdergrupper i Slagelse, der har et stort fælles spejderhus fra 1965. Vores gamle gasfyr er brudt sammen, og vi ønsker i stedet at få installeret varmepumper.

Genoprettelse af Tastum Sø

Vi vil lave et rekreativt naturområde med basis for stor bio-diversitet. Allerede i dag findes et rigt fugle-, dyre- og planteliv.

Gærum borgerforening

Vi har store visioner for vores by og lokalsamfund. Vi er netop ved at starte op med et stykke jord, som skal blomstre vildt, med stier for at gøre det spændende for børn og voksne at gå en tur.

Grib Skov Trop

Vores 'Ulve' ønsker at arbejde med FN's verdensmål og undersøge, hvordan man som spejder kan bidrage. Vi ønsker at anlægge små højbede med insektvenlige planter på spejdergrunden og bygge et insekthotel.

Stubbæk skole

Emneuge satte klima på skoleskemaet bl.a. med skabelsen af egne insekthoteller. Det arbejde ønsker vi at fortsætte.

Københavns åbne Gymnasium (KG)

Gennem elevengagement vil vi videreudvikle vores biodiversitets-fremmende projekt. Vi arbejder på at videreudvikle vores "Grønne Klasselokale" på taget med planter og andre insektfremmende tiltag, og også udnytte hvert et jordlod på matriklen.

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Vi vil gerne forbedre biodiversiteten i Horsens Fjord, ved at plante ålegræs og udlægge diffuse rev

Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn

Vi ønsker at øge vores medlemstal, og få endnu flere til at interessere sig for, og passe på, honningbierne. Vi ønsker at afholde flere begynderkurser for nye biavlere og udbrede vores viden med andre tiltag.

Fonden Selling Forsamlingshus

Med 3-lags lavenergi-ruder i vores ryttergang, har vi et ønske om at skabe et bedre indeklima og bedre isolering i Selling Børnehus.

Lilleådalens Græsningslaug

Kreaturgræsningen holder engene lysåbne, og derved opretholdes en varieret fauna og levesteder for flere truede planter.

Grundejerforeningen Ved Kagså

I vores lille forening har vi for flere år siden nedlagt en legeplads. Vi har nu besluttet, at vi vil have en blomstermark på området, til glæde for insekterne.

Gamle Roskilde Amts Biavlerforening

Vi ønsker et nyt tag med hældning på vores nye klubhus. I den forbindelse vil vi lave ekstra isolering, så vi kan skære ned på varmeudgifterne og stadig bevare et godt indeklima.

Deutsche Schule Buhrkall

Vi dyrker vores egen køkkenhave for at lære om det gamle bæredygtige håndværk. Vi ønsker, at udvide projektet ved også at fokusere på biernes rolle og skabe et bihotel og en blomstermark.