Askov Malt Jagtforening

Jagtforening planter 160.000 planter og træer

2021

Kort om os

Askov Malt Jagtforening er en lille lokal jagtforening i Vejen Kommune med ca. 420 medlemmer.

Vores grønne projekt

Vi giver hvert år vores medlemmer mulighed for at plante træer og buske. Vi har over årene uddelt mere end 160.000 planter til gavn for vildtet. Vi har i foråret plantet 800 planter ved vores eget foreningshus.

Donationen går til

Med planter vil vi etablere og bevare masser af små naturområder i hele landet til gavn for vildtet.

Jagtforening uddeler 160.000 planter og træer

Askov/Malt Jagtforenings medlemmer har plantet mere end 160.000 træer og buske siden 1986.

Da Askov/Malt Jagtforenings eget jagtblad så dagens lys i 1986 var målet bl.a. at det skulle give foreningen økonomisk mulighed for at kunne give tilskud til medlemmernes natur- og vildtpleje. Siden da har foreningen hvert år givet medlemmerne tilskud til at plante træer og buske. Mere end 160.000 vildtvenlige planter er siden blevet plantet med tilskud fra foreningen. Ideen med vildtplanter blev skabt allerede i 1933 og siden har masser af naturbeviste jægere og revirplejere fået tildelt vildtvenlige træer og buske over hele landet med tilskud fra Naturstyrelsen. Dette er ret enestående og har ikke sin lige i noget vestligt land. Danske jægere har således gjort en stor indsats for at etablere og bevare masser af små grønne pletter over hele landet. Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet. Derudover er mange af især buskenes blomster og frugter vigtige fødekilder for både dyr og insekter. Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Dette administreres af Naturstyrelsen og pengene stammer fra den afgift, jagttegnet, som de danske jægere hvert år indbetaler for at gå på jagt i Danmark. Tilskuddet er på 75 procent af planteprisen. Ved ansøgning inden den 31. oktober vil planterne blive udleveret i begyndelsen af april. Er jægeren medlem af Askov-Malt Jagtforening kan der gives et tilskud til resten via foreningens årlige blad, Jagtmagasinet.