Fonden Selling Forsamlingshus

Børnehus trænger til opgradering

Kort om os

Selling Forsamlingshus er opdelt i to halvdele, dels Selling Forsamlingshus og dels Selling Børnehus. Der trænger til at blive skiftet vinduer i Selling Børnehus. Bygningen er opført af byens borgere i 1988-1989. Vi er en landsby med ca 650 personer.

Vores grønne projekt

Vi vil gerne renovere rytterlys og indgangsparti i Selling Børnehus med 3-lags lavenergi ruder. Opvarmningen sker hovedsageligt med gulvvarme, og det er svært at varme op med de nuværende, godt 30 år gamle 2-lags ruder.

Donationen går til

Udskiftning af rytterlys og indgangsparti. Bidrag fra Gastech vil indgå i en større opgave til kr 370.000 kr.
Vi har tidligere udskiftet vinduerne i Forsamlingshuset, nu er turen kommet til Børnehuset.

Selling Forsamlingshus og Børnehus

Selling Forsamlingshus og Børnehus er i 1988-89 bygget med stor hjælp fra byens borgere. Vi har i marts 2019 fået udskiftet vinduer til ny, 3-lags lavenergi i forsamlingshus delen. Udskiftningen vil skabe et bedre indeklima i Børnehuset, til gavn for både børn og voksne. Vi understøtter den grønne omstilling, når vi får nogle vinduer, der isolerer en hel del bedre.

De andre deltagere

Udeskole på Balsmoseskolen

Vi er en skole der lægger vægt på, at børnene skal have både føling med naturen og viden om den. Derfor bruger vi meget tid på udeskole i naturen, så børnene lærer, hvordan man kan bruge den og samtidig beskytte den.

DDS Spejderne i Slagelse

Vi er 2 spejdergrupper i Slagelse, der har et stort fælles spejderhus fra 1965. Vores gamle gasfyr er brudt sammen, og vi ønsker i stedet at få installeret varmepumper.

Genoprettelse af Tastum Sø

Vi vil lave et rekreativt naturområde med basis for stor bio-diversitet. Allerede i dag findes et rigt fugle-, dyre- og planteliv.

Gærum borgerforening

Vi har store visioner for vores by og lokalsamfund. Vi er netop ved at starte op med et stykke jord, som skal blomstre vildt, med stier for at gøre det spændende for børn og voksne at gå en tur.

Grib Skov Trop

Vores 'Ulve' ønsker at arbejde med FN's verdensmål og undersøge, hvordan man som spejder kan bidrage. Vi ønsker at anlægge små højbede med insektvenlige planter på spejdergrunden og bygge et insekthotel.

Stubbæk skole

Emneuge satte klima på skoleskemaet bl.a. med skabelsen af egne insekthoteller. Det arbejde ønsker vi at fortsætte.

Københavns åbne Gymnasium (KG)

Gennem elevengagement vil vi videreudvikle vores biodiversitets-fremmende projekt. Vi arbejder på at videreudvikle vores "Grønne Klasselokale" på taget med planter og andre insektfremmende tiltag, og også udnytte hvert et jordlod på matriklen.

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Vi vil gerne forbedre biodiversiteten i Horsens Fjord, ved at plante ålegræs og udlægge diffuse rev

Askov Malt Jagtforening

Vi vil give endnu flere jægere og revirplejere i hele landet mulighed for at bevare og etablere naturområder med vildtvenlige træer og buske.

Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn

Vi ønsker at øge vores medlemstal, og få endnu flere til at interessere sig for, og passe på, honningbierne. Vi ønsker at afholde flere begynderkurser for nye biavlere og udbrede vores viden med andre tiltag.

Lilleådalens Græsningslaug

Kreaturgræsningen holder engene lysåbne, og derved opretholdes en varieret fauna og levesteder for flere truede planter.

Grundejerforeningen Ved Kagså

I vores lille forening har vi for flere år siden nedlagt en legeplads. Vi har nu besluttet, at vi vil have en blomstermark på området, til glæde for insekterne.

Gamle Roskilde Amts Biavlerforening

Vi ønsker et nyt tag med hældning på vores nye klubhus. I den forbindelse vil vi lave ekstra isolering, så vi kan skære ned på varmeudgifterne og stadig bevare et godt indeklima.

Deutsche Schule Buhrkall

Vi dyrker vores egen køkkenhave for at lære om det gamle bæredygtige håndværk. Vi ønsker, at udvide projektet ved også at fokusere på biernes rolle og skabe et bihotel og en blomstermark.