Foreningen for genoprettelse af Tastum sø

Genoprettelse af Danmarks største lavbundssø

2022

Kort om os

Vi er en forening, der kæmper for at få genoprettet Tastum sø, som engang var en af Danmarks største lavbunds søer. Søen kommer til at ligge i et naturskønt område, hvor der etableres gangstier og fugletårne samt opholds arealer og toiletforhold.

Vores grønne projekt

Nedsættelse af CO2 udledning, genoprettelse af natur områder samt rekreative områder for den almene borger. Lavbundsjord afgiver en stor mængde CO2 og landbrugsjorden bliver dårligere år efter år. Det vil vi gerne forhindre fremadrettet.

Donationen går til

Donationen skal bruges til jurister, ansøgninger og udbredelse af budskabet om søens genskabelse.