Genoprettelse af Tastum Sø

Et rekreativt naturområde med basis for stor bio-diversitet

2021

Kort om os

Vi er en forening der arbejder på at få Tastum sø genoprettet Tastum sø vil blive en af Danmarks største ferskvand søer. Jorden omkring er lavbundsjord og udleder derfor en del Co2.

Vores grønne projekt

At forsøge at få lavet et rekreativt naturområde med basis for stor bio-diversitet. Allerede i dag findes et rigt fugle-, dyre- og planteliv med bl.a traner, fiskehejre, vandsalamander, kronvildt og den sjældne orkideart »Plettet Gøgeurt«.

Donationen går til

Der bliver ansøgt en del penge fra forskellige fonde, men desværre skal der bruges penge til jurister, der er dog en masse frivillig arbejdskraft med i projektet, der bliver blandt andet ansøgt i Willum Fonden og Åge V. Jensens Naturfond.

Genoprettelse af Tastum Sø

I denne sammenhæng bør en genskabelse af Tastum Sø overvejes. Tastum Sø er et udtørret søområde på 750 ha, der ligger nogle få kilometer syd-øst for Skive by. Et rekreativt naturområde med basis for stor bio-diversitet. Allerede i dag findes et rigt fugle-, dyre- og planteliv med bl.a traner, fiskehejre, vandsalamander, kronvildt og den sjældne orkideart »Plettet Gøgeurt«.