Grundejerforeningen Laveskov Alle

Jordbehandling til flere områder med blomster

Kort om os

Vi er 46 mindre huse med et tilhørende fællesareal på 1,5 tdr. land, der støder op til Lave Skov. Arealet har i 45 år været udlagt som et parklignende karseklippet område, der ikke gav plads til blomster og insekter.

Vores grønne projekt

Hele området er nu udlagt som blomstereng og i små oaser med ca. 100 buske og træer. Tracheer i engen har, ikke overraskende, medvirket til en større søgning til arealerne. Naturfredningsforeningen roser initiativet i deres årsberetning.

Donationen går til

Vi vil gerne tilså større dele af arealerne med blomsterarter, der kan tiltrække forskellige insekter. Dette kræver dog flere omkostninger til jordbehandling.

De andre deltagere

1. Helsingør Spejdergruppe. Det Danske Spejderkorps

Vi vil gerne udvide vores muligheder for at komme endnu mere på tur ud i naturen – med overnatninger i shelter og lækker bålmad på menuen.
Ude i naturen trives spejderne allerbedst – samtidig med at de udvikler sig max!

Holsted Golfklub

Vores projekt går ud på at få sat rigtig mange stærekasser op rundt på banen. Disse skal være med til at afhjælpe, at råger ikke terroriserer vores bane om vinteren og ødelægger græstæppet.

Lions Dragør

Vi har etableret to bistader i forbindelse med en kommunal blomstereng. Disse benyttes til undervisning af eleverne i 6. klasse på kommunens skoler. Derudover uddeler vi blandinger af hjemmehørende blomsterfrø i lokalområdet.

SFO Skovvang. Skovvangskolen i Hammel

For at få dyrelivet helt tæt på har vi sammen med børnene i SFO bygget et kæmpe insekthotel og en del fuglekasser. Fuglekasserne er hængt op i skolegårde og i omkringliggende træer. To dage efter ophæng blev to fugle spottet i en fuglekasse.

Kridthuset

Daginstitutionen Kridthuset vil have bearbejdet jorden og plantet en masse blomster, der kan gøre et ubenyttet areal til et paradis for insekterne.

Stop Spild Lokalt Bagsværd

Vi vil etablere reoler i vores butik "Oasen", så vi lettere kan opbevare den overskudsmad, som vores frivillige indsamler.

Natur og Ungdom Sydsjælland

Vi arbejder ud fra grøn omstilling og bruger naturens ressourcer på en bæredygtig måde. Vi arbejder med vores natur, så børnene forstår, hvorfor naturen er så sårbar. Ved at være i naturen kan de bidrage til, hvordan man genopretter natur/miljø.

3. Lyngby Gruppe

Vi vil gerne fortsætte med at kunne lære og formidle om naturen i vores hytte "Mammutlund". Hytten har brug for kraftig vedligehold.

Nordic Whales

I takt med klimaforandringerne kommer flere hvaler til Danmark. I den forbindelse vil Nordic Whales sprede budskabet og uddanne danskerne i, hvad man kan gøre for at hjælpe dem.

Hendriksholm Skole og SFO

Hendriksholm Skole og SFO er profilskole UNICEF rettighedsskole og Grøn Skole med fokus på teknologi og innovation. Eleverne arbejder med børnedemokrati og er medborgere i et højteknologisk, demokratisk samfund.

Danmarks civile hundeførerforening i Jyderup

Danmarks civile hundeførerforening i Jyderup vil gerne have bygget en overdækning til deres terrasse, så de kan nyde den natur og de vilde blomster, som de selv har været med til at skabe.

Medborgerhuset for Asdal sogn

Vi har plantet forskellige buske og planter, til gavn for områdets dyr såsom: Isfugle, egern, masser af forskellige fugle, masser af insekter, salamandere, haletudser og småfisk.

Grundejerforeningen Lillerød Park

Fælles jordvarmeanlæg udført med lodret boring. Varmeforsyningen herfra forventes at være 25-35 % billigere end ved individuel varmeforsyning med luft-til-vand varmepumper.

Cyklistforbundet Roskildeafdeling

Vi har bl.a. opbygget 4 faste cykelhold med faste turdage, hvor miljø, klima og sundhed er i højsædet. Disse ønskes udbygget og videreført.
Gøre det attraktivt at benytte cyklen til transport og fritid (energi- og miljøvenligt samt sundhedsfremmende)

Ebberup Borgerforening

Opgradering af den lille Park (Det grønne område) Hjertet i Ebberup. Skulpturer i træ af forstørrede insekter og andre dyr, som børnene kan sidde og lege på.

Stutsborg Rideklub

Vi gør meget ud af at passe på klima og natur. Fx har vi lige fået sat solceller på ridehus og stald, så vi får mere bæredygtig strøm. Vi har opsamling af regnvand, som bruges til vanding af baner. Mødding bruges til gødning af økologiske champignon.