Grundejerforeningen Lillerød Park

Fælles jordvarmeanlæg udført med lodret boring

2023

Kort om os

Grundejerforeningen består af 22 ejerboliger og et fælleshus. Alle er opvarmet med naturgasfyr. Området er ikke omfattet af kommunens plan for tilslutning til fjernvarme foreløbig, hvorfor vi arbejder med planer om etablering af et jordvarmeanlæg.

Vores grønne projekt

Vi har kontaktet Allerød Kommune, som er positive overfor et fælles jordvarmeanlæg udført med lodret boring. Varmeforsyningen herfra forventes at være 25-35 % billigere end ved individuel varmeforsyning med luft-til-vand varmepumper.

Donationen går til

at udbrede/promovere jordvarmeanlæg med lodret boring til grundejerforeninger og tættere bebyggelser m.m.