Københavns åbne Gymnasium (KG)

Elever og lærere kæmper for at fremme biodiversitet

Kort om os

På KG har vi en vision om at skabe en større biodiversitet. I udvalget "Den grønne loge", kæmper elever og lærere for at fremme biodiversitet på vores storbygymnasium og i Bilauget, produceres der honning på taget.

Vores grønne projekt

Gennem elevengagement vil vi videreudvikle vores biodiversitets fremmende projekt, hvor vi arbejder på at videreudvikle vores "Grønne Klasselokale" på taget med planter og andre insektfremmende tiltag og også udnytte hvert et jordlod på matriklen.

Donationen går til

Vi søger om midler til køb af komposttromle, flerårige planter, frø til forårssåning, vandingssystemer, der kan gøre tagterrassen "Det grønne klasselokale" mere bæredygtigt, så der i mindre grad skal tilføres nyt jord/gødning og vand.

Vi mener, at vi gør en forskel

Vi søger om midler til konkrete indkøb, der kan fremme målet med vores projekt. Men vi mener, der er meget mere i det end blot det. Vi føler os forpligtet til at give unge mennesker et bedre kendskab og en større interesse i naturen. Det er vores tanke, at jo mere vi kender til naturen, vi bedre passer vi på den. Vi ser frem til at høre fra jer. Bh.

De andre deltagere

Udeskole på Balsmoseskolen

Vi er en skole der lægger vægt på, at børnene skal have både føling med naturen og viden om den. Derfor bruger vi meget tid på udeskole i naturen, så børnene lærer, hvordan man kan bruge den og samtidig beskytte den.

DDS Spejderne i Slagelse

Vi er 2 spejdergrupper i Slagelse, der har et stort fælles spejderhus fra 1965. Vores gamle gasfyr er brudt sammen, og vi ønsker i stedet at få installeret varmepumper.

Genoprettelse af Tastum Sø

Vi vil lave et rekreativt naturområde med basis for stor bio-diversitet. Allerede i dag findes et rigt fugle-, dyre- og planteliv.

Gærum borgerforening

Vi har store visioner for vores by og lokalsamfund. Vi er netop ved at starte op med et stykke jord, som skal blomstre vildt, med stier for at gøre det spændende for børn og voksne at gå en tur.

Grib Skov Trop

Vores 'Ulve' ønsker at arbejde med FN's verdensmål og undersøge, hvordan man som spejder kan bidrage. Vi ønsker at anlægge små højbede med insektvenlige planter på spejdergrunden og bygge et insekthotel.

Stubbæk skole

Emneuge satte klima på skoleskemaet bl.a. med skabelsen af egne insekthoteller. Det arbejde ønsker vi at fortsætte.

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Vi vil gerne forbedre biodiversiteten i Horsens Fjord, ved at plante ålegræs og udlægge diffuse rev

Askov Malt Jagtforening

Vi vil give endnu flere jægere og revirplejere i hele landet mulighed for at bevare og etablere naturområder med vildtvenlige træer og buske.

Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn

Vi ønsker at øge vores medlemstal, og få endnu flere til at interessere sig for, og passe på, honningbierne. Vi ønsker at afholde flere begynderkurser for nye biavlere og udbrede vores viden med andre tiltag.

Fonden Selling Forsamlingshus

Med 3-lags lavenergi-ruder i vores ryttergang, har vi et ønske om at skabe et bedre indeklima og bedre isolering i Selling Børnehus.

Lilleådalens Græsningslaug

Kreaturgræsningen holder engene lysåbne, og derved opretholdes en varieret fauna og levesteder for flere truede planter.

Grundejerforeningen Ved Kagså

I vores lille forening har vi for flere år siden nedlagt en legeplads. Vi har nu besluttet, at vi vil have en blomstermark på området, til glæde for insekterne.

Gamle Roskilde Amts Biavlerforening

Vi ønsker et nyt tag med hældning på vores nye klubhus. I den forbindelse vil vi lave ekstra isolering, så vi kan skære ned på varmeudgifterne og stadig bevare et godt indeklima.

Deutsche Schule Buhrkall

Vi dyrker vores egen køkkenhave for at lære om det gamle bæredygtige håndværk. Vi ønsker, at udvide projektet ved også at fokusere på biernes rolle og skabe et bihotel og en blomstermark.