Lions Dragør

Bistader og hjemmehørende blomsterfrø

2023

Kort om os

Lions Dragør består af 15 aktive medlem. Vores arb. baseres 100% på frivilligt arbejde og vi hjælper de svageste i samfundet. Vi har derudover fokus på undervisning indenfor biodiversitet og grøn udvikling i lokalsamfundet.

Vores grønne projekt

Vi har etableret to bistader i forbindelse med en kommunal blomstereng. Disse benyttes til undervisning af eleverne i 6. klasse på kommunens skoler. Derudover uddeler vi blandinger af hjemmehørende blomsterfrø i lokalområdet.

Donationen går til

Vi vil gerne bygge et eller flere insekthoteller i forbindelse med vores bistader, da dette vil bidrage til undervisningen og forståelsen for biodiversiteten.