Medborgerhuset for Asdal sogn

Vi har plantet til gavn for områdets dyr

2023

Kort om os

Medborgerhuset, kaldet "Røven skole" bliver brugt til udlejning til fester mv. Rundt om skolen er der en fantastisk natur og sø, som vi passer og plejer.

Vores grønne projekt

Vi har plantet forskellige buske og planter til gavn for områdets dyr, såsom: Isfugle, egern, masser af forskellige fugle, masser af insekter, salamandere, haletudser og småfisk.

Donationen går til

Vi vil gerne bygge sheltere med tilhørende bålplads.