Vinder 2021

Udeskole på Balsmoseskolen

Læring om naturen - i naturen

Kort om os

Vi er en skole der lægger vægt på, at børnene skal have både føling med naturen og viden om den. Derfor bruger vi meget tid på udeskole i naturen, så børnene lærer, hvordan man kan bruge den og samtidig beskytte den.

Vores grønne projekt

En af måderne vi arbejder på er at vi tager børnene ud på en økologisk gård i nærheden, hvor de dyrker deres egne grøntsager i vores egen skolehave. Her er vi i gang med at etablere og udvide faciliteter, der kan understøtte undervisningen.

Donationen går til

Vi vil gerne købe et nyt telt til skolehaven for at give ly for eleverne, når vejret ikke lige arter sig. Siderne i det gamle telt er slidt i laser.

Læring om naturen - i naturen

Et nyt telt placeret ved skolehaven vil ikke kun være til gavn for undervisningen her, men vil også være et understøttende samlingspunkt for udeundervisning for vores øvrige elevgrupper (0. - 9 klasse, også specialelever), der besøger gården i forhold til at lave undersøgelser af forskellige biotoper som søer og å-forløb. Andre undervisningsemner på gården er de forskellige husdyrs livscyklus og jordbundsundersøgelser m.v.