Tidligere års deltagere

Grøn Donation

Mød de tidligere deltagere

Se de grønne ildsjæle der tidligere har været indstillet til GRØN DONATION, og læs om deres grønne projekter.

Vinder 2022
Egense sejlklub Læring om naturen – i naturen. At passe på livet i og omkring vandet.
2022
Klippinge Borgerforening Klippinge Borgerforening er i gang med at skabe et naturskønt samlingssted på 35.000 kvm. for borgere og gæster. Stedet skal tiltrække dyr, fugle, bier, sommerfugle m.fl.
2022
Brøndby Strands Gymnastikforening & Kontra Brøndby Strands Gymnastikforening & Kontra vil afholde foredrag om biodiversitet og bæredygtighed og afholde konkurrencer i indsamling af skrald.
2022
Mølleå Divisions Hyttefond Mølleå Divisions Hyttefond har i 2018 tilkøbt ca. 4 hektar grund. Grunden ønskes omlagt til vild natur og fuglesø, så biodiversiteten øges til glæde for alle brugere af grund og hytte.
2022
Holsted Golfklub Holsted Golfklub har et stort ønske om mere nyplantning, hvor de udgåede træer vælter og er til gene for golferne. Derudover vil de gerne så flere vilde blomster til glæde for fugle og insekter.
2022
Foreningen for genoprettelse af Tastum sø Foreningen for genoprettelse af Tastum sø vil genskabe en af Danmarks største lavbundssøer, samt skabe et rekreativt naturområde.
2022
Slagelse Sportsdykkerklub Slagelse Sportsdykkerklub med ca. 45 medlemmer er i gang med at renovere deres nye klubhus. Dertil ønsker de sig en varmepumpe til opvarmning af opholdsrum mm.
2022
Lynge Skole og SFO Lynge Skole og SFO laver udeskole med 35 små økologiske regenerative skolehaver, frugttræer og vild natur. Eleverne opnår glæde og viden om naturen.
2022
Tirslund Forsamlingshus Tirslund Forsamlingshus arrangerer bl.a. fællesspisning for lokalsamfundet. At lave mad til mange sparer på energien og alle kan være med.
2022
Aalborg Søspejdere Som spejdere lover man at værne om naturen og som søspejdere er der fokus på havmiljøet. Derfor vil Aalborg Søspejdere samle affald langs kysten.
2022
Andelsboligforeningen Slettehøjen Andelsboligforeningen Slettehøjen vil være en grøn andelsforening. Fællesarealerne vil få bistader, regnvandstønder, frugttræer m.m.
2022
Stengårdens Byggelegeplads og Fritidsklub Stengårdens Byggelegeplads og Fritidsklub har skabt et jord til bord-projekt. Her dyrkes grøntsager med børnene som tilberedes over bål.
2022
Seniorbofællesskabet Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken vil etablere en blomstereng til gavn for alle skovens insekter og fugle.
Vinder 2021
Udeskole på Balsmoseskolen Vi er en skole der lægger vægt på, at børnene skal have både føling med naturen og viden om den. Derfor bruger vi meget tid på udeskole i naturen, så børnene lærer, hvordan man kan bruge den og samtidig beskytte den.
2021
DDS Spejderne i Slagelse Vi er 2 spejdergrupper i Slagelse, der har et stort fælles spejderhus fra 1965. Vores gamle gasfyr er brudt sammen, og vi ønsker i stedet at få installeret varmepumper.
2021
Genoprettelse af Tastum Sø Vi vil lave et rekreativt naturområde med basis for stor bio-diversitet. Allerede i dag findes et rigt fugle-, dyre- og planteliv.
2021
Gærum borgerforening Vi har store visioner for vores by og lokalsamfund. Vi er netop ved at starte op med et stykke jord, som skal blomstre vildt, med stier for at gøre det spændende for børn og voksne at gå en tur.
2021
Grib Skov Trop Vores 'Ulve' ønsker at arbejde med FN's verdensmål og undersøge, hvordan man som spejder kan bidrage. Vi ønsker at anlægge små højbede med insektvenlige planter på spejdergrunden og bygge et insekthotel.
2021
Stubbæk skole Emneuge satte klima på skoleskemaet bl.a. med skabelsen af egne insekthoteller. Det arbejde ønsker vi at fortsætte.
2021
Københavns åbne Gymnasium (KG) Gennem elevengagement vil vi videreudvikle vores biodiversitets-fremmende projekt. Vi arbejder på at videreudvikle vores "Grønne Klasselokale" på taget med planter og andre insektfremmende tiltag, og også udnytte hvert et jordlod på matriklen.
2021
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening Vi vil gerne forbedre biodiversiteten i Horsens Fjord, ved at plante ålegræs og udlægge diffuse rev
2021
Askov Malt Jagtforening Vi vil give endnu flere jægere og revirplejere i hele landet mulighed for at bevare og etablere naturområder med vildtvenlige træer og buske.
2021
Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn Vi ønsker at øge vores medlemstal, og få endnu flere til at interessere sig for, og passe på, honningbierne. Vi ønsker at afholde flere begynderkurser for nye biavlere og udbrede vores viden med andre tiltag.
2021
Fonden Selling Forsamlingshus Med 3-lags lavenergi-ruder i vores ryttergang, har vi et ønske om at skabe et bedre indeklima og bedre isolering i Selling Børnehus.
2021
Lilleådalens Græsningslaug Kreaturgræsningen holder engene lysåbne, og derved opretholdes en varieret fauna og levesteder for flere truede planter.
2021
Grundejerforeningen Ved Kagså I vores lille forening har vi for flere år siden nedlagt en legeplads. Vi har nu besluttet, at vi vil have en blomstermark på området, til glæde for insekterne.
2021
Gamle Roskilde Amts Biavlerforening Vi ønsker et nyt tag med hældning på vores nye klubhus. I den forbindelse vil vi lave ekstra isolering, så vi kan skære ned på varmeudgifterne og stadig bevare et godt indeklima.
2021
Deutsche Schule Buhrkall Vi dyrker vores egen køkkenhave for at lære om det gamle bæredygtige håndværk. Vi ønsker, at udvide projektet ved også at fokusere på biernes rolle og skabe et bihotel og en blomstermark.
Vinder 2020
Sparta Atletik og Løb Løbeklubben Sparta vil samle skrald på Amager Strand. Klubben vil gerne købe mere udstyr for at kunne lave flere plogging-events på Østerbro, for at få et renere miljø.
2020
Fuelriders MC Fuelriders MC vil gøre mere for og sammen med lokalbefolkningen, ved at samle skrald og hjælpe de lokale med havearbejde, for at få råd til en ny varmepumpe til klubhuset.

GRØN DONATION

Har du og din forening et grønt projekt, der gør noget særligt for at passe på vores natur eller klima, så kan I også søge om GRØN DONATION.

Vil du også deltage?

Ansøg senest 9. september 2022. Ansøg her.
Følg med i afstemningen og hvem der vinder ved at følge os på Facebook eller tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så bliver du løbende holdt opdateret.