Tidligere års deltagere

Grøn Donation

Mød de tidligere deltagere

Se de grønne ildsjæle der tidligere har været indstillet til GRØN DONATION, og læs om deres grønne projekter.

2022
Vindinge Rideklub Vores grønne projekt handler om at få beplantning på området omkring vores nye hestestald. Samtidig ønsker vi at anlægge en terrasse, hvor børn og unge kan nyde naturen, hinanden og se deres heste på folden.
2022
DII Kridthuset Højbjerg Vi skal have plantet en masse frugttæer og buske, bambus, græsser, blomsterbuske og plantekasser.
2022
Foreningen for genoprettelse af Tastum sø Vi vil lave et rekreativt naturområde med basis for stor biodiversitet. Allerede i dag findes et rigt fugle-, dyre- og planteliv.
2022
FDF Frederiks Vi vil gerne løfte området ved at fjerne vores opbevaringscontainer og erstatte den med en bålhytte med opbevaringsplads.
Vinder 2022
Munkebjerg Friskole Vi vil gerne skabe Naturens klasseværelse. Et område på skolen, hvor vores udeskole kan have en ramme. Vi ønsker materialer til at bygge plantekasser, et udekøkken, flere bålsteder, jord og spiselige planter, læhegn, overdækning og klasseborde.
2022
Haarby Håndbold Vi har etableret 3 beach handball baner med volde omkring. De volde vil vi rigtig gerne beplante med hjemmehørende planter til gavn for insekterne. Det vil være en win/win i forhold til, at vi vil have minimal vedligehold, og samtidig gavner naturen.
2022
Holsted Golfklub Vi har på det seneste plantet ca. 1000 lærke- og bøgetræer som afskærmning og adskillelse af golfbanen. Det er til glæde for spillerne samt godt for det rige dyreliv som findes på banen. Andre yderområder får lov at gro vildt som led i biodiversitet.
2022
Glostrup Fodbold Klub (GFK) Vi har et stort ansvar for vores medlemmer og vores samfund. Derfor forsøger vi at tænke bæredygtighed ind, der hvor det er muligt. Næste projekt er, at udskifte vores fodbolde til bæredygtige fodbolde, og videregive de gamle fodbolde til trængte.
2022
Aalborg Søspejdere Som spejder lover man at værne om naturen. Som søspejder er der fokus på havmiljøet. Derfor vil Aalborg Søspejdere samle affald langs kysten og lære at passe på naturen.
2022
Toftlund Distriktsskole Vi vil lave et udemiljø, der skærper nysgerrigheden, udfordrer sanserne, udvikler færdigheder, viden og interesse for bæredygtighed.
2022
Gudbjerglundforening med en mindelund Vi vil gerne plante en masse planter for at bevare naturen.
2022
4H Lolland Vi har et ønske om at få lavet en bålplads ved vores sheltere i vores grønne område.
2022
Hareskovens Lilleskole Ledelsen og bestyrelsen vil gerne have solceller på taget, så vi kan være et forbillede, og samtidig producere grøn strøm til vores skole.
2022
Dragør Tennis Vi vil installere et nyt, effektivt og intelligent vandingsanlæg, samt to nye hybridbaner, der kan reducere vores energiomkostninger og energiforbrug betragteligt.
2022
Aalestrup Naturefterskole Vi vil gerne igangsætte et grønt projekt, med etablering af køkkenhaver til eleverne, så vi kan oprette et valgfag, der hedder "Fra jord til bord". Eleverne skal lære om jordbrug, og anlæggelsen af køkkenhaven skal integreres i undervisningen.
Vinder 2022
Egense sejlklub Læring om naturen – i naturen. At passe på livet i og omkring vandet.
2022
Klippinge Borgerforening Klippinge Borgerforening er i gang med at skabe et naturskønt samlingssted på 35.000 kvm. for borgere og gæster. Stedet skal tiltrække dyr, fugle, bier, sommerfugle m.fl.
2022
Brøndby Strands Gymnastikforening & Kontra Brøndby Strands Gymnastikforening & Kontra vil afholde foredrag om biodiversitet og bæredygtighed og afholde konkurrencer i indsamling af skrald.
2022
Mølleå Divisions Hyttefond Mølleå Divisions Hyttefond har i 2018 tilkøbt ca. 4 hektar grund. Grunden ønskes omlagt til vild natur og fuglesø, så biodiversiteten øges til glæde for alle brugere af grund og hytte.
2022
Holsted Golfklub Holsted Golfklub har et stort ønske om mere nyplantning, hvor de udgåede træer vælter og er til gene for golferne. Derudover vil de gerne så flere vilde blomster til glæde for fugle og insekter.
2022
Foreningen for genoprettelse af Tastum sø Foreningen for genoprettelse af Tastum sø vil genskabe en af Danmarks største lavbundssøer, samt skabe et rekreativt naturområde.
2022
Slagelse Sportsdykkerklub Slagelse Sportsdykkerklub med ca. 45 medlemmer er i gang med at renovere deres nye klubhus. Dertil ønsker de sig en varmepumpe til opvarmning af opholdsrum mm.
2022
Lynge Skole og SFO Lynge Skole og SFO laver udeskole med 35 små økologiske regenerative skolehaver, frugttræer og vild natur. Eleverne opnår glæde og viden om naturen.
2022
Tirslund Forsamlingshus Tirslund Forsamlingshus arrangerer bl.a. fællesspisning for lokalsamfundet. At lave mad til mange sparer på energien og alle kan være med.
2022
Aalborg Søspejdere Som spejdere lover man at værne om naturen og som søspejdere er der fokus på havmiljøet. Derfor vil Aalborg Søspejdere samle affald langs kysten.
2022
Andelsboligforeningen Slettehøjen Andelsboligforeningen Slettehøjen vil være en grøn andelsforening. Fællesarealerne vil få bistader, regnvandstønder, frugttræer m.m.
2022
Stengårdens Byggelegeplads og Fritidsklub Stengårdens Byggelegeplads og Fritidsklub har skabt et jord til bord-projekt. Her dyrkes grøntsager med børnene som tilberedes over bål.
2022
Seniorbofællesskabet Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken vil etablere en blomstereng til gavn for alle skovens insekter og fugle.
Vinder 2021
Udeskole på Balsmoseskolen Vi er en skole der lægger vægt på, at børnene skal have både føling med naturen og viden om den. Derfor bruger vi meget tid på udeskole i naturen, så børnene lærer, hvordan man kan bruge den og samtidig beskytte den.
2021
DDS Spejderne i Slagelse Vi er 2 spejdergrupper i Slagelse, der har et stort fælles spejderhus fra 1965. Vores gamle gasfyr er brudt sammen, og vi ønsker i stedet at få installeret varmepumper.
2021
Genoprettelse af Tastum Sø Vi vil lave et rekreativt naturområde med basis for stor bio-diversitet. Allerede i dag findes et rigt fugle-, dyre- og planteliv.
2021
Gærum borgerforening Vi har store visioner for vores by og lokalsamfund. Vi er netop ved at starte op med et stykke jord, som skal blomstre vildt, med stier for at gøre det spændende for børn og voksne at gå en tur.
2021
Grib Skov Trop Vores 'Ulve' ønsker at arbejde med FN's verdensmål og undersøge, hvordan man som spejder kan bidrage. Vi ønsker at anlægge små højbede med insektvenlige planter på spejdergrunden og bygge et insekthotel.
2021
Stubbæk skole Emneuge satte klima på skoleskemaet bl.a. med skabelsen af egne insekthoteller. Det arbejde ønsker vi at fortsætte.
2021
Københavns åbne Gymnasium (KG) Gennem elevengagement vil vi videreudvikle vores biodiversitets-fremmende projekt. Vi arbejder på at videreudvikle vores "Grønne Klasselokale" på taget med planter og andre insektfremmende tiltag, og også udnytte hvert et jordlod på matriklen.
2021
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening Vi vil gerne forbedre biodiversiteten i Horsens Fjord, ved at plante ålegræs og udlægge diffuse rev
2021
Askov Malt Jagtforening Vi vil give endnu flere jægere og revirplejere i hele landet mulighed for at bevare og etablere naturområder med vildtvenlige træer og buske.
2021
Biavlerforeningen for Haderslev og Omegn Vi ønsker at øge vores medlemstal, og få endnu flere til at interessere sig for, og passe på, honningbierne. Vi ønsker at afholde flere begynderkurser for nye biavlere og udbrede vores viden med andre tiltag.
2021
Fonden Selling Forsamlingshus Med 3-lags lavenergi-ruder i vores ryttergang, har vi et ønske om at skabe et bedre indeklima og bedre isolering i Selling Børnehus.
2021
Lilleådalens Græsningslaug Kreaturgræsningen holder engene lysåbne, og derved opretholdes en varieret fauna og levesteder for flere truede planter.
2021
Grundejerforeningen Ved Kagså I vores lille forening har vi for flere år siden nedlagt en legeplads. Vi har nu besluttet, at vi vil have en blomstermark på området, til glæde for insekterne.
2021
Gamle Roskilde Amts Biavlerforening Vi ønsker et nyt tag med hældning på vores nye klubhus. I den forbindelse vil vi lave ekstra isolering, så vi kan skære ned på varmeudgifterne og stadig bevare et godt indeklima.
2021
Deutsche Schule Buhrkall Vi dyrker vores egen køkkenhave for at lære om det gamle bæredygtige håndværk. Vi ønsker, at udvide projektet ved også at fokusere på biernes rolle og skabe et bihotel og en blomstermark.
Vinder 2020
Sparta Atletik og Løb Løbeklubben Sparta vil samle skrald på Amager Strand. Klubben vil gerne købe mere udstyr for at kunne lave flere plogging-events på Østerbro, for at få et renere miljø.
2020
Fuelriders MC Fuelriders MC vil gøre mere for og sammen med lokalbefolkningen, ved at samle skrald og hjælpe de lokale med havearbejde, for at få råd til en ny varmepumpe til klubhuset.

GRØN DONATION

Har du og din forening et grønt projekt, der gør noget særligt for at passe på vores natur eller klima, så kan I også søge om GRØN DONATION.

Vil du også deltage?

Næste ansøgningsrunde bliver til efteråret 2023, men er ikke fastsat endnu.
Følg med i afstemningen og hvem der vinder ved at følge os på Facebook eller tilmelde dig vores nyhedsbrev. Så bliver du løbende holdt opdateret.