Produktsammenligning – dementi

Gastech-Energi A/S, Sindalsvej 8, 8240 Risskov har i september 2018 lavet en oversigt, hvori varmepumpen CTC 614 blandt andet sammenlignes med ”Bosch AW 9”.

Robert Bosch A/S har gjort ledelsen i Gastech-Energi A/S opmærksom på, at dataene vedrørende Bosch AW 9 ikke er korrekte, idet dataene vedrører en udgået produktversion. Det er beklageligt, og der er desværre tale om en menneskelig fejl fra Gastech-Energi A/S’ side.

Gastech-Energi A/S beklager sagen og gør opmærksom på, at oversigten er behæftet med fejl, og at brug af denne derfor ikke må ske. Eventuelle fysiske eksemplarer skal destrueres omgående.

I det omfang du har udleveret oversigten til tredjemand, bedes du straks orientere den pågældende modtager om, at brug af oversigten ikke må ske, og at eventuelt trykte eksemplarer omgående skal destrueres.

Gastech-Energi A/S