Grønne gasfyr, hvordan gasfyr også er klimavenlige og CO2-neutrale
Grønne gasfyr, hvordan gasfyr også er klimavenlige og CO2-neutrale

Gasfyr kan også være klimavenlige og CO2-neutrale

Ofte bliver gasfyret en udskældt varmeløsning, når klimadebatten raser. Men er det rimeligt? De nye gasfyr er langt mere klimavenlige end tidligere. Og faktisk kan du gøre dit gasfyr helt CO2-neutralt og grønt, hvis du vil.

Du kan sagtens udskifte det gamle gasfyr med et nyt og stadig være klimavenlig. De nye gasfyr er faktisk så energieffektive og udnyttelsen af naturgassen er i dag så god, at CO2-udslippet er markant lavere end tidligere. Samtidig blandes der løbende mere biogas i naturgassen, så den hele tiden bliver mere klimavenlig.

Skal det gamle gasfyr udskiftes?

”At skifte varmeløsning er en stor post i de fleste budgetter. Og det er ikke alle, der har mulighed for at skifte til en luft til vand- eller jordvarmepumpe, da investeringen her og nu er dyrere end et nyt gasfyr. Men at skifte til et nyt gasfyr kan også sagtens gøres med klimaet in mente”, fortæller Michael Westergaard, Product & Quality Specialist, Gastech-Energi.

Naturgassen gøres løbende mere klimavenlig

”I dag blander vi biogas fra husdyrgødning, affald, halm osv. i naturgassen, så der i stedet for ren naturgas anvendes en mere klimavenlig bionaturgas. Sidste år bestod bionaturgassen af ca. 10% ren CO2-neutral biogas. Men faktisk viser beregninger, at det om 15 år er muligt at levere 100% ren biogas i stedet for naturgas. Og det vil gøre gasfyret helt CO2-neutralt og grønt,” fortæller Michael Westergaard, Gastech-Energi.

Læs også: Er det bedst for klimaet, at udskifte gasfyret til fordel for en varmepumpe?

Sådan gør du dit gasfyr CO2-neutralt

Men hvis du allerede i dag gerne vil passe ekstra på klimaet, så kan du faktisk allerede nu gøre dit gasfyr helt CO2-neutralt. Det gør du ved at kontakte dit gasselskab og bestille biogas i stedet for bionaturgas. Du kan altså ved en enkelt henvendelse til dit gasselskab få en klimavenlig og helt CO2-neutral varmeløsning, selv om du har et gasfyr.

Kombinér gasfyr og varmepumpe

Du kan også vælge en såkaldt hybridløsning, hvor gasfyr og luft til vand-varmepumpe er kombineret i ét. Varmepumpen er eldrevet og udnytter energien i udeluften til opvarmning af huset og det varme brugsvand. ”Kombinationen af gasfyr og luft til vand-varmepumpe er en super økonomisk løsning, fordi den selv finder ud af, om det er bedst og mest økonomisk at benytte varmepumpen eller gasfyret til opvarmning,” fortæller Michael Westergaard, Gastech-Energi. ”Med en hybridvarmeløsning kan du også få en CO2-neutral opvarmning af dit hus og brugsvand. For ligesom du kan bestille CO2-neutral biogas til gasfyret hos dit gasselskab, så kan du også bestille grøn el – dvs. strøm produceret af solceller og vindmøller – hos dit elselskab,” slutter Michael Westergaard.

Læs også: Går du glip af disse energibesparelser på dit gasfyr?

Hjælp energibesparelserne på vej

Uanset, om du udskifter det gamle gasfyr med et nyt og energieffektivt gasfyr eller en hybridløsning, er det en god idé at huske serviceaftalen. Når du løbende får efterset din varmeløsning, er du sikker på at opnå den bedste varmeøkonomi, og at dit gasfyr eller hybridløsning altid er korrekt indstillet og ikke bruger for meget energi. Og det gavner både din pengepung og miljøet.

Læs mere om vores serviceaftaler til gasfyr.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Michael Westergaard
Product & Quality Specialist
Gastech Energi A/S
Tlf. 8742 5956
E-mail: mw@gastech.dk

Kilder: dgd.dk, grongasdanmark.dk

Få en serviceaftale til dit gasfyr

Med en serviceaftale bliver dit gasfyr løbende vedligeholdt. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.