Husker du det lovpligtige eftersyn af dit gasfyr?

Vidste du, at uanset om du har et nyt eller et gammelt gasfyr, så er det lovpligtigt at få det efterset?! Udover sikkerheden er der mange gode grunde til at give dit gasfyr lidt opmærksomhed.

De fleste, der har bil, får løbende serviceret bilen og tjekket bl.a. styretøj og skiftet bremser. Det giver os tryghed og sikkerhed. Et gasfyr har brug for samme opmærksomhed. Dit gasfyr er i gang hele døgnet og giver dig både varme i huset og varmt vand i hanen. Det slider på fyrets dele, og der danner sig snavs og støv i fyret. Det kan give pludselige nedbrud, dyre reparationer eller i værste fald gasudslip.

Læs også: Kan det betale sig at have en serviceaftale?

Manglende vedligehold er skyld i ulykker

Ifølge Michael Westergaard, Product & Quality Specialist hos Gastech-Energi, så er et vedligeholdt gasfyr en meget sikker opvarmningsform. ”Der sker ganske få ulykker om året i Danmark, men i de få tilfælde er årsagen ofte manglende vedligehold,” fortæller Michael Westergaard og fortsætter: ”Manglende vedligehold kan føre til udslip af den lugtfri gasart, kultilte. Hvis aftrækket i fyret samtidig ikke fungerer optimalt, kan kultilten sive ud i huset. Og det er farligt. Det er derfor vigtigt at få efterset gasfyret, så fejl og slid kan opdages i tide.”

Udover sikkerheden er der også 3 andre gode grunde til at holde fyret sundt:

Tryghed

Når dit gasfyr vedligeholdes og renses, er der langt mindre risiko for, at det pludselig bryder ned, og du kommer til at stå uden varme. Det er ikke sjovt at stå uden varme en kold vintermorgen, når hele familien kommer på besøg, eller når de små poder leger på gulvet. Ved at få efterset fyret, får du også udskiftet slidte dele løbende, og det mindsker risikoen for dyre reparationer, da fejl og mangler opdages i tide.

Spar penge og CO2

Både din pungepung og miljøet vil takke dig, når du vedligeholder dit gasfyr løbende. ”Eftersynet sikrer, at gasfyret er korrekt indstillet. Det giver dig den bedst mulige fyringsøkonomi, samtidig med at du udleder mindst muligt CO2. Hvis gasfyret er indstillet forkert, vil du ofte ikke udnytte energien optimalt, og det er spild af både penge og energi,” fortæller Michael Westergaard, Gastech-Energi.

Garantien kan være i fare

Når du køber et nyt gasfyr, giver producenten dig ofte en garanti på 3-5 år på gasfyret. Mange tror fejlagtigt, at de så ikke behøver at få efterset deres gasfyr i den periode. Hvad de ikke ved er, at garantien typisk kun gælder, hvis det kan dokumenteres, at fyret er efterset og vedligeholdt efter producentens anvisninger. Du risikerer altså at miste garantien, og det kan blive dyrt, hvis fyret bryder ned på grund af manglende vedligehold.

Læs også: Hvor lang er levetiden på et gasfyr?

Sådan husker du eftersynet

I en travl hverdag kan det være svært at huske på, hvornår gasfyret sidst blev efterset. Det kan derfor være en god idé at have en serviceaftale. En serviceaftale er en fast aftale, hvor du typisk får efterset, renset og vedligeholdt fyret hvert andet år. Så slipper du for selv at holde styr på, hvornår gasfyret skal efterses, og du er sikker på, at din garanti bevares. En serviceaftale har ofte den fordel, at du kan tilkalde en tekniker gratis, hvis uheldet er ude, og du står uden varme på en kold vinterdag. Nogle tilbyder endda denne service på alle ugens dage, uanset om det er weekend eller helligdag.

Så ofte skal gasfyret efterses

Alle gasfyr skal efterses og serviceres i henhold til fabrikantens anvisninger. Hvor ofte, dit gasfyr skal efterses, afhænger af fyrets fabrikat, størrelse og type. Men ofte er det hvert andet år. Hvis du er i tvivl om reglerne for dit fyr, kan du kontakte producenten eller tjekke manualen.

Læs mere om vores serviceaftaler til gasfyr.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Michael Westergaard
Product & Quality Specialist
Gastech Energi A/S
Tlf. 8742 5956
E-mail: mw@gastech.dk

Kilder:
Gassikkerhedsloven – lov nr. 61 af 30/01/
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer
BEK nr. 247 af 23/03/2018
Bolius.dk.

Få en serviceaftale til dit gasfyr

Med en serviceaftale bliver dit gasfyr løbende vedligeholdt. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.