Kommentar på dom om karteldannelse

Gastech-Energi blev den 21. april 2022 i byretten dømt for sammen med andre servicepartnere at have indgået en samarbejdsaftale med HMN Naturgas, der var i strid med konkurrencereglerne. Vi blev ikke dømt for karteldannelse men for en ulovlig horisontal aftale og/eller samordnet praksis. Det er en gammel sag, der stammer tilbage fra 2014.

Gastech-Energi hæfter sig dog ved, at aftalen sparede vores kunder for millioner af kroner. Vi har således lavet aftalen i god tro og med det klare formål at sikre billigere priser for kunderne.

Aftalens formål var at hjælpe forbrugerne

Faktum er, at Gastech-Energi og andre servicefirmaer i 2014 indgik en ny samarbejdsaftale om gasservice med HMN. HMN havde en udfordring med nogle servicepartnere, der havde et højt reservedelsforbrug, som medførte meget høje omkostninger for deres servicekunder. Gastech-Energi var ikke blandt dem, der brugte for mange reservedele.

HMN ønskede derfor at omlægge serviceordningen, med det formål, at reservedelspriserne kunne reduceres mærkbart. Samtidig skete der en mindre stigning af abonnementsprisen. Den aftale, der blev indgået, resulterede i en besparelse for HMN’s kunder på ca. 9 mio. kr. det første år.

Gastech-Energi valgte ligeledes at reducere reservedelspriserne til fordel for vores egne kunder, og samtidig valgte vi kun at pristalsregulere abonnementspriserne. Det resulterede i en besparelse for vores kunder på ca. 2,8 mio. kr. det første år.

Gastech-Energi var således med til at lave en aftale, der førte til samlede lavere priser for kunderne.

Tager dom til efterretning

Gastech-Energi tager rettens afgørelse til efterretning.

”Gastech-Energi vil nu se fremad og fortsætte med at have fokus på at levere den bedste service til vores mange kunder samt stadig være den foretrukne serviceleverandør i Danmark”, siger Casper Ejland, administrerende direktør i Gastech-Energi.