Halvfjerdserhus energioptimeret

Tidligere VVS-installatør Karsten Rasmussen, Snaptun, 7130 Juelsminde bor i et selvbygget parcelhus fra 1973 med en tilbygning fra 1986.

Oprindeligt blev huset opvarmet med oliefyr, men i takt med energiprisernes himmelflugt og de teknologiske fremskridt på boligopvarmning har Karsten Rasmussen flere gange optimeret på varmeanlægget i huset. I dag leveres varmen af en luft til vand-varmepumpe suppleret af et par solvarmepaneler.

For nylig blev desuden monteret et 6 kW solcelleanlæg på huset. Resultatet er en samlet besparelse på boligens energiforbrug på 60% i forhold til for blot fem år siden.

Parcelhuset

Huset er et murstenshus i et plan, bygget i 1973. I 1986 blev huset tilbygget, så det nu fremtræder i T-form med 200 m2 boligareal. I tilknytning til huset er der en garage, hvor varmeanlægget er placeret.

Den oprindelige del af huset opvarmes via radiatorer, der heldigvis var dimensioneret så store, at de var egnede til den senere installation af varmepumpe. En del af den oprindelige bygning og hele tilbygningen, opvarmes med gulvvarme. Cirka halvdelen af boligen er således med gulvvarme.

Huset er løbende forbedret med hensyn til isolering. Der er nu 300 mm isolering overalt på loftet, ligesom der for nylig er monteret nye vinduer med energiglas overalt. Isoleringen i ydervæggene er ikke ændret, siden huset blev bygget.

Tidligere varmeanlæg

Oprindelig blev huset udelukkende opvarmet ved hjælp af oliefyr. Foranlediget af energikrisen sidst i halvfjerdserne valgte Karsten Rasmussen, i lighed med rigtig mange andre boligejere, at installere et fastbrændselsfyr til træ.

I starten af halvfemserne, hvor naturgasnettet blev rullet ud i Danmark, erkendte Karsten Rasmussen, at fastbrændselsfyrets tid var omme. Han installerede et gasfyr af den såkaldte “skorstensmodel”. Nogle år senere lancerede Gastech-Energi den topmoderne THI gasfyr fra Geminox, og Karsten Rasmussen besluttede derfor at pensionere skorstensmodellen til fordel for den nye Geminox THI model.

Gasfyret beholdt Karsten Rasmussen indtil 2008, hvor han valgte at skifte til en moderne, energieffektiv luft-til-vand varmepumpe suppleret med et par solvarmepaneler.

Varmeanlægget i dag

Varmeanlægget i Snaptun villaen i dag består således af en CTC EcoAir 107 luft-til-vand varmepumpe fra Gastech-Energi. Det er en kompakt varmepumpe med en høj virkningsgrad. Varmepumpen er i stand til at producere varme selv ved en udetemperatur på minus 15 grader. Varmepumpen arbejder meget lydløst, men af praktiske årsager har Karsten Rasmussen alligevel valgt at placere den i garagen.

Varmepumpen er koblet til en CTC EcoEl 1800 elkedel – ligeledes leveret af Gastech-Energi. Elkedelen har en afgiven effekt på 15 kW, og produktionen af varmt brugsvand sker i et totrins gennemstrømningsbatteri. Det indebærer, at brugsvandet opvarmes i takt med, at det forbruges. Der sker ingen oplagring af varmt brugsvand i kedlen. Det sikrer altid friskt, legionellafrit vand.

I 2009 valgte Karsten Rasmussen så at supplere varmepumpen med tosolvarmepaneler på samlet 5 m2. I sommermånederne leverer solvarmepanelerneal det varme brugsvand, som familien har brug for. I den resterende tid af året, udgør panelerne et mærkbart supplement til varmepumpen.

I kraft af de relativt store radiatorer i den ældste del af huset og gulvvarmen i den resterende del, er det intet problem at holde en god indetemperatur i hele huset ved hjælp af varmepumpen. Anlægget arbejder typisk med en fremløbstemperatur på ca. 40 grader.

I forhold til det samlede energiforbrug i boligen (gas og el) i 2007 blev forbruget (el) efter installering af solvarmepanelerne i 2009 reduceret med ca. 20% – fra kr. 35.000 til kr. 28.000.

Solceller på taget

Karsten Rasmussen er nu delvist selvpensioneret, men det afholder ham ikke fra at være på forkant med udviklingen, når det gælder energioptimering i boligen.

I foråret 2012 valgte han derfor at montere et solcelleanlæg på 6,4 kWp (svarende til ca. 6 kW) på sit hus. Det T-formede hus er placeret sådan, at de største tagflader vender imod syd og øst. Anlægget består af 33 solcellepaneler, som dækker ca. 42 m2 tagflade.

Gastech-Energi har leveret alle dele af solcelleanlægget, inklusive montageudstyr og inverter.Solcellerne er produceret af en af Europas førende fabrikker på området, tyske CSG, og der er 25 års ydelsesgaranti på solcellerne.

Efter montering af solcelleanlægget er boligens samlede energiforbrug (el) beregnet til ca. kr. 15.000. Det svarer til en samlet besparelse i forhold til 2007 på hele 60%!

Samarbejdet med Gastech-Energi

Karsten Rasmussen har igennem mange år haft et tæt samarbejde med Gastech-Energi. Det har derfor været naturligt for Karsten Rasmussen at inddrage Gastech-Energi i alle faser af den løbende energioptimering, han har foretaget i sin bolig.

“Gastech-Energi har lavet alle beregninger i relation til projekterne for mig, og har i det hele taget stået bi med al den rådgivning og tekniske support, jeg har haft brug for igennem forløbet,” siger Karsten Rasmussen. “Tysk/franske Geminox og svenske CTC er begge blandt de absolut førende producenter af energieffektive varmeløsninger, og jeg har derfor aldrig overvejet at bruge andre produkter.”

Karsten Rasmussen er så tilfreds med resultatet af den løbende energioptimering, at han meget gerne viser anlægget frem.

Kontakt Gastech-Energi på telefon 8742 5959 eller send os en mail på salg@gastech.dk, hvis du vil vide mere om projektet eller de anvendte produkter – eller hvis du har lyst til at besigtige projektet.