Sparede 40% på varmeudgiften og undgik fjernvarmen

Montør Frank Lauritsen bor i Horsens. I 2016 fik han tilbudt fjernvarme, men var ikke umiddelbart begejstret for tanken om at skulle tilsluttes en stor, fælles varmecentral. I forbindelse med et servicebesøg fra Gestech-Energi, blev han gjort opmærksom på at alternativ til fjernvarmen: En hybrid kombination af et naturgasfyr og en varmepumpe, der var energieffektiv nok til at kunne opfylde de lovbestemte krav om, at 50% af energien skulle være vedvarende, hvis det skulle erstatte fjernvarmen.

Frank Lauritsen valgte hybridanlægget, der bestod af en 8kw varmepumpe og et 12kw gasfyr. I dag, næsten 2 år efter, gør han status: ”Anlægget har nu kørt siden oktober 2016. Jeg brugte før 30.000 kr om året til gas og el – i dag bruger jeg 17-20.000 kr. Det er en besparelse på 40%. Det var et af de første hybridanlæg, jeg fik, så der var lidt indkøringsvanskeligheder. For eksempel frøs varmepumpen. Men Gastech-Energi ordnede problemerne med det samme. Jeg er vældig godt tilfreds – og jeg hverken hører eller mærker noget til varmepumpen”.