Så meget sparer Danish Malting Group nu pr. år

Danish Malting Group A/S ønskede udskiftning af en eksisterende, ældre og specialdesignet­ Dunphy TG640 gasbrænder, som var monteret på en 10 MW Danstoker kedel. Formålet var at øge nyttevirkningen. Løsningen var at montere nye economisere og derefter supplere og øge den opnåede, ekstra nyttevirkning ved at implementere en brænder designet til at ope­rere med forvarmet luft i kedlens forvarmningssystem. Brænderen med de nye specifikationer kører på variable lufttemperaturer (generelt mellem 30 °C og 90 °C). På grund af den høje nyttevirkning som følge af en effektiv røggaseconomiser fra den genvundne varme fra røggassen, vil røggastemperaturen i skorstenen aldrig overstige 50 °C brutto, selv med en fremløbstemperatur på 120 °C.

Anlægget kører typisk 18 timer i én produktionsserie før genopladning, som varer 1 time. Derefter genstartes sekvensen. Under den første drifts­periode overstiger belastningskravet kedlens ydeevne, men systemet er designet således, at når belastningen falder imod slutningen af driftsforløbet, kan ladningen af akkumu­leringstanken anvendes til at efterfylde belastningen før påbegyndelse af den næste sekvens.

Enestående lav NOx-emission

Det specialdesignede, integrerede Dunphy & Danstoker system opnår konsekvent en enestående høj nyttevirkning (gennemsnitligt 16% højere end det tidligere brænder-/kedel-system). Det betyder, at anlægget konden­serer 1.150 liter vand pr. time. Noget af vandet sprøjtes derefter tilbage i brænderens luftstrøm, hvilken igen forbedrer kedlens varmeoverførsel og muliggør en enestående lav gennemsnitsemission af NOx på 20 mg pr. m3 ved 3% O2.

Dunphys Ratiotronic DDCC system sørger for kompensationsmæssige juste­ringer for ved ændringer i fugtighed og temperatur. Ratiotronic systemets tilpasningsmuligheder muliggør systemdrift på O2. værdier på 1,75% på fuld belastning og 3,1% ved lav belastning med et gennemsnit på 2%. Kombinationen af genmontering af kedlen og Dunphys nye brænderdesign gør, at dette anlæg er et af de anlæg inden for den internationale processektor, som har den højeste nyttevirkning og de laveste emissionsværdier.

Danish Malting Group har beregnet at tilbagebetalingstiden for hele kedel-/brænder-anlægget er lige godt 6 måneder. Ligesom med det oprindelige anlæg har Gastech-Energi både leveret og opstartet anlægget.