To ovne med to støttebrændere

På to ovne er der på hver installeret to støttebrændere af mærket North American Mfg. Co. De to brændere på hver ovn har fælles styretavle og blæsere, men individuelle ventilarrangementer. Brænderne starter op på LPG, og hovedbrændslet er letolie. Begge medier kommer fra eksiste­rende installationer. Brændersystemet har tre funktioner: Det skal øge temperaturen i kedlen til 850 °C, det skal sikre en komplet forbrænding af røggasser under nedlukning af kedlen, og endelig skal brænderne fungere som støttebrændere, således at der opretholdes en minimums­temperatur i kedlen på 850 °C under alle driftsformer.

Det betyder, at brænderne meget af tiden vil være standby og kun være i drift i forholdsvis kort tid. Men det er vigtigt, at de er klare til drift, når det er nødvendigt. Ovnene er to eksisterende ovnlinjer, og opgaven bestod i at finde en brænder, som med den nødvendige effekt kunne placeres i ovnen, og desuden at få plads til både brænderne og deres udstyr på den forholdsvis begrænsede plads, der var til rådighed.