Installerede brændere

På to affaldsforbrændingsovne i Hjørring har Gastech-Energi instal­leret brændere og olielanser for let- og spildolie. På den ene ovn er monteret 1 topbrænder, som er en kombinationsbrænder, der kan brænde enten spildolie eller letolie. På den anden ovn er der monteret 2 sidebrændere for letolie samt 2 spildolielanser i ovntoppen.

Formålet med letoliedriften er, at der skal opretholdes en minimumstemperatur i kedlen på 850 °C under alle driftsformer. Hvis tempera­turen kommer under et vist minimum, skal brænderne starte og med den for­nødne effekt sikre, at temperaturen opretholdes. Spildolien benyttes i Hjørring som støttebrændsel i temperaturniveauet lige over, hvor let­olien indsættes, således at det første temperaturfald vil forsøges afhjulpet med spildolie.

Leverancen er en totalleverance, som både indeholder olietanke, ringledninger, pumpestationer, LPG-forsyning, olieforvarmere og selve brænder­installationerne med ventilarrangementer, blæsere samt styretavler.