1 stk. Geminox THI 10/50 kondenserende gaskedel

Den familieejede PN  producerer specialinventar af høj kvalitet til hoteller, butikker, køkkener, skibe m.v. Virksomheden har siden etableringen for ca. 30 år siden haft til huse i en tidligere møbelfabrik i Vejen. I den tidligere møbelfabriks tid blev lokalerne opvarmet via et spånfyr. Det blev senere udskiftet med en gasblæseluftbrænder, men den løsning blev efterhånden alt for dyr i drift, og virksomheden valgte derfor at skifte til et moderne kondenserende gasfyr. Det resulterede i en årlig besparelse på op mod 50% i forhold til tidligere.

Virksomheden

PN Møbelfabrik ApS har siden virksomheden blev grundlagt af Pauli Nielsen for ca. 30 år siden haft til huse i en tidligere møbelfabriks lokaler i Vejens industrikvarter. De oprindelige lokaler omfatter ca. 1.500 m2 fordelt på produktion, lager og kontorer. I december 2011 blev ejendommen udvidet med en tilbygning på ca. 700 m2. Der er tale om en typisk industribygning i ét plan uden ekstraordinære energibesparende foranstaltninger.

I den tidligere møbelfabriks tid blev bygningen opvarmet ved hjælp af et spånfyr, der var placeret i en kælder under en spånsilo. I forbindelse med etableringen af det ny varmeanlæg blev siloen fjernet.

Der er ca. 10 personer beskæftiget i virksomheden, som producerer specialinventar til hoteller, butikker, private boliger, krydstogtsskibe og lystbåde m.v. Virksomheden ledes i dag af Stig Nielsen.

Tidligere varmeanlæg

Tidligere blev ejendommen opvarmet ved hjælp af et ældre Viesmann gasfyr med en gasblæseluftbrænder. Varmeanlægget var i stigende grad meget uøkonomisk i drift. Naturgasforbruget i det sidste hele driftsår beløb sig til ca. 140.000 kr. Af praktiske grunde var gasfyret placeret i kælderen under spånsiloen, hvor det gamle spånfyr oprindeligt stod.

I erkendelse af, at det gamle gasfyr var udtjent, kontaktede Stig Nielsen VVS-installatør Claus Sørensen fra Regner & Claus Sørensen VVS med henblik på at finde en ny varmeløsning. VVS-firmaet foreslog at udskifte den gamle gaskedel med en ny, kondenserende gaskedel fra Gastech-Energi.

Varmeanlægget i dag

Efter at have analyseret det aktuelle behov faldt valget på et Geminox kondenserende gasfyr model THI 10/50. Gasfyret har rigeligt kapacitet til at opvarme de ca. 1.500 m2, som den oprindelige del af fabrikken dækker. Geminox er fransk design med tysk teknik – på den måde får man det bedste fra to kulturer.

Kedlen yder maksimalt 52,6 kW og opererer med en ekstrem høj virkningsgrad (op til 107%). Den kondenserende teknik sikrer, at kedlen – i modsætning til den gamle gasbrænder – udnytter naturgassen fuldt ud. Der er elektronisk vejrkompensering med udeføler monteret og fuldt modulerende drift, som yderligere bidrager til at holde forbruget nede.

Udskiftningen af gasfyret gav mærkbare resultater på varmeregnskabet, idet der allerede det første år var en besparelse på ca. 50% i forbruget.

Den oprindelige installation af Geminox fyret har nu ca. fire år på bagen. Svingende med hvor kolde vintrene har været, har besparelsen konsekvent været i nærheden af de 50% i forhold til den gamle løsning.

Da fabrikken blev udvidet med en nye tilbygning på ca. 700 m2 i december 2011, var der da heller ingen tvivl om, at den nye bygning også skulle opvarmes ved hjælp af et Geminox THI 10/50 gasfyr.

Samarbejdet med Gastech-Energi

Regner & Claus Sørensen VVS har et tæt samarbejde med Gastech-Energi og har derfor et godt kendskab til de produkter, Gastech tilbyder.

“Jeg var noget skeptisk, da VVS-installatøren fortalte mig hvor store besparelser, vi kunne opnå ved at skifte til et Geminox gasfyr – man synes jo altid, at salgsfolk overdriver en smule”, fortæller Stig Nielsen, direktør for PN Møbelfabrik.

“Jeg må imidlertid erkende, at min skepsis er blevet grundigt gjort til skamme. Der har virkelig været en besparelse på forbruget på op til 50%. Samtidig har hele forløbet med installation og idriftsætning af begge gasfyr foregået fuldstændig uproblematisk”, slutter Stig Nielsen.