sort gastech service varebil køre på landevej bag mark og foran huse
sort gastech service varebil køre på landevej bag mark og foran huse

Regler for eftersyn af varmepumper

Mange varmepumpeejere er ikke klar over, at det er lovpligtigt at få efterset varmepumpen. Flere har spurgt ind til reglerne, og vi har derfor beskrevet dem her på siden, så du kan læse nærmere.

Eftersyn af varmepumper

Hvis du har en luft til vand- eller jordvarmepumpe, kan du se reglerne for eftersyn i Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr.

Hvor ofte, din varmepumpe skal efterses, afhænger af, hvor meget kølemiddel varmepumpen indeholder, jf. bkg. § 33 og bilag 7. Har du en varmepumpe, der indeholder mere end 1 kg kølemiddel, så skal varmepumpen efterses mindst én gang årligt af en montør, jf. bilag 7 pkt. 4. Hvis din varmepumpe indeholder mere end 2,5 kg kølemiddel, skal eftersynet udføres af en certificeret montør, jf. bilag 7 pkt. 4. Samtidig skal servicevirksomheden være ISO 9001-certificeret, jf. bilag 7 pkt. 5.4.

Tommelfingerregel

Størstedelen af alle luft til vand- og jordvarmepumper indeholder over 1 kg kølemiddel. Har du en luft til vand- eller jordvarmepumpe, kan du som udgangspunkt gå ud fra, at din varmepumpe skal efterses hvert år.

Gastech-Energi servicemontør udfører service på en varmepumpe og kender reglerne for eftersyn af varmepumper

Derfor skal du servicere og vedligeholde din varmepumpe

Din varmepumpe giver dig både varme i huset og varmt vand i hanen, og det slider på varmepumpens dele. Manglende vedligehold kan føre til pludselige nedbrud, dyre reparationer eller i værste fald læk af kølemiddel. Det er derfor en god idé at have en serviceaftale, hvor du får efterset, renset og vedligeholdt varmepumpen hvert år. Så slipper du for selv at holde styr på, hvornår det er tid til det lovpligtige eftersyn.

Herudover sikrer en serviceaftale med Gastech-Energi dig også akut hjælp alle ugens dage – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hvis du er i tvivl om, hvor meget kølemiddel din varmepumpe indeholder, kan du tjekke etiketten på varmepumpen, også kaldet typeskiltet, finde det under de tekniske data i manualen eller kontakte fabrikanten. Du er også altid velkommen til at ringe til os på telefon 70 10 15 50 eller skrive til os her.