Tryghed Andre Varmepumper

Tryghed Andre

Gælder varmepumper fra Vølund, Nibe, Metro, Bosch og IVT.

 • Lovpligtigt eftersyn af din varmepumpe hvert år.
 • Gratis tilkald af servicemontør ved driftsstop.
 • Fejlfinding på varmepumpen.
 • Udbedring af fejl.
 • Genopstart af varmepumpen.

Gratis servicebesøg

Hvis din varmepumpe bryder ned, kan du gratis ringe efter os. Vi bestræber os på at komme indenfor 2 timer. Vi har altid et udvalg af reservedele i bilen og kan derfor hurtigt sikre dig hjælp.

Lovpligtigt serviceeftersyn af varmepumpe

En serviceaftale fra Gastech omfatter et årligt lovpligtigt eftersyn af din varmepumpe. Eftersynet udføres, fordi varmepumper indeholder kølemiddel, som er en gasart, og for at vedligeholde din varmepumpe, så den holder i mange år.

Et årligt eftersyn omfatter følgende opgaver:

Jordvarmepumpe

 • Kontrol af brinetryk og kontrol/rensning af snavssamler i brinekredsen.
 • Afprøvning af lavtryksalarm i brinekreds.
 • Kontrol af brinens frysepunkt.
 • Kontrol af trykekspansionsbeholder, hvis afspærringsventiler er monteret.
 • Kontrol af vandtryk i varmeanlæg og kontrol/rensning af snavssamler i varmeanlæg, hvis der er monteret afspærringsventiler.
 • Eventuel reparation/udskiftning af komponenter på varmepumpen.

Anvendte, nødvendige reservedele faktureres til gældende dagspriser og er ikke inkluderet i serviceaftalerne.

Luft til vand-varmepumpe

 • Kontrol af kompressor og tilslutninger. Afsøgning for eventuelle utætheder ved kompressor og kølemiddelrør.
 • Kontrol af vandtryk i varmeanlægget.
 • Rensning af køler og kontrol/rensning af snavssamler i varmeanlægget, hvis der er monteret afspærringsventiler.
 • Kontrol af trykekspansionsbeholder, hvis afspærringsventiler er monteret.
 • Eventuel reparation/udskiftning af komponenter på varmepumpen.

Anvendte, nødvendige reservedele faktureres til gældende dagspriser og er ikke inkluderet i serviceaftalerne.

Betingelser

Serviceaftalen har en bindingsperiode på 6 måneder.

Ved månedlig betaling tages et oprettelsesgebyr på 695 kr., når du tegner aftalen. Du kan kun betale din serviceaftale månedligt via Mobile Pay.

Anvendte, nødvendige reservedele faktureres til gældende dagspriser og er ikke inkluderet i serviceaftalerne.

Er der tale om omfattende fejl eller udskiftning af specielle reservedele, hvor der er leveringstid, vil servicemontøren udføre midlertidige foranstaltninger bedst muligt.

Servicebetingelser

– Salgs- og leveringsbetingelser
– Generelle servicebetingelser
– Abonnementsbetingelser

Tryghed Andre inkluderer
Eftersyn hvert 2. år
Gratis servicebesøg
Arbejdsløn/kørsel
Gratis oprettelse
Gratis reservedele
Årligt betaling
Oprettelse: 0 kr.
Årlig betaling: 2.250 kr.
Månedlig betaling
Oprettelse: 695 kr.
Månedlig betaling: 190 kr.