Akut nedbrud?
Virker dit gasfyr eller din varmepumpe ikke?

Ring til os på
70 10 15 50
(1.okt-30.apr) Alle dage 7.30-22
(1.maj-30.sep) Man-tor 7.30-16. Fre 7.30-15.30
Meld din fejl via e-mail her

Ordbog – solvarmeanlæg

Her får du en kort oversigt over betydningen af nogle af de tekniske betegnelser, der knytter sig til solvarmeanlæg.

Akkumuleringstank

Beholder, der benyttes til at gemme opvarmet vand i. Denne tank opvarmes, når der er produktion af energi og kan så bruges i perioder, hvor der ikke produceres så meget energi. Den bruges også til at forbedre driftsbetingelserne for den primære varmekilde, så denne ikke får for mange start/stop frekvenser.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet indeholder, med hjemmel i bygningsloven, krav til byggeriet. I reglementet er der krav til følgende:

  • Bygningers indretning
  • Bygningers konstruktion
  • Bygningers brandforhold
  • Indeklima i bygninger
  • Bygningers energiforbrug
  • Installationer i bygninger

Kravene opstillet i Bygningsreglementet skal som minimum overholdes.

Energiklassificering

Opdeling af huse og produkter i forskellige klasser alt efter hvor effektive/energirigtige de er. De mest effektive er klasse A, hvor effektiviteten falder i takt med, at man kommer frem i alfabetet.

Energioptimering

Tiltag, som reducerer den energi, der bruges i beboelsen. Dette kan være udskiftning af døre og vinduer til typer, der er mindre varmetab igennem. Dette kan også være efterisolering på lofter og vægge eller udskiftning af varmekilde til en mere effektiv og energi rigtig type.

Jordslanger

Plastslanger, der nedgraves i jorden og kobles til en jordvarmepumpe. Varmepumpen cirkulerer brine(væske) gennem slangerne og optager energi fra jorden, der optages af væsken i slangerne. Denne energi overføres så til varmepumpen, og fra varmepumpen til varmeanlæg eller varmt vand.

Komposit

Et kunstigt fremstillet materiale, der er vejrbestandigt. Bruges til rammer på solfangere.

Primær varmekilde

Kan være et olie- eller gasfyr, en varmepumpe, et stokerfyr eller fastbrændselsanlæg. Det er denne varmekilde,der primært skal dække husets varmebehov og gøre dette i henhold til de krav, der er opstillet i Bygningsreglementet.

Varmeveksler

Komponent, der bruges til at overføre energi fra en varmekilde til en anden. Dette kan være fra et solvarmeanlæg til en varmtvandsbeholder eller et varmeanlæg. Denne veksling af energi benyttes også fra varmepumper og til varmt vand eller varmeanlæg.

Varmtvandsbeholder

Benyttes til opvarmning af varmt brugsvand til bad, hånd- og køkkenvaske. Findes i forskellige typer og med forskellige opvarmningsmuligheder. Kan være koblet til den primære varmekilde eller være elopvarmet. Der findes også kombi-beholdere, hvor der er flere opvarmningsmuligheder på den samme beholder som f.eks. solvarme.

Comments are closed.