Akut nedbrud?
Virker dit gasfyr eller din varmepumpe ikke?

Ring til os på
70 10 15 50
(1.okt-30.apr) Alle dage 7.30-22
(1.maj-30.sep) Man-tor 7.30-16. Fre 7.30-15.30
Meld din fejl via e-mail her

Teknikken bag et solvarmeanlæg

Sådan udnytter du solvarme

Et solvarmeanlæg omsætter solens stråleenergi til varme. Processen foregår i et simpelt kredsløb, uden at der sendes CO2 eller andre skadelige stoffer ud i atmosfæren. I sommermånederne kan solvarmeanlægget give tilstrækkelig energi til at producere alt det varme vand, som familien har brug for. Resten af året giver solvarme et tilskud til boligens energiforsyning ved at forvarme vandet til boligens varmeanlæg.

Kombinationsløsningsløsninger

Et solvarmeanlæg kombineres normalt med en primær varmekilde. Er den primære varmekilde et olie- eller gasfyr, en varmepumpe, et stokerfyr eller fastbrændselsanlæg, vil solvarmeanlægget kunne yde et tilskud til produktion af varme og varmt vand samtidig med, at fyringssæsonen afkortes. På den måde undgås tomgangsfyring og pausetab.

Solfanger

Udendørs består et solvarmeanlæg af en eller flere solfangere som opfanger solens varme hvorfra den sendes videre til en akkumuleringstank.

Der findes flere forskellige typer af solfangere, men det flade panel er det mest anvendte. Det består af en kerne af kobberplader og rør, som kaldes ”absorberen”. Kernen beskyttes på den side, der vender imod solen af et specielt sikkerhedsglas. På bagsiden og siderne af solfangeren er der en temperaturbestandig isolering. Komponenterne holdes sammen af et stabilt rammehus af aluminium og komposit.

Indendørs består anlægget af en regulator med en pumpe og en velisoleret, vandfyldt akkumuleringstank. Absorberen i panelet – kernen af kobberplader og rør – er fyldt med en speciel, varmetransporterende væske, der opsamler solvarmeenergien. Regulatoren og pumpen sørger derefter for, at varmen transporteres videre til akkumuleringstanken, hvor varmen via en varmeveksler overføres til beholderens vand.

Når den ønskede temperatur er opnået, tømmes væsken af solfangeren og anlægget går på standby. Dette betyder, dels at anlægget er mere driftssikkert, dels at væsken forhindres i at begynde at koge. Tømningsfunktionen gør det også muligt at installere flere paneler, da kogning undgås.

GEM Classic solvarmestyring til solvarmeanlæg

Solvarmeanlægget kontrolleres af en avanceret styreenhed (solvarmestyring), der automatisk sørger for at åbne og lukke de relevante ventiler, så varmen overføres til henholdsvis brugsvandsanlægget og varmeanlægget.

En solvarmestyring vægmonteres i nærheden af de indendørs installationer. Den er forsynet med et display, som med en overskuelig animation viser driften af anlægget, herunder pumpestatus og anlægsværdier såsom temperaturer, valgte funktioner og eventuelle fejlmeddelelser.

Solvarmeanlæg priser

Kontakt Gastech-Energi på telefon 8742 5959 eller mail salg@gastech.dk hvis du vil have yderligere information om priser på solvarmeanlæg.

Solvarmeanlæg med jordvarmepumpe
Solvarmeanlæg i kombination med primært varmeanlæg.
Solvarmeanlæg med afledning til primært varmeanlæg.

Comments are closed.