Bliver der lukket for naturgassen?

Naturgassen kom til Danmark i 1982. I dag, knapt 40 år efter, opvarmes næsten 400.000 hjem med naturgasfyr. De har fungeret i årevis og reduceret forureningen markant i forhold til de mange oliefyr, de erstattede. Nu kommer klimaaktion 2.0, der har til formål at reducere CO2-udslippet fra fossile brændsler. Det er et gigantisk projekt, der vil tage 20-30 år at gennemføre.

Med regeringens klimaplan i baghovedet spørger mange danskere sig selv: Hvor lang tid vil der være naturgas i rørene? Vil der blive lukket for den?

For at besvare dette kan vi tage afsæt i denne udtalelse af Klima- og energiminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse i BT-Erhverv 13. marts 2021 om naturgas og en ny gasledning til Lolland-Falster:

“Det handler om at beskytte truede arbejdspladser og om at sikre grøn omstilling i alle dele af Danmark. Den nye gasledning vil allerede ved etableringen give store CO2-besparelser, og på sigt bliver det en helt CO2-neutral løsning, når vi får nok biogas,« siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) i samme pressemeddelelse.”

Det viser klart, at der er en fremtid for naturgassen i Danmark, og at den vil blive stadig grønnere med iblanding af større mængder biogas. Den vil i højere grad blive reserveret til industri og erhverv, og vil derfor stadig løbe i rørene. Den samlede gasmængde vil blive reduceret i takt med, at husstandene skifter til eldrevne varmepumper og fjernvarme. Men den vil helt sikkert være der!

Hvor lang tid er der naturgas til husstandene?

Vi kan prøve at regne på det. Der er ca. 400.000 gasfyr, der skal udskiftes. Staten yder i gennemsnit 25.000 kr. i energitilskud ved skift til varmepumpe, og der er ca. 500 mio. kr. i de årlige tilskudspuljer. Det svarer til udskiftning af højst 20.000 naturgasfyr om året, hvis hele tilskuddet vel at mærke går til det. Men det skal også fordeles på tilskud til isolering, nye vinduer og andre forbedringer af klimaskærmen, så lad os sige at mellem halvdelen og tre fjerdedele vil gå til udskiftning af gasfyr. Hvis tilskuddene fortsat har samme størrelse, vil det tage 30-40 år at udskifte alle gasfyr.

Tilskuddene kan naturligvis ændre sig til den ene eller den anden side, men 30-40 år er nok ikke helt ved siden af. Så i alle de år vil der formentligt være gas til husstandene i naturgasnettet. Måske også i meget længere tid. Naturgassen iblandes stadig større mængder af CO2-neutral biogas, for tiden 20%, og bliver dermed mere og mere miljøvenlig. Det bliver derfor ikke så presserende med en udskiftning af miljøhensyn.

Læs også: Sådan vælger du den rette varmeløsning

Hvad med priserne på naturgassen?

I øjeblikket er der energimangel. Prisstigninger på 30-60% over vinteren 2021/22 er ikke utænkelige. Forklaringerne er mange, men de drejer sig alle sammen om akut Der er ikke nok gas og el på markedet, og så stiger priserne.

Læs også: Sådan undgår du at energiregningen løber løbsk

Hvad mener Gastech-Energi om udfasningen af naturgas?

Gastech-Energi har været med siden naturgassen startede i Danmark. Vi har solgt over 80.000 gasfyr, og vi passer ca. 60.000 af dem på lange serviceaftaler. Vi betragter os selv som en vigtig del af den første grønne omstilling i Danmark, udskiftningen af oliefyr til gasfyr, og har været med til at spare miljøet for hundredetusinder af tons CO2. Vi må indrømme, at det nu er lidt surrealistisk at se naturgassen placeret i den ”sorte boks” sammen med olie og kul. Naturgas er et renere brændstof, og med iblandingen af store mængder biogas er det i stigende grad CO2-neutralt. Vi mener, at iblandet biogas rent CO2-mæssigt fint kan konkurrere med fjernvarme og elektricitet lavet på biomasse, der ifølge førende eksperter ikke er CO2-neutralt.

Beregn din besparelse ved at skifte varmeløsning

Når dette er sagt, så går vi foran i udviklingen frem mod et CO2-neutralt samfund. Vi har for længst omstillet vores salg- og serviceafdeling til også at omfatte eldrevne varmepumper og kan tilbyde virkeligt gode og trygge løsninger med vores velkendte all-inclusive Total Tryghed-serviceordninger.

Få en serviceaftale til dit gasfyr

Med en serviceaftale bliver dit gasfyr løbende vedligeholdt. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.