Sådan får du mest ud af dit gasfyrs varme

Du kan selv være med til at optimere dit gasfyrs ydelse ved at følge nogle varmetips.

Skru ned på fyrets termostater

Gasfyr har to termostater. Den ene er til varmt brugsvand, og den anden er til gulvarme, radiatorerne mv. Jo lavere disse termostater står, desto mindre naturgas bruger du. For at undgå bakteriedannelse i varmtvandsbeholderen bør det varme brugsvand dog altid holdes over 55 grader.

Læs også: Lær dit gasfyr at kende.

Skru op på dine radiatorer

Du kan spare op til 10 procent på energiforbruget ved at holde termostaterne på dit gasfyr nede og i stedet skrue op for dine radiatorer for at tilpasse din varmekomfort.

Forventet forbrug

Kontrollér, at gasforbruget i gasfyret svarer til det forventede forbrug. Vi anbefaler, at du aflæser forbruget på gasmåleren hver måned og udfylder skemaet fra dit gasselskab.

Læs også: Sådan tjekker du vandtryk og fylder vand på dit gasfyr.

Ved efterisolering eller tilbygning

Hvis du bygger til eller efterisolerer dit hus, er det en god idé at få varmeydelsen tilpasset. Er der installeret natsænkning af rumtemperaturen, kan den maksimale ydelse indstilles til et højere niveau, så der opnås en hurtig genopvarmning.

Vandstand og tryk

Tjek med jævne mellemrum vandstanden på dit gasfyr. Der er ingen grund til at fylde for meget på – et tryk på 1,0 bar er rigeligt.

Få en serviceaftale til dit gasfyr

Med en serviceaftale bliver dit gasfyr løbende vedligeholdt. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.

Se, hvad du kan spare med et nyt fyr

Oplever du problemer med dit gasfyr? Er det en ældre model? Så beregn, hvad du kan spare ved at skifte til et nyt Geminox gasfyr her.

En varmepumpe kan også være et godt alternativ til et gasfyr. Det kan du læse mere om her.

Få et uforpligtende tilbud på et nyt gasfyr

Få et uforpligtende tilbud på en varmepumpe