Akut nedbrud?
Virker dit gasfyr eller din varmepumpe ikke?

Ring til os på
70 10 15 50
(1.okt-30.apr) Alle dage 7.30-22
(1.maj-30.sep) Man-tor 7.30-16. Fre 7.30-15.30
Meld din fejl via e-mail her

Råd, tips og tricks til din varmepumpe

Hvordan virker en varmepumpe, og hvordan vedligeholder du den? Hvad er brine og fremløbstemperatur? Her på siden har vi samlet alt godt fra varmepumpernes verden, så du kan lære din varmepumpe bedre at kende. Siden hedder rådgivning, og her kan du få masser af gode råd.

Hvis du har Gastechs Total Tryghed-serviceaftale stiller det ikke samme krav til dit kendskab og fortrolighed med din varmepumpe. Det er dog med til at sikre den maksimale levetid på luft til vand varmepumpen eller dit jordvarmeanlæg, hvis du selv er opmærksom på, hvis anlægget ændrer adfærd.

Eksempler på installationer af jordvarmeanlæg og luft til vand varmepumper

Vi har mange års erfaring med at installere varmepumper både til erhverv og private. Om det er som en del af en større energirenovering eller i nybyggeri, er der inspiration at hente – så klik dig ind her.

Sådan virker din varmepumpe

Hvordan får din varmepumpe varmen ud af jorden? Hvordan får din luft-til-vand varmepumpe varmen fra luft til vand? Varmepumper er en opvarmningsform, der varmer på samvittigheden. For at du kan lære lidt mere om, hvad der sker i en varmepumpe har vi skrevet dig en lille guide.

Sådan virker en varmepumpe

En moderne varmepumpe er en økonomisk og miljøvenlig opvarmningsteknik, som udnytter den varme, som altid findes i jorden og i luften. Varmepumpen opsamler denne varme og komprimerer den.
Processen ligner den, der benyttes i dit køleskab – blot med modsat fortegn. I køleskabet trækker en kompressor varmen ud af skabet og overfører den til den omliggende luft. Efter samme princip trækker varmepumpen varme ud fra jorden eller luften udenfor og afgiver den til varmeanlægget i dit hus.

En varmepumpe består af en varmeveksler, der optager varme fra jorden eller den atmosfæriske luft, en kompressor, der hæver temperaturen, og endnu en varmeveksler, der afgiver varmen til varmeanlægget i din bolig. I princippet lige så enkelt – og lige så driftssikkert – som det sker i dit køleskab:

1

Varmen fra jorden (jordvarme) eller den atmosfæriske udeluft (luftvarme) optages af en frostsikker, giftfri, biologisk nedbrydelig væske, der cirkulerer i et lukket rørsystem. Rørsystemet er forbundet med varmepumpen.

2

Når væsken i det store rørsystem når frem til varmepumpen, overføres varmen fra væsken til en kølevæske via en varmeveksler (fordamper). Kølevæsken, som cirkulerer i et separat, lukket rørsystem i varmepumpen, har et lavt kogepunkt og fordamper, når den optager varmen fra det store rørsystem. Derefter passerer kølevæsken igennem en kompressor, som hæver trykket, hvorved temperaturen øges til et niveau på ca. 80-90°C.

3

Varmen afgives herefter til husets varmesystem gennem endnu en varmeveksler (kondensator). Det sker ved en temperatur på ca. 50-55°C. Kølevæsken ledes derefter gennem en særlig ventil, hvor temperaturen sænkes til omkring nulpunktet. Kølevæsken kan nu atter optage varme fra jordslangen eller den atmosfæriske udeluft.

Vigtigt

For at anlægget kan fungere optimalt, skal radiatorerne være dimensionerede som et lavtemperaturanlæg.

Tips til vedligeholdelse af varmepumpe

Opfører dit varmeforbrug sig mærkeligt? Er der pludselig ikke er varme i radiatorerne? Larmer din varmepumpe mere end normalt? Det er godt at være fortrolig med sin varmepumpe. Tips til drift og vedligehold af din varmepumpe kan du læse her:

Drift og vedligehold af varmepumpe

Betjening

 • Hvis temperaturen i varmeanlægget er for lav eller høj ved lave udetemperaturer, skal varmekurvens hældning ændres. Er temperaturen for lav, øges hældningen – er den for høj, sænkes hældningen.
 • Er temperaturen i varmeanlægget generelt ikke i orden, uanset udetemperatur, er det forskydningen af varmekurve, der skal ændres. Forskydningen øges ved for lav temperatur og sænkes ved for høj temperatur i varmeanlæg.
 • Varmepumpens styring vil normalt automatisk omstille mellem sommer- og vinterdrift. Vinterdrift, både varme og varmt vand, kan ske, når udetemperaturen er under 20°C og har været det i 2-4 timer. Omstilling til sommerdrift, kun varmt vand, sker, når udetemperaturen er over 20°C og har været det i 2-4 timer. De nævnte tider og temperaturer er standardindstillinger, men disse kan ændres i styringen.
 • Er en større del af varmeanlægget udført som gulvvarme, bør man ikke benytte natsænkning og automatisk omstilling til sommerdrift. I stedet for automatisk omstilling til sommerdrift indstilles en min. fremløbstemperatur, som holdes uanset udetemperatur, normalt 28-35°C.

Vedligehold

 • Varmepumpen skal efterses hvert år af en uddannet servicetekniker. Derfor kan du med fordel tegne en service- og tryghedsaftale, når du køber en CTC eller IDM varmepumpe. Læs mere om 15 års Total Tryghed her.
 • Hold øje med forbrug på varmepumpen (aflæses på elmåler til hus eller evt. monteret bi-måler) og skriv det ind i det medleverede skema. Du kan downloade og printe en aflæsningsbog i produktoversigterne for luft-til-vand eller jordvarme varmepumper.
 • Vær opmærksom på ændret lyd fra varmepumpen, om den larmer mere eller en helt ny lyd.
 • Kontroller jævnligt vandtryk på varmeanlæg, 1-2 bar og efterfyld, hvis tryk er for lavt.
 • Kontroller jævnligt tryk på jordvarmekreds, 1-2 bar (kun ved jordvarmepumper). Kontakt VVS-installatør eller servicefirma ved for lavt tryk, må ikke blot efterfyldes med vand, da frostsikringstemperatur skal overholdes.

Er uheldet ude

Hvis der ikke er varmt vand og radiatorerne/gulvvarmen er kold(e), kan følgende afprøves:

 • Er der lys i display på varmepumpen? Hvis ikke, kontroller elsikringer, HFI-relæ, og at afbryder til varmepumpe er aktiveret.
 • Er der vand på varmeanlæg, 1-2 bar, hvis ikke efterfyldes anlæg.
 • Ved fejlmelding/fejludkobling på varmepumpen forsøges genstart ved at trykke på genindkoblingsknap/resetknap. Starter varmepumpen ikke efter dette, noteres fejlmelding/fejlkode og servicefirma kontaktes, hvor denne kode/melding oplyses.
 • Hvis varmepumpen står stille uden der er fejlmelding/fejludkobling, afbrydes spænding til varmepumpen i 15 sek. og aktiveres igen. Starter varmepumpen ikke efter dette, kontaktes servicefirma.

Hvis varmepumpen stadig ikke fungerer, har du følgende muligheder:

 • Fejlmeld installationen via selvbetjening.
 • Ring til vores kundecenter på telefon 7010 1550
 • Send en mail til fejlmelding@gastech.dk

Ordbog til din varmepumpe

Brine? Fremløbstemperatur? Hvis du er forvirret, er der hjælp at hente. Her kan du læse om, hvad COP er, og lære, at brine hverken er noget, man drikker eller spiser! Vi har lavet en lille parlør den varmepumpe-forvirrede. Lær mere om din varmepumpe med en ordbog.

Ordbog - varmepumper

Her får du en kort oversigt over betydningen af nogle af de tekniske betegnelser, der knytter sig til varmepumper.

Bi-måler

En ekstra elmåler, der monteres, så den kun måler en del af elforbruget – f.eks. forbrug til en varmepumpe, airconditionanlæg, affugter osv.

Brine

Er den væskeblanding, der cirkulerer i udlagte jordvarmeslanger. Væsken består som regel af 70% vand og 30% frostsikringsvæske. I Danmark benyttes oftest IPA-sprit eller propylenglykol til frostsikring.

COP og ydelse

Dette er to vigtige begreber, som dækker over, hvor meget varme varmepumpen kan levere i en given driftssituation (ydelse), samt hvor effektivt den gør det (COP). COP (Coefficient Of Performance) kaldes varmefaktor på dansk. COP findes ved at dividere afgivet effekt med tilført effekt. Med andre ord hvor mange gange mere varme, der afgives i forhold til den elektricitet, som tilføres. Jo højere, desto bedre.

Man skal være opmærksom på, at ydelse og COP varierer meget med stigende/faldende temperaturniveau. Så når forskellige varmepumper sammenlignes, er det vigtigt, at ydelse og COP er opgivet ved samme driftstilstand. I Danmark er der indført krav til den såkaldte normeffektivitet. Ligesom COP er normeffektiviteten et udtryk for, hvor effektiv varmepumpen er. Normeffektfaktoren er beregnet ud fra producenternes egne tal.

For-sikring

Den første sikringsgruppe i en eltavle. Denne sikringsgruppe afgør, hvor meget der kan tilkobles i installationen.

Fremløbstemperatur

Den temperatur, vandet har, når det sendes fra varmekilden (gasfyr, oliefyr, varmepumpe osv.) og ind i varmeanlægget. Kan være en fast temperatur eller styret ved hjælp af en udeføler. En udeføler sikrer, at når udetemperaturen falder, stiger fremløbstemperaturen – og når udetemperaturen stiger, falder fremløbstemperaturen. Denne regulering sikrer, at der ikke produceres mere varme, end der er behov for. Derved spares der på energiforbruget.

Lavtemperaturanlæg

Betegnelse for et varmeanlæg, der ved en udetemperatur på –12°C og en fremløbstemperatur på maks. 55°C, er i stand til at opvarme boligen til 20°C.

Solceller

Paneler, der monteres på taget. Solceller producerer el ved hjælp af solens stråler. Skal kobles til husets elinstallation. Når solcellerne producerer el, kan de normalt dække elforbruget i boligen. Hvis der er overproduktion af el, sendes denne ud i elnettet. De kWh, der er sendt ud på elnettet, kan efterfølgende hentes gratis tilbage i perioder, hvor solcellerne ikke producerer el (dog kun op til 6.000 kWh).

Solfanger

Paneler, der monteres på taget for at optage energi fra solens stråler. Inde i solfangerne løber rør, hvori der cirkulerer en speciel væske, og en absorberflade til at fange solens stråler. Den varme, der afgives fra solen, optages i væsken og bruges til at producere varmt brugsvand, og i nogle systemer også varme til varmeanlægget.

Varmetab

Er det tab af varme (energi), som kan opstå flere steder i boligen – f. eks. ved utilstrækkelig isolering af varmerør, gulve, vægge og lofter. Der er også varmetab omkring og gennem døre og vinduer. Alle disse tab regnes sammen og giver boligens samlede varmetab. Dette bruges så til at beregne den nødvendige størrelse/effekt på en ny varmekilde.

Brochurer og vejledninger til din varmepumpe

Det er sjældent dumt at have en vejledning til sin varmepumpe liggende. Ligeså at læse den. Når du skal lære din varmepumpe at kende, er din brugsvejledning altid et godt sted at starte.

Du kan finde vejledninger og brochurer til din luft-til-vand varmepumpe her og til din jordvarmepumpe her.

Varmetips til varmepumper

En varmepumpe kan være den ideelle supplering til din energiløsning. Det er derfor også vigtigt at tilpasse den til dine behov.

Forventet forbrug

Kontrollér at elforbruget i varmepumpen svarer til det forventede forbrug. Vi anbefaler at du aflæser forbruget hver uge og skriver det ind i det medleverede skema. Du kan downloade og printe en aflæsningsbog. Find din varmepumpe i produktoversigterne på luft-til-vand varmepumper eller jordvarme og vælg downloadmenuen.

Varmeydelse tilpasset behov

For at sikre en optimal drift, skal varmepumpens styring indstilles efter husets behov. Styringen er normalt indstillet sådan, at det kan opvarme boligen ved en udetemperatur på ned til -12°C.

Tilpas ved efterisolering

Hvis du efterisolerer dit hus, er det en god idé at få indstillingerne tilpasset. Den bedre isoleringsgrad vil ofte være udslagsgivende for varmepumpen effektivitet, ydelse og levetid.

Bygger du til?

Hvis du ønsker at bygge til, bør du kontakte en VVS-installatør eller dit servicefirma for at få konstateret, om varmepumpen kan opvarme de ekstra kvadratmetre. En udskiftning af varmepumpen kan blive nødvendig, hvis husets areal øges.

Du kan få mere information om varmepumper her.

display-ctc-varmepumpe

Comments are closed.