Akut nedbrud?
Virker dit gasfyr eller din varmepumpe ikke?

Ring til os på
70 10 15 50
(1.okt-30.apr) Alle dage 7.30-22
(1.maj-30.sep) Man-tor 7.30-16. Fre 7.30-15.30

“Hole-in-one” med jordvarme

Golfklubhus indrettet i ældre landejendom scorer “hole-in-one” med nyt jordvarmeanlæg.

Situationen

Sorø Golfklubs klubhus er indrettet i længerne til en ældre landejendom. Bygningerne er utidssvarende isoleret, og det kneb gevaldigt med at holde en fornuftig indetemperatur i de kolde måneder på året. I forbindelse med en større ombygning og renovering i 2005, hvor der blandt andet blev indrettet restaurant og mødelokaler på førstesalen, valgte man at installere et oliefyr til opvarmning.

Oliefyret viste sig ikke at kunne levere den nødvendige varme, og varmeanlægget kørte i det hele taget ikke tilfredsstillende. Et solvarmeanlæg kombineret med en elpatron sørgede for det varme brugsvand, og det fungerede heldigvis upåklageligt.

Tidligere varmeanlæg

Den tidligere løsning var baseret på et ikke kondenserende oliefyr suppleret med et solvarmeanlæg med akkumuleringstank med elpatron til produktion af det varme brugsvand. På grund af den utilstrækkelige isolering af bygningerne og en fejldimensioneret oliekedel kneb det med at holde en fornuftig rumtemperatur, ikke mindst i restauranten og mødelokalerne på førstesalen, som ofte bliver brugt til arrangementer i vintermånederne.

I samråd med Gastech-Energis specialister besluttedes det at vælge en løsning baseret på en IDM Terra SW 45 BA jordvarmepumpe (45 kW ydelse), tilsluttet en IDM 1000 liters buffertank.

IDM er en østrigsk producent af varmepumper og andre alternative energisystemer. Producenten er en af Europas største med mange års erfaring i varmepumper.

Til løsningen for Sorø Golfklub er der brugt i alt 2100 meter jordvarmeslanger, nedgravet i 90 cm dybde. Af praktiske grunde besluttede man sig for at placere jordvarmeslangerne i klubbens fire hullers par-tre bane. Arbejdet startede i december 2012, men allerede i påsken 2013 kunne banen igen benyttes.

Dimensioneringen af jordvarmeanlægget er lavet i et tæt samarbejde imellem installatøren, A/S Poul Larsen, og Gastech-Energis specialister. I forbindelse med installationen valgte golfklubben at tegne en 15-års Total Tryghed serviceaftale med Gastech-Energi. Som et element i aftalen supporteres den daglige drift af anlægget via en internetforbindelse direkte fra Gastech-Energis kontor i Brøndby.

Forbrug og økonomi

Trods det øgede forbrug til at holde bygningerne opvarmet til et acceptabelt komfortniveau, er Sorø Golfklubs årlige udgift til varme alligevel reduceret med ca. 40%. Med den tidligere løsning lå olieforbruget på mindst 10.000 liter – vel at mærke med en uacceptabel varmekomfort. Det svarer til en varmeregning på ca. 115.000 kr. Med jordvarmeanlægget forbruges der godt 33.000 kWh årligt, svarende til en udgift på ca. 69.000 kr.

Med den forøgede energimængde, som varmepumpen i dag leverer for at opretholde den ønskede komforttemperatur overalt i klubhuset, kan man beregne, at et nyt, tilstrækkelig stort kondenserende oliefyr skulle bruge mindst 13.000 liter olie om året. Det betyder at løsningen med varmepumpen sparer klubben for ca. 50 % i forhold til hvad udgiften til opvarmning ellers ville have været.

Investerings sammenligning:
IDM jordvarmepumpe, komplet anlæg: 312.000 kr.
Pris for nyt kondenserende oliefyr: 100.000 kr.
Elforbrug til drift af varmepumpe: 33.000 kWh
Beregnet forbrug af olie: 13.000 liter
Forbrug – jordvarmeanlæg: 69.000 kr.
Forbrug – oliefyr: 147.000 kr.
Simpel tilbagebetalingstid for jordvarmeanlægget = 4 år.

Samarbejdet med Gastech-Energi

Selvom Sorø Golfklubs bygninger isoleringsmæssigt er utidssvarende, er det lykkedes ikke blot at forbedre varmekomforten, men tillige at opnå en ganske betydelig besparelse på varmeregningen

“Gastech-Energis teknikere engagerede sig sammen med medarbejderne fra A/S Poul Larsen meget i at sikre, at vi fik den helt optimale varmeløsning”, fortæller Sorø Golfklubs chef-greenkeeper Carl Erik Petersen der står for den daglige drift af anlægget.

“Samarbejdet har fungeret fantastisk godt – og gør det fortsat via den Internet-opkobling til anlægget, som Gastech-Energi har fra deres Brøndby kontor. Jeg kan kun sige godt om den valgte løsning. Det har bare været perfekt for os”, slutter Carl Erik Petersen.

Carl Erik Petersen viser gerne anlægget frem
Kontakt Gastech-Energi på telefon 87 42 59 59 eller send os en mail på salg@gastech.dk, hvis du har lyst til at besigtige projektet eller vil vide mere om miljøvenligevarmeløsninger med varmepumper.

Comments are closed.