Cookie- og persondata­politik

Persondata­politik


Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vigtigt for os, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger sikkert og på en gennemsigtig måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne persondatapolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Udover denne persondatapolitik gælder vores “cookiepolitik”, som du kan finde længere nede på siden.

Oversigt

1. Den dataansvarlige
2. Kategorier af personoplysninger
3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder
4. Formål med behandlingen og grundlaget for behandlingen
5. Videregivelse af dine personoplysninger
6. Opbevaring af dine personoplysninger
7. Dine rettigheder
8. Ændring af vores persondatapolitik

1. Den dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Gastech-Energi A/S
Sindalsvej 8
8240 Risskov
Telefon: 7010 1540
Email: info@gastech.dk

2. Kategorier af personoplysninger

Det er vigtigt at understrege, at Gastech-Energi kun indsamler de nødvendige oplysninger om dig. Personoplysninger kan overordnet set inddeles i almindelige oplysninger (generelt set oplysninger der ikke vedrører rent private forhold), semifølsomme oplysninger (oplysninger om strafbare forhold) og endeligt følsomme oplysninger (oplysninger om rent private forhold). Du kan nedenfor finde en beskrivelse af, hvilke typer af oplysninger som vi indsamler og behandler:

Almindelige personoplysninger

Vi behandler en eller flere af følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • navn, adresse, mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, leveringspunkt, dit kunde- og aftagernummer og fuldmagtsforhold.

Derudover behandler vi i visse tilfælde:

 • oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser samt forbrugs- og leveringsoplysninger
 • oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (for eksempel browsere, operativsystem, og hvilket indhold som du ser mv. – vi henviser her også til vores cookiepolitik)
 • forbrugsmønstre, energivaner og energiforbrugende udstyr.

Semifølsomme og følsomme personoplysninger

Behandling af semifølsomme personoplysninger vil udelukkende finde sted i tilfælde af forfølgelse af en juridisk interesse såsom i et retsforløb eller ved din misligholdelse af den aftale, du har med os. Hos Gastech-Energi behandler vi ikke følsomme personoplysninger om dig.

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan kilderne være:

 • offentlige myndigheder
 • offentligt tilgængelige kilder herunder flyttemeddelelser
 • medlemmer af din husstand, som tilmelder sig service på jeres adresse
 • ejendomsmæglere, boligselskaber og andre udlejere, som opretter dig som kunde hos os
 • installatører i forbindelse med din serviceaftale.

4. Formål med behandlingen og grundlaget for behandlingen

I følgende tabel kan du se, hvilket formål vi har med at behandle dine personoplysninger, eksempler på behandlingen samt det lovgivningsmæssige grundlag for behandlingen:

Hvad er formålet Eksempler Juridisk grundlag
For at administrere potentielle og eksisterende kundeforhold
Hvis du ønsker at blive kunde hos Gastech-Energi, vil vi behandle de nødvendige oplysninger om dig for at kunne indgå en aftale om levering af service eller andre produkter og kunne sikre en entydig identifikation af dig.
Du er en potentiel kunde
Hvis du kontakter os for at tale om en ny aftale og beder os om at sende dig et tilbud, anvender vi dit navn, adresse og andre kontaktoplysninger til at lave et tilbud og kontakte dig.
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, b og f.

Vores legitime interesser er at:
• sikre, at der ikke sker udlevering af oplysninger til andre end dig
• kunne markedsføre vores produkter
• sikre overholdelse af gældende lovgivning.

Hvis du er eksisterende kunde hos os, behandler vi dine oplysninger til brug for administration af aftalen herunder for at:
• sikre, at vi kan levere service eller andre af vores produkter til din adresse
• kunne modtage betaling for vores ydelse(r)
• identificere dig, når du kontakter os
• holde dine kontaktoplysninger opdateret
• opfylde andre forpligtelser for enten dig eller os som følge af aftalen og lovgivningen.
Du er kunde hos os
Vi modtager oplysninger om dig, der gør os i stand til at sende fakturaer og registrere, at du betaler.
Når du køber produkter hos os, behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne levere produkter til dig og for at sende dig tilbud om lignende produkter hos Gastech-Energi samt til opfyldelse af øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen. Levering af produkter og tjenester 
Vi behandler dine personoplysninger, når du for eksempel tilmelder dig som – eller er – kunde hos os for at sikre, at der leveres de korrekte produkter, tjenester og afregninger.
Hvad er formålet? Eksempler Juridisk grundlag
Markedsføring, analyser og segmentering
Vi bruger dine personoplysninger til at sende nyhedsmails, surveys eller elektronisk/telefonisk markedsføring, hvis du har givet samtykke til det. Du kan altid framelde dig nyhedsmails, surveys og den elektroniske/telefoniske markedsføring.
Vi sender dig reklame eller et godt tilbud
Du har afgivet dit samtykke til, at vi sender dig markedsføringsmateriale pr. e-mail.
Vi sender dig et godt tilbud på et nyt gasfyr og anvender i den forbindelse dine personoplysninger.

Deltagelse i surveys
Du har sagt ja tak til at deltage i surveys. Vi anvender i den forbindelse dine personoplysninger til at sende dig spørgeskemaundersøgelser pr. e-mail eller ringe for at gennemføre et telefoninterview.

Databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a, litra b og litra f. Vores legitime interesser er at:
• kunne udvikle og markedsføre
vores produkter
• afsætte vores produkter
• foretage kundetilfredshedsanalyser og surveys
• forbedre produkter og services.
Vi kan også benytte dine oplysninger til brug for markedsføring med almindelig post, til målrettet annoncering på både gastech.dk og eksterne sider samt til brug for segmentering og analyser af vores kunder. Analyse af dit forbrug
Vi foretager løbende analyser af vores kunders oplysninger og adfærd for at sikre, at vi altid tilbyder de rigtige produkter.
Hvad er formålet? Eksempler Juridisk grundlag
Administration og forbedring af vores digitale tjenester
Vi registrerer antal besøg på gastech.dk, herunder hvilke domæner de besøgende kommer fra, og hvilket indhold de ser. Registreringerne kan indeholde dine personoplysninger, og vi bruger oplysningerne til at udvikle og forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, markedsundersøgelser og interne undersøgelser for at forbedre måden, vi kommunikerer med dig på.
Du bruger vores digitale tjenester
Når du bruger vores digitale tjenester (for eksempel besøger gastech.dk eller tilmelder dig vores nyhedsbrev), så behandler vi dine oplysninger med henblik på at forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi dine oplysninger til at markedsføre vores produkter over for dig. Vi bruger dog ikke din mailadresse mv. i strid med markedsføringslovgivningen.
Databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er at:
• afsætte vores produkter
• forbedre kundeoplevelsen
• udvikle og forbedre vores digitale tjenester og kundeservice
• dokumentere herunder aftaleforhold.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelig drift af vores forretning.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • samarbejdspartnere (eksempler: Energiselskaber og Boligforeninger)
 • leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (eksempler: Installatører, leverandører og teknisk support)
 • til selskaber, der er koncernforbundet med Gastech-Energi
 • udbyder af tilfredshedsundersøgelser (f.eks. Trustpilot eller Google)
 • offentlige myndigheder

Vi kan ligeledes overlade dine personoplysninger til databehandlere. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 5 ovenfor, og/eller som vi er påkrævet til i henhold til gældende lovgivning. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Lovgivningen forpligter os blandt andet til at opbevare dine personoplysninger i 5 år, uanset om du er stoppet som kunde hos os. Nedenfor er oplistet nogle eksempler på oplysninger, og hvor længe vi opbevarer dem:

Bogføringsoplysninger

 • Vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside og brug af vores digitale tjenester (fx fra cookies, IP-adresser, apps mv.)

 • Opbevaringstiden afhænger af oplysningstypen og fremgår af vores cookiepolitik.

7. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset eller modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger. Du skal her være opmærksom på, at nogle oplysninger er nødvendige for, at du kan modtage service og produkter fra os
 • ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • ret til at tilbagekalde et afgivet samtykke (din tilbagekaldelse vil dog ikke have betydning for lovligheden af den behandling, vi har foretaget inden din tilbagekaldelse af samtykke)
 • ret til at få udleveret de personoplysninger, som du selv har afgivet til os (dataportabilitet)
 • ret til at indgive en klage til en databeskyttelses­tilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan altid kontakte os angående overstående, eller hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet. Vi løser altid en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet, datatilsynet.dk.

8. Ændring af vores persondatapolitik

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. Enhver opdatering eller ændring af persondatapolitikken erstatter alle tidligere udgaver. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på vores hjemmeside eller på mail, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt.

Denne persondatapolitik er opdateret den 19. februar 2024.

Cookiepolitik


Websitets brug af cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

 • teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer
 • trafikmåling, så vi ved, hvor mange der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder
 • annonceafvikling, så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere, hvor mange der klikker på den
 • adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig.

Oversigt

1. Ejeroplysninger
2. Hvad er cookies?
2.1 Så lang tid opbevares cookies
2.2 Sådan sletter du cookies
2.3 Sådan undgår du cookies
2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
2.5 Google Analytics (trafikmåling)
2.6 Annoncenetværk
3. Brug af personoplysninger
3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
3.2 Beskyttelse af personoplysninger

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Gastech-Energi A/S
Sindalsvej 8
8240 Risskov
Telefon: 7010 1540
E-mail: info@gastech.dk

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: https://minecookies.org/­cookiehandtering/.

2.3 Sådan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: https://minecookies.org/­cookiehandtering/.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

2.5 Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/­dlpage/gaoptout.

2.6 Annoncenetværk og andre annonceringspartnere

Websitet anvender følgende annoncenetværk og annonceringspartnere:

 • Adform
 • Xaxis
 • Google
 • Facebook

3. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse mv. Her indsamles eksempelvis oplysninger som navn, adresse, postnummer og e-mail.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Gastech-Energi, skal du rette henvendelse på info@gastech.dk eller telefon 70 10 15 40. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

3.2 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget og slettet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.