DDS Stenlænderne

Insekthotel og kvashegn på vores spejdergård

Kort om os

Hos Stenlænderne laver vi spejderaktiviteter med fokus på udeliv, sammenhold og udfordringer for den enkelte spejder. De ældre spejdere lærer om ledelse af unge. Vi har spejdere i alderen 6-23 år.

Vores grønne projekt

Vi har lært vores spejderbørn om biodiversitet ved at bygge insekthotel og kvashegn på vores spejdergård. Børnene har selv været med til at bygge dem og står for vedligehold, med det resultat at vi har pindsvin, stålorm og sno på gården.

Donationen går til

Vi vil gerne bygge et udekøkken i forbindelsen med vores bålhytte, så vi kan lære børnene, at man kan lave og spise eksempelvis skvalderkålspandekager og ramsløgspesto.

De andre deltagere

FDF Tranegilde

Vi elsker naturen - især i vort nærområde. Vi samler affald i vores nærområde 1 gang om måned, som børnene herefter lærer at sortere. Vi bygger insekthoteller, pindsvinehuse og laver vilde bede til bier, sommerfugle og insekter.

Hareskov-Værløse Tennisklub (HVT)

Afhjælpning eller reduktion af drænproblemer på tennisbaner, som følge af betydelig nedbør i sommermånederne. De våde baner forhindrer eller begrænser mulighederne for at spille.

D.D.S Als Spejderne

Vi bygger insekthoteller, og vi vælter nogle træer, som får lov til at lige til insekterne og små dyr. Vi laver bål i røg rør og mad på trangilier.

Høje Taastrup Privatskole

Vi afholder 3 forskellige temauger på et skoleår. Vi har navngivet dette skoleår “GRØN SKOLE”, hvor alle tre temauger skal omhandle natur, klima og energi. Formålet er at vores 300 elever får større/bedre miljødannelse gennem krea-projekter.

AOF Center Odense

AOF vil sammen med de lokale beboere plante træer, buske og vilde planter på en åben mark midt i landsbyen Davinde. Marken bliver stillet til rådighed af ejerne af marken: Astrid Herrig og Rasmus Vestergaard.

DaycareNord skovbørnehaven

Vi arbejder hvert år med 4 temaer, der alle indeholder noget om naturen tæt omkring os: Fjorden, livet i søen, skovens/fjordens fugle samt et skraldeprojekt. Vi tror på, at kendskab til vores nærmeste natur, gør at vi i større grad vil passe på den.

Ringkøbing og Omegns Rideklub

Vi har forsøgt, at få bugt med brandbærer på rideskolens områder. Vi har brugt uger i sommerferien og timer under en ridelejr. Alle private opstaldere har budt ind med såååå mange timer.

Peder Bodil Spejderne

Vi forbedrer vores faciliteter og udendørsområder. F.eks. samler vi affald på ture og uddanner spejderne i affaldssortering. Vi køber økologisk og danske madvarer, har opsat varmepumper og bruger en el-plæneklipper mv.

Forsamlingshuset Ydun

Vi ønsker at udskifte husets gamle oliefyr med et par mere klimavenlige luft til vand varmepumper. Vi har valgt at skifte til varmepumper, da det sammen med vores ventilationsanlæg kan give et bedre og billigere indeklima for brugerne.

Natur og ungdom sydsjælland

Vi følger dyrelivet i skov, sø og strand og lærer at begås i naturen med stor respekt. Vi oplever via sanserne, hvordan dyrelivet ændrer sig og dermed gør en forskel.

Rude skov skole 4.C og 4. D. Ved Sofie, Rikke og Flere

Klasserne har arbejdet fokuseret med henblik på at børnene skulle lære at passe på vores natur og hvor stor indvirkning/betydning blomster og insekter har for eks. Fugleliv og naturen i sin helhed. Der er gjort et kæmpe stykke arbejde.

Firmaidræt Køge

Et område i det fri, tilgængeligt for alle, hvor man kan træne og lege.