Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Forbedring af biodiversiteten i Horsens Fjord

2021

Kort om os

Foreningen blev oprettet i 1938 for at skaffe foreningens medlemmer fiskemuligheder i omegnen af Horsens. Foreningen gør et stort arbejde for at fremme fiskebestandene i åer og kystvandene.

Vores grønne projekt

Horsens Fjord har det skidt. Projektet går ud på at plante ålegræs og udlægge diffuse rev der skal være med til at forbedre biodiversiteten i kystvandene. Projektet er et flerårigt projekt.

Donationen går til

Bådtimer er dyre derfor vil donationen blive brugt til køb af bådtimer og sten til udlægning af diffuse rev.

Yderligere om projektet

Der kan læses yderligere om projektet på http://www.redhorsensfjord.dk