Velkommen til Danmarks Grønne Varmehus

Hvad betyder Grøn Indstilling?

Grøn Indstilling er en udvidelse af den service, vi tilbyder. Vi indstiller automatisk din varmepumpe eller dit gasfyr til lavest mulige energiforbrug. Det sparer på energien og skåner miljøet. ”Grøn Indstilling” betyder, at dit varmeanlæg passer godt på miljøet og din økonomi.

Hvad gør vi ?

Først og fremmest: Vi gennemfører et serviceeftersyn af dit varmeanlæg helt som normalt. Vi renser filtre, varmevekslere, efterser alle forbindelser, justerer gas/iltblandingen i gasfyret og kontrollerer elforbruget i varmepumpen.

Med “Grøn Indstilling” tager vi en aktiv holdning til dit energiforbrug gennem dialog og målinger. Vi stiller dig en række spørgsmål om dine vaner og din bolig. Efterfølgende sikrer vi, at grundindstillingerne matcher dine svar. Derefter sikrer vi, at varmekurven ikke står højere end nødvendigt, og at pumpetryk og flow er korrekt indstillet. Vi kontrollerer, at varmtvands-temperaturen ikke står for højt. Når vi er færdige, sætter vi den grønne mærkat på.

Det betyder noget for klimaet

Som kunde hos Gastech-Energi er du sikker på, at du ikke bruger mere energi end nødvendigt. Det er helt grundlæggende for os at give alle vore kunders gasfyr og varmepumper en ”Grøn Indstilling,” hvor vi reducerer energiforbrug og CO2-udslip. Det vil betyde noget for klimaet, hvis alle vores knapt 70.000 servicekunder kan reducere CO2-udslippet med omkring 10 procent.

Det gør vi altid

 • Vi renser filtre og varmevekslere
 • Vi efterser alle forbindelser
 • Vi justerer gas/iltblandingen i gasfyret
 • Vi måler tryk og temperatur på varmepumpen
 • Vi måler CO2-niveauet (gasfyr)
 • Vi afprøver fyret/varmepumpen

Grøn Indstilling – det gør vi ekstra:

 • Vi stiller dig en række spørgsmål om dine energivaner og din bolig
 • Vi grundindstiller dit anlæg
 • Vi indstiller varmekurven til økonomisk forbrug
 • Vi sikrer, at el-patronen ikke kører unødigt (varmepumpe)
 • Vi sikrer, at pumpetryk og flow er korrekt indstillet
Bestil et tilbud

Få vores nyhedsbrev,

som giver dig værdifulde råd om vedligehold, energiforbedringer og sparetips til din varmeløsning.