Gastech-Energi – ELCO varmepumpe udedel i en smuk sommer have

ISO 9001 – Derfor er Gastech-Energi ISO 9001-certificeret

Gastech-Energi er pr. 9. juni 2020 ISO 9001-certificeret af Bureau Veritas Certification Denmark A/S, og det kommer også dig til gode som kunde.

Hvad er ISO 9001?

ISO 9001 er et internationalt certifikat for kvalitetsstandarder. Det blev udviklet af International Organization for Standardization (ISO) og har til formål at hjælpe virksomheder med at opnå og opretholde en høj kvalitetsstandard i deres produkter og tjenester.

ISO 9001 har en række krav, som en virksomhed skal opfylde for at opnå certificering. Disse krav omfatter blandt andet etablering af klare kvalitetsmål, dokumentation af processer og procedurer, identifikation af risici og muligheder samt kontinuerlig forbedring af kvalitetsstyringssystemet.

Certificering efter ISO 9001 kan være gavnligt for virksomheder af forskellige årsager. Det kan øge kundernes tillid til virksomhedens evne til at levere produkter og tjenester af høj kvalitet. Det kan også hjælpe virksomheden med at identificere og reducere fejl og spild, hvilket kan føre til øget effektivitet og omkostningsbesparelser.

Vores ISO 9001-certificering har følgende gyldighedsområde:

Salg og dimensionering af varmepumper samt opstilling, montering, idriftsætning, årlige eftersyn, reparation, vedligeholdelse og nedlukning af varmepumper.

Se certifikatet her

Gastech-Energi's ISO 9001 certifikat

Hvad betyder ISO 9001 for dig som kunde?

ISO 9001-certificeringen betyder, at Gastech-Energi opfylder en international standard for kvalitetssikring. For dig som kunde betyder dette, at du kan have tillid til vores evne til at levere produkter og service af høj kvalitet.

Når en virksomhed er ISO 9001-certificeret, betyder det, at de har etableret og implementeret en effektiv kvalitetsledelse. Dette indebærer at have klare processer og procedurer på plads for at sikre, at alle aktiviteter og produkter lever op til kundernes krav og forventninger om produktkvalitet.

For voress kunder betyder dette, at de kan forvente at modtage pålidelige, holdbare og effektive varmepumper. ISO 9001-certificeringen sikrer, at vi har etableret strenge kvalitetskontroller og overvågning for at sikre, at vores produkter lever op til høje standarder.

ISO 9001-standarden bidrager til verdensmålene

ISO 9001-certificeringen bidrager også til FN’s verdensmål, da den fremmer bæredygtigt forbrug og produktion samt bevarelse af verdenshavene og deres ressourcer. Ved at opfylde ISO 9001-standarden bidrager Gastech-Energi til en mere bæredygtig udvikling. Ifølge International Organization for Standardization bidrager ISO 9001-standarden til følgende 4 verdensmål*

FN’s Verdensmål nr. 1: Afskaffelse af fattigdom

Verdensmål nr. 1 sigter mod at afskaffe ekstrem fattigdom og sult i verden. Målet er at sikre, at alle mennesker har adgang til de grundlæggende behov som mad, vand, sundhed og adgang til økonomiske ressourcer. Dette omfatter også at sikre social beskyttelse, lige muligheder og rettigheder for alle, uanset køn, alder, handicap, race eller etnicitet.

FN’s Verdensmål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur

Verdensmål nr. 9 sigter mod at opbygge en robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling samt at tilskynde til innovation. Dette inkluderer at investere i transport, energi, kommunikation og teknologiske infrastrukturer, støtte udviklingslandenes industrialisering og øge adgangen til information og kommunikationsteknologi.

FN’s Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12 sigter mod at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Målet er at reducere affald og fremme ressourceeffektivitet, ansvarlig forvaltning af kemikalier og farlige materialer samt fremme cirkulær økonomi og bæredygtige forsyningskæder.

FN’s Verdensmål nr. 14: Livet i havet

Verdensmål nr. 14 sigter mod at bevare og beskytte havets økosystemer, mindske forurening og regulere fiskeri for at sikre bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Ved at opfylde ISO 9001-standarden bidrager vi til disse verdensmål og arbejder aktivt for at skabe en mere bæredygtig fremtid. Du kan derfor være sikker på, at når du vælger Gastech-Energi som din leverandør af varmepumper, er du med til at gøre en positiv forskel både for dig selv og for verden omkring os.

*Kilde: bureauveritas.dk

Hvilke krav skal opfyldes for at overholde ISO 9001?

Målet med at være ISO 9001-certificeret er at kunne levere produkter og ydelser af høj kvalitet og sikre tilfredse kunder. ISO 9001-certificering hjælper også virksomheden med at opnå en mere effektiv styring af kvalitetsprocessen og identificere områder, hvor der kan foretages forbedringer.

Styring af kvalitetsprocessen

Dette omfatter implementering af bedre kvalitetsstandarder, procesoptimering, anvendelse af teknologi og systemer til kvalitetskontrol samt oprettelse af klare retningslinjer og procedurer for at sikre, at kvalitetsstandarderne opretholdes på tværs af virksomheden. Ved at styre kvalitetsprocessen mere effektivt kan vi sikre, at vores kunder altid modtager produkter og tjenester af høj kvalitet.

Kundefokus

Først og fremmest kræver ISO 9001, at Gastech-Energi har fokus på at forstå og imødekomme kundernes behov og forventninger. Dette betyder, at vi skal have en proces til at indsamle feedback fra kunderne og bruge denne feedback til at forbedre vores produkter og tjenester.

Kontinuerlig forbedring

En vigtig del af ISO 9001 er fokus på kontinuerlig forbedring af kvalitetsstyringssystemet. Dette betyder, at vi regelmæssigt skal evaluere vores kvalitetsstyringssystem og identificere områder, hvor der kan foretages forbedringer. Dette kan omfatte at implementere nye teknologier, procesoptimering eller opdatering af retningslinjer og procedurer.

Bestil et tilbud

Få vores nyhedsbrev,

som giver dig værdifulde råd om vedligehold, energiforbedringer og sparetips til din varmeløsning.