Ordforklaring – gasfyr

Her kan du se, hvad de tekniske betegnelser i forbindelse med dit gasfyr betyder.

Balanceret aftræk

Balanceret aftræk er et kompakt system, som sikrer optimal drift af gasfyret. Systemet består af to rør inde i hinanden. Gennem det yderste rør trækkes luft ind til forbrændingen. Det inderste rør er aftræksrøret. I et vandret balanceret aftræk føres dobbeltrøret ud gennem ydervæggen til det fri. Med et lodret balanceret aftræk er dobbeltrøret ført op gennem taget. Den lodret balancerede løsning kan også føres op gennem den gamle skorsten, så man slipper for et nyt hul i taget.

Elsparepumpe

En elsparepumpe er en fuldt modulerende, energibesparende cirkulationspumpe. Pumpen tilpasser automatisk omdrejningerne og dermed vandcirkulationen til det aktuelle behov. Er der et stort varmebehov, kører den for fuld kraft, og modsat drosler den ned på lavt omdrejningstal, når behovet er lille. Det betyder besparelser på din elregning – ofte 200-300 kWh pr. år i forhold til en standardpumpe.

Læs også: Lær dit gasfyr at kende.

Kondenserende

Et kondenserende gasfyr udnytter den energi, som normalt ville forsvinde op igennem skorstenen og er derfor mere energieffektivt end andre ikke-kondenserende gasfyr.

Kvalitetskomponenter

Kvalitetskomponenter kan være cirkulationspumpen, elektronisk styring og komponenter i rustfrit stål.

Modulerende brænder

Når kartoflerne er bragt i kog, skruer du sikkert ned fra 6 til 1 eller 2. Det er nok til at holde vandet småkogende, og det er betydeligt billigere, end at lade gryden buldre videre på 6. En modulerende brænder sørger automatisk for, at der lige akkurat er varme nok til at holde gasfyret på den rigtige temperatur.

Rustfri brænder (patenteret brænder)

Sikrer lang levetid = færre omkostninger.

Rustfri varmtvandsbeholder

Sikrer lang levetid og har meget lidt behov for vedligeholdelse (ingen anodeskift). Sikring mod dannelse af legionellabakterier ved, at temperaturen automatisk øges til 75°C én gang om ugen.

Se også: Produktoversigten med gasfyr og beholdere af højeste kvalitet.

Rustfri veksler

Sikrer lang levetid. Forhindrer tilstopning pga. stor åbning på vandsiden. Ingen belægninger sikrer høj effektivitet i hele levetiden.

Vejrkompenserende

En udeføler informerer den elektroniske styring i gasfyret om, hvor koldt eller varmt det er udenfor. Styringen indstiller således gasfyret, så det kan levere den temperatur til varmeanlægget, som du har brug for, så du kan holde den ønskede indendørstemperatur.

Få en serviceaftale til dit gasfyr

Med en serviceaftale bliver dit gasfyr løbende vedligeholdt. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.

Åben eller lukket forbrænding

Et gasfyr har enten et lukket eller et åbent forbrændingskammer. Har du et gasfyr med lukket forbrænding, får fyret luft til forbrænding af gassen fra et separat rør eller et dobbeltrør. Den friske luft trækkes ind af det ene rør, og røggassen ledes ud af det andet rør.

Har du et gasfyr med åben forbrænding, får fyret luft til forbrænding fra det rum, som det står i. Røggassen ledes ud via skorsten eller aftrækskanal.