Stor besparelse og mindre vedligeholdelse med en varmepumpe

Kaas Hovedgård i Vestjylland fik stor besparelse og mindre vedligeholdelse

  • Varmepumpe: CTC EcoHeat og CTC EcoPart
  • Årstal: 2016
  • Årlig besparelse: 140.000 kr.

Kaas Hovedgård valgte et CTC jordvarmeanlæg, da de ville skifte deres oliefyr ud. Derudover har de valgt at efterisolere, hvor det var muligt, da bygningen er fredet, og installere 60 kW solceller. Løsningen med et CTC jordvarmeanlæg blev valgt, da de gerne ville have en billigere varmeløsning med minimal vedligeholdelse.

Citat fra bestyreren, Klaus Østergaard, af hovedgården: “Det har været en kolossal besparelse… og så er det en fornøjelse, at olietankbilen ikke længere kommer bumlende”.

35.000 i strøm til 800 m2

Hovedgården er på ca. 800 m2 og bygget i midten af 1600-tallet. Før brugte Kaas hovedgård 175.000 kr. på olie om året, men nu bruger de kun 35.000 kr. på strøm om året.” Så selv husspøgelset lange Johanne kan holde varmen nu – også når det er iskoldt og stormvejr” siger Klaus.

160 m2 sidebygning til 800 kr. om måneden i opvarmning

I forbindelse med Kaas Hovedgaard ligger der et opholds- og værelsestilbygning på 160 m2. Hertil valgte de også at få et 12 kW CTC jordvarmeanlæg fra Gastech-Energi. ”Vi installerede anlægget for 2,5 år siden, og vi har halveret udgiften til varme. Så vi bruger cirka 10.000 kr. på varme om året nu” udtaler Klaus.