reduceret elafgift med varmepumpe

Har du varmepumpe? Sådan får du en lavere elregning

Omkring halvdelen af din elpris består af afgifter til staten – den såkaldte elafgift. Men hvis du primært opvarmer din helårsbolig eller sommerhuset med elvarme som varmepumpe, elradiatorer eller varmeblæsere kan du slippe billigere i elafgift og dermed spare penge på elregningen.

Reduktion på forbrug over 4.000 kWh årligt

Du kan få reduceret elafgiften for den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at du skal betale den normale elafgift for de første 4.000 kWh, du bruger, men hver kWh du bruger herudover, får du billigere.

Læs også: Sådan får du mest ud af din varmepumpes varme.

Så meget kan du spare

Og der er faktisk mange penge at spare. Et gennemsnitligt hus, der opvarmes med elvarme, bruger omkring 15.000 kWh om året*. Det giver en besparelse på 9.831 kr. om året pr. den 1. oktober 2022.

Nedenfor kan du se, hvor meget du betaler i elafgift pr. kWh pr. år, og hvor meget du får i reduktion pr. kWh ved et forbrug over 4.000 kWh pr. år. Reduktionen i elafgiften øges yderligere de kommende år, som en del af den Energiaftale Folketinget vedtog i 2018. Du kan derfor spare yderligere penge på elregningen.

Læs også: Sådan bevarer du fabriksgarantien på din varmepumpe.

Elafgiften for en elopvarmet bolig 1. oktober 2022
Forbrug op til 4.000 kWh pr. år 90,375 øre
Forbrug over 4.000 kWh pr. år 1 øre
Din besparelse pr. kWh for forbrug over 4.000 kWh pr. år 89,375 øre

Priserne er angivet inkl. moms.
Kilde: Skattestyrelsen

Specielt vedrørende 1. halvår af 2023

Pga. situationen på energimarkedet, har folketinget indgået en aftale om at nedsætte elafgiften midlertidigt. Det betyder at elafgiften fra 1. januar til 30. juni 2023 vil være 1 øre pr. kWh for alt elforbrug i de danske husholderne. Denne reduktion sker automatisk. Der er derfor ikke nogen gevinst ved at have reduceret elafgift i de første seks måneder af 2023, men du skal stadig ansøge – afgiften kommer tilbage pr. 1. juli 2023.  Her vil den være 87,125 øre pr. kWh og din besparelse vil dermed være 86,125 øre pr. kWh.

Sådan gør du

For at få reduceret elafgiften, skal du:

  • Registrere din bolig som elopvarmet i BBR-registret ved at henvende dig til den kommune, hvor din bolig er beliggende. Du kan fx kontakte din kommune her.
  • Kontakte dit elselskab og oplyse, at din bolig er elopvarmet.

Måske har du penge til gode

Du har mulighed for at søge om reduktion med tilbagevirkende kraft, hvis du allerede opvarmer dit hus med elvarme, men har glemt at registrere dette hos dit elselskab. Dit elselskab kan vejlede dig om, hvilken form for dokumentation du skal indsende.

Husk også, at du har pligt til at underrette dit elselskab og BBR-registret, hvis du senere hen skifter til en anden opvarmningsform end el og ikke længere er berettiget til reduktion i elafgiften.

På din elregning vil det fremgå, om du får reduceret elafgift, men ellers anbefaler vi, at du kontakter dit elselskab, så du er sikker på at få reduktionen og besparelsen på elregningen.

*Kilde: Energistyrelsen

Tjek din BBR-meddelelse og din elregning

Hvis du er i tvivl, om din bolig er registreret som elopvarmet, kan du se det her.
Klik på BBR-meddelelse og se, hvad der står under varmeinstallation og opvarmningsmiddel. Din bolig er registreret som elopvarmet, hvis der fx står:

  • Varmeinstallation: Varmepumpe
  • Varmemiddel: Elektricitet

Få en serviceaftale inkl. årligt, lovpligtigt eftersyn af din varmepumpe.

Med en serviceaftale bliver din luft til vand- eller jordvarmepumpe løbende vedligeholdt, og det lovpligtige eftersyn overholdes. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.