reduceret elafgift med varmepumpe

Har du varmepumpe? Sådan får du en lavere elregning

Omkring halvdelen af din elpris består af afgifter til staten – den såkaldte elafgift. Men hvis du primært opvarmer din helårsbolig eller sommerhuset med elvarme som varmepumpe, elradiatorer eller varmeblæsere kan du slippe billigere i elafgift og dermed spare penge på elregningen.

Reduktion på forbrug over 4.000 kWh årligt

Du kan få reduceret elafgiften for den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at du skal betale den normale elafgift for de første 4.000 kWh, du bruger, men hver kWh du bruger herudover, får du billigere.

Læs også: Sådan får du mest ud af din varmepumpes varme.

Så meget kan du spare

Og der er faktisk mange penge at spare. Et gennemsnitligt hus, der opvarmes med elvarme, bruger omkring 15.000 kWh om året*. Det giver en besparelse på 10.463 kr. om året pr. den 1. januar 2024.

Nedenfor kan du se, hvor meget du betaler i elafgift pr. kWh pr. år, og hvor meget du får i reduktion pr. kWh ved et forbrug over 4.000 kWh pr. år. Reduktionen i elafgiften øges yderligere de kommende år, som en del af den Energiaftale Folketinget vedtog i 2018. Du kan derfor spare yderligere penge på elregningen.

Læs også: Sådan bevarer du fabriksgarantien på din varmepumpe.

Elafgiften for en elopvarmet bolig 1. januar 2024
Forbrug op til 4.000 kWh pr. år 95,125 øre
Forbrug over 4.000 kWh pr. år 1 øre
Din besparelse pr. kWh for forbrug over 4.000 kWh pr. år 94,125 øre

Priserne er angivet inkl. moms.
Kilde: Skattestyrelsen

Sådan gør du

For at få reduceret elafgiften, skal du:

  • Registrere din bolig som elopvarmet i BBR-registret ved at henvende dig til den kommune, hvor din bolig er beliggende. Du kan fx kontakte din kommune her.
  • Kontakte dit elselskab og oplyse, at din bolig er elopvarmet.

Måske har du penge til gode

Du har mulighed for at søge om reduktion med tilbagevirkende kraft, hvis du allerede opvarmer dit hus med elvarme, men har glemt at registrere dette hos dit elselskab. Dit elselskab kan vejlede dig om, hvilken form for dokumentation du skal indsende.

Husk også, at du har pligt til at underrette dit elselskab og BBR-registret, hvis du senere hen skifter til en anden opvarmningsform end el og ikke længere er berettiget til reduktion i elafgiften.

På din elregning vil det fremgå, om du får reduceret elafgift, men ellers anbefaler vi, at du kontakter dit elselskab, så du er sikker på at få reduktionen og besparelsen på elregningen.

*Kilde: Energistyrelsen

Sådan tjekker du om din BBR-meddelelse er korrekt

Hvis du er i tvivl, om din bolig er registreret som elopvarmet, kan du se dine BBR-oplysninger her.

Kig under afsnittet om ‘Varme og energi’, her vil det stå angivet om du er registreret med elvarme / varmepumpe, således:

  • Varmeinstallation: Varmepumpe
  • Varmemiddel: Elektricitet

Få en serviceaftale inkl. årligt, lovpligtigt eftersyn af din varmepumpe.

Med en serviceaftale bliver din luft til vand- eller jordvarmepumpe løbende vedligeholdt, og det lovpligtige eftersyn overholdes. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.