Stor besparelse for varmepumper efter ny energiaftale
Stor besparelse for varmepumper efter ny energiaftale
12/08/2019

Sådan får du en lavere elregning

Omkring halvdelen af din elpris består af afgifter til staten – den såkaldte elafgift. Men hvis du primært opvarmer din helårsbolig eller sommerhuset med elvarme som varmepumpe, elradiatorer eller varmeblæsere kan du slippe billigere i elafgift og dermed spare penge på elregningen.

Reduktion på forbrug over 4.000 kWh årligt

Du kan få reduceret elafgiften for den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år. Det vil sige, at du skal betale den normale elafgift for de første 4.000 kWh, du bruger, men hver kWh du bruger herudover, får du billigere.

Så meget kan du spare

Og der er faktisk mange penge at spare. Et gennemsnitligt hus, der opvarmes med elvarme, bruger omkring 15.000 kWh om året*. Det giver en besparelse på 6.875 kr. i 2019 og 7.502 kr. i 2020 – og det luner også lidt.

Nedenfor kan du se, hvor meget du betaler i elafgift pr. kWh pr. år, og hvor meget du får i reduktion pr. kWh ved et forbrug over 4.000 kWh pr. år. Reduktionen i elafgiften øges yderligere de kommende år, som en del af den Energiaftale Folketinget vedtog i 2018. Du kan derfor spare yderligere penge på elregningen.

Sådan gør du

For at få reduceret elafgiften, skal du:

  • registrere din bolig som elopvarmet i BBR-registret ved at henvende dig til den kommune, hvor din bolig er beliggende. Du kan fx kontakte din kommune her.
  • kontakte dit elselskab og oplyse, at din bolig er elopvarmet
Elafgiften for en elopvarmet bolig 2019 2020
Forbrug op til 4.000 kWh pr. år 0,884 kr. 0,892 kr.
Forbrug over 4.000 kWh pr. år 0,259 kr. 0,210 kr.
Din besparelse pr. kWh for forbrug over 4.000 kWh pr. år 0,625 kr. 0,682 kr.

Tjek din BBR-meddelelse og din elregning

Hvis du er i tvivl, om din bolig er registreret som elopvarmet, kan du se det her.
Klik på BBR-meddelelse og se, hvad der står under varmeinstallation og opvarmningsmiddel. Din bolig er registreret som elopvarmet, hvis der fx står:

  • Varmeinstallation: Varmepumpe
  • Varmemiddel: Elektricitet

Måske har du penge til gode

Du har mulighed for at søge om reduktion med tilbagevirkende kraft, hvis du allerede opvarmer dit hus med elvarme, men har glemt at registrere dette. Dit elselskab kan vejlede dig om, hvilken form for dokumentation du skal indsende.
Husk også, at du har pligt til at underrette dit elselskab og BBR-registret, hvis du senere hen skifter til en anden opvarmningsform end el og ikke længere er berettiget til reduktion i elafgiften.

På din elregning vil det fremgå, om du får reduceret elafgift, men ellers anbefaler vi, at du kontakter dit elselskab, så du er sikker på at få reduktionen og besparelsen på elregningen.

*Kilde: Energistyrelsen