Jordvarmepumpe gav 50% besparelse

Familien Roldsgaard ejer et dejligt fritidslandbrug nær Vejen i Sydjylland. Efter at have forbedret isoleringen i det 140 m2 store stuehus, besluttede familien efter råd fra sin VVS-installatør at udskifte et ældre, uøkonomisk gasfyr med en jordvarmepumpe. Det har givet en massiv besparelse på varmeregnskabet – skønsmæssigt på over 50% om året i gennemsnit.

Ejendommen

Familien Roldsgaard har til huse på et mindre fritidslandbrug lige uden for Vejen by. Ejendommens jordtilliggende er i dag på ca. 7 tønder land. Stuehuset er på ca. 90 m2 i grundplan med en fuldt udnyttet overetage på ca. 50 m2.

I forbindelse med løbende renoveringer er boligen blevet efterisoleret med en indvendig skalmuring og 125 mm isolering og en tilsvarende isolering af lofter og skunke.

Der drives ikke længere noget egentligt landbrug på ejendommen, som efter familiens børn er flyttet hjemmefra nu tjener som bolig for Ejner Roldsgaard og hans hustru.

Tidligere varmeanlæg

Varmeanlægget er placeret i et udhus tæt på stuehuset. Det tidligere varmeanlæg bestod af en ældre oliekedel, hvor på der var monteret en HS gasblæseluftbrænder – efterhånden en uøkonomisk og ikke specielt miljøvenlig løsning.

Forbruget i det sidste hele driftsår (2008-09) med den gamle løsning beløb sig til ca. 16.000 kr. – relativt lavt i forhold til tidligere år i kraft af en meget mild vinter.

Varmeanlægget i dag

Efter at have rådført sig med VVS-installatør Claus Sørensen fra Regner & Claus Sørensen VVS i Vejen, besluttede Ejner Roldsgaard at lade den utidssvarende gasblæseluftbrænder udskifte med en moderne jordvarmepumpe. Valget faldt på en CTC EcoHeat 7,5, som blev leveret af Regner & Claus Sørensen VVS’s faste samarbejdspartner, Gastech-Energi.

CTC EcoHeat 7,5 er en kompakt enhed, som kræver et minimum af betjening, og som arbejder stort set lydefrit – ideel til installation i private boliger.

Ejner Roldsgaard forestod selv nedgravningen af den 480 meter lange jordvarmeslange, mens resten af anlægget blev installeret af Regner & Claus Sørensen VVS. Varmepumpen er af praktiske årsager placeret i udhuset – selvom den både med hensyn til pladskrav og lydniveau sagtens kunne være placeret i stuehusets bryggers.

Samtidig med installationen af varmepumpen fik Ejner Roldsgaard installeret en bi-elmåler, som udelukkende registrerer elforbruget til boligopvarmningen. Siden anlægget blev installeret i efterårsferien 2009, er der i treårsperioden samlet registreret et elforbrug på ca. 16.000 kWh. En betydelig besparelse i forhold til det gamle varmeanlæg – og det vel at mærke med et par meget kolde vintre i blandt.

Samarbejdet med Gastech-Energi

“Installationen og idriftsættelsen af varmepumpen foregik helt smertefrit”, fortæller Ejner Roldsgaard. “I starten var der en tilbøjelighed til at varmepumpen startede for hyppigt, men det fik serviceteknikeren fra Gastech-Energi løst på et servicebesøg”.

“Anlægget har nu været i drift i over tre år, og det kører helt uden problemer,” fortsætter Ejner Roldsgaard. “Samarbejdet mellem VVS-installatør Claus Sørensen og Gastech har også fungeret perfekt”.