Sådan får du mest ud af din varme

Du kan selv være med til at optimere din varmepumpes ydelse ved at følge nogle varmetips.

Forventet forbrug

Kontrollér, at elforbruget i varmepumpen svarer til det forventede forbrug. Vi anbefaler, at du aflæser forbruget hver uge og skriver det ind i det medleverede skema. Du kan downloade og printe en aflæsningsbog. Find din varmepumpe i produktoversigterne på luft-til-vand varmepumper eller jordvarme og vælg downloadmenuen.

Varmeydelse tilpasset behov

For at sikre en optimal drift, skal varmepumpens styring indstilles efter husets behov. Varmepumpen er normalt indstillet sådan, at den kan opvarme huset ved en udetemperatur på ned til -12°C.

Tilpas ved efterisolering

Hvis du efterisolerer dit hus, er det en god idé at få indstillingerne tilpasset. Den bedre isoleringsgrad vil ofte være udslagsgivende for varmepumpens effektivitet, ydelse og levetid.

Ved tilbygning

Hvis du ønsker at bygge til, bør du kontakte en VVS-installatør eller ringe til os på tlf. 8742 5959 for at få konstateret, om varmepumpen kan opvarme de ekstra kvadratmetre. En udskiftning af varmepumpen kan blive nødvendig, hvis husets areal øges.

Du kan få mere information om varmepumper her.

Husk serviceaftalen!

Med en serviceaftale overholdes de lovpligtige årlige eftersyn. Du får den bedst mulige varmeøkonomi, forebygger nedbrud og forlænger varmepumpens levetid.