Øhh… Hvad skal der ske med naturgassen?

For et halvt år siden stod folk i kø for at komme af med deres gasfyr. Prisen på naturgas var steget voldsomt, og regeringens klimaplan foreskrev, at gasfyrene skulle udskiftes, så hurtigt som muligt, til fordel for fjernvarme og varmepumper. Der var nærmest panikstemning. Nu trækker vi lige vejret og gør status.

Der er heldigvis kommet mere ro på i dag. Der er stadigvæk over 370.000 kunder på naturgas i Danmark. Varmepumpesalget blev begrænset – først af mangel på varmepumper og siden af mangel på interesse. Fjernvarmeudrulningen blev begrænset af mangel på fjernvarmenet. Panikken forsvandt, prisen på naturgas faldt, og vi kom af med “Putin”-gassen.

55.000 servicekunder med et gasfyr

Gastech-Energi A/S er Danmarks største private servicevirksomhed for private, individuelle varmeanlæg. Alene inden for gasfyrsservice har vi over 55.000 familier som kunder. Vi nærmer os 10.000 kunder på varmepumpeservice. Vi sælger hvert år flere tusinde nye varmepumper og gasfyr gennem vores netværk af VVS-installatører. Vi er med andre ord en stor spiller på markedet, og vi er midt i den grønne omstilling.

Vi er helt enige i, at vi skal væk fra de fossile brændsler som olie og naturgas. Men vi er uenige i to ting: Hastigheden, det skal ske med, og biogassens rolle i den grønne omstilling.

Først hastigheden: Samfundet kan ikke følge med den krævede omstillingshastighed. Man kan simpelthen ikke nå at grave nok fjernvarmerør ned; man kan ikke få leveret varmepumper nok; man kan ikke få dimensioneret el-nettet hurtigt nok til den kommende, voldsomme belastning fra varmepumper og elbiler.1) Der skal lidt mere realisme ind i planlægningen. Og det er her biogassen kommer ind i billedet.

Læs også: 3 tegn på at dit gasfyr trænger til service

Biogas er fremtidens grønne brændstof

Biogas er en 100% organisk gas, der fremstilles ved gæring af husdyrgødning og biologisk affald fra husholdninger.

Biogas er klimaneutral. Det betyder, at den omdanner den skadelige klimagas metan fra biologisk affald til CO2, der er er væsentlig mindre klimabelastende. Derudover skaber den ikke nye klimagasser, da den udledning, der kommer fra forbrændingen, ville være sket alligevel, hvis gødningen lå og rådnede. Biogas påvirker derfor ikke klimaet yderligere.2)

Biogas er i voldsom fremgang; ikke kun i Danmark, men i hele verden. Allerede nu er der iblandet over 35% biogas i den naturgas, der løber i gasrørene. Et tal der forventes at stige til 50% i 2025 og 100% i 2030. Danmark er foregangsland internationalt, og giganten Shell købte i november 2022 Nature Energy, Danmarks største biogasproducent, for at udnytte teknologien internationalt.3)

I januar 2023 blev det offentliggjort, at man ville etablere 7 fordelings-stationer for biogassen landet over, så den kunne komme alle til gode. Det er endnu et skridt på vejen til at gøre biogas til en landsdækkende, grøn løsning. Klimaministeren omtalte i samme udsendelse biogassen som en del af den grønne omstilling.4)

Læs også: Så lang er levetiden på et gasfyr

Hvorfor så ikke bare beholde gassen?

Hvorfor ikke bare beholde gassen, når den er et grønt alternativ? Det gør man faktisk også. Den bliver bare ”reserveret” til erhverv, fordi regeringen ikke regnede med, at der ville være biogas nok til alle. Der vil fortsat løbe gas i rørene i fremtiden, og det bliver biogas. Oven i købet forventes det, at biogas på sigt vil blive meget billigere end i dag.5) Vi spørger os selv, hvorfor biogassen så ikke bevares til de forbrugere, der ikke kan få fjernvarme, og som ikke har råd til en varmepumpe. Men det kender kun politikerne svaret på.

Synes du, at din gasregning er for høj? Se, hvordan du indstiller det til besparelser

Hvad gør du nu?

Vi gætter på, at du som gasfyrsejer er i en venteposition. Du venter måske på fjernvarme, du venter måske på en varmepumpe, måske på et tilskud. Måske venter du bare. Vi har et par idéer til, hvad du kan gøre:

1. Hvis du kan få fjernvarme nu
Kig på det, og især på prisen. Hvad er den samlede omkostning? Noget fjernvarme er billigt, noget er dyrt. Få et tilbud på en varmepumpe, sammenlign prisen og de årlige omkostninger – du må godt få en varmepumpe, selvom der kommer fjernvarme i dit område.
2. Hvis du kan få fjernvarme senere
Behold dit gasfyr indtil da, og pas det godt. Den dag du får tilbudt fjernvarme, gør du det samme som i punkt 1. Kig på priserne, sammenlign og beslut dig herefter.
3. Du kan ikke få fjernvarme og har et velfungerende gasfyr
Behold dit gasfyr, til det en dag skal skiftes. Pas godt på det. Få gerne et tilbud på varmepumpe – så du kan se den årlige besparelse og herefter vurdere om det kan betale sig at skifte inden dit gasfyr evt. går i stykker.
4. Du kan ikke få fjernvarme og har et nedslidt gasfyr
Skift til en varmepumpe, hvis du har råd, eller til et nyt gasfyr. Måske du kan få glæde af biogassen.

Sådan passer du godt på dit gasfyr?

Med en serviceaftale får du automatisk vedligeholdt dit gasfyr hvert 2. år. Samtidig indstiller vi det til størst mulig besparelse ud fra husstandens behov. Derudover er aftalen dén forsikring, som sikrer dig hurtig hjælp, hvis du en dag står uden varme eller oplever problemer med dit gasfyr. Også i weekenden og på helligdage – i hele fyringssæsonen. Uden det koster ekstra.

Se, priser og serviceaftaler her.

OBS! Flere tusinde gasfyrsejere får penge tilbage

Gasselskaber oplyser til DR TV, at de forventer at betale millioner af kroner tilbage i for meget betalt aconto. Fx oplyser Norlys, at en række kunder kan forvente at få i gennemsnit 4.200 kr. retur. Det skyldes dels for høje aconto indbetalinger, dels at folk har være gode til at spare på energien.

Er du i tvivl om, hvilken varmeløsning der er den rigtige for dig? Bliv guidet her

Kilder:
1) https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2021/10/mangel-pa-medarbejdere-kan-bremse-gron-omstilling/
2) https://bce.au.dk/forskning/faciliteter/forsoegsbiogasanlaeg/biogas-mke
3) https://www.biogas.dk/dansk-biogas-har-fortraengt-russisk-gas-for-37-milliarder-kroner-i-aarets-foerste-otte-maaneder/
4) https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/syv-nye-gasanlaeg-til-773-mio-kroner-vil-booste-dansk-biogas-og-forhindre-biogaslommer?publisherId=10304728&releaseId=13668931
5) https://bioenergi.dk/index.php/senestenyt/301-biogas-kan-produceres-langt-billigere-i-2030

Vi deler vores viden og erfaring

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få relevante artikler, sparetips, gode råd om vedligehold, konkurrencer og meget mere.
Du vil modtage nyhedsbrevet ca. 2 gange om måneden, det er uforpligtende og kan til enhver tid afmeldes.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Få en serviceaftale til dit gasfyr

Med en serviceaftale bliver dit gasfyr løbende vedligeholdt. Du er samtidig sikret gratis hjælp, hvis uheldet er ude – også i weekenden og på helligdage i hele fyringssæsonen.